საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და მტკიცებითი მედიცინის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ზურაბ ჩომახაშვილი
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 07/10/1957
მისამართი: ქ.ბათუმი, თამარის დასახლება კორპუსი 15, ბ; № 6.
ელ-ფოსტა: Zurab.chomachaskhasvili@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577 51 55 99
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: მედიცინა, მორფოლოგია, ქირურგია.
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მკურნალი
განათლების მიმართულება, დარგი: მედიცინა, სამკურნალო საქმე.
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: აკადემიური დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ქირურგი, ონკოლოგი, მეან-გინეკოლოგი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ტოპოგრაფიული ანატომია, ზოგადი ქირურგია, მეანობა, ტრანსფუზიოლოგია;

 

სამუშაო გამოცდილება:

2006 - წლიდან დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა  და  ჯანდაცვის  ფაკულტეტის  პროფესორი;

2004 – 2005  - აჭარის ა.რ. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, მინისტრის მოადგილე;

1998-2004   -  ს.ს `სტომატოლოგი~ - კომერციული დირექტორი;

1997-1998  -        საქართველოს ჯან.დაცვის სამინისტროს ქ. კაზრეთის საავადმყოფო – სამეანო-გინეკოლოგიური განყოფილების გამგე;

1996-1997  -  საქართველოს ჯან.დაცვის სამინისტროს წალკის რაიონის ჯან.დაცვისა და სოც.უზრუნველყოფის სამმართველო – წალკის სამშობიარო სახლის მთავარი ექიმი;

1992-1995  -  საქართველოს ჯან.დაცვის სამინისტროს ექიმთა და ხელოვნების თბილისის ინსტიტუტი – მე-2 მეან-გინეკოლოგიის კათედრის დოქტორანტი;

1991-1992  - საქართველოს ჯან.დაცვის სამინისტროს თეთრიწყაროს რაიონის ჯან.დაცვისა და სოც.უზრუნველყოფის სამმართველო – გადაუდებელი ქირურგია;

1990-1991 -საქართველოს ჯან.დაცვის სამინისტროს გრ.მუხაძის სახელობის ჰემატოლოგიისა და სისხლის გადასხმის ინსტიტუტი – კლინიკური განყოფილების უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;

1988-1990  - საქართველოს ჯან.დაცვის სამინისტროს ონკოლოგიის სამეცნიერო ცენტრი – კლინიკური ორდინატორი;

1985-1988  - ქ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი – ოპერაციული ქირურგიისა და ტოპოგრაფიული ანატომიის კათედრის უფროსი ლაბორანტი;

1985-1985 - ქ. თბილისის 26-ე პოლიკლინიკა - ექიმი ქირურგი;

1982-1985  - ა.ა.რ. რესპუბლიკური საავადმყოფო – განყოფილებისა და პოლიკლინიკის ექიმი ქირურგი;

1981-1981  - საქართველოს საზღვაო სანაოსნოს სამედიცინო სამსახური – გემის ექიმი;

1980-1981 - ა.ა.რ. რესპუბლიკური საავადმყოფო – ქირურგიული განყოფილების ექიმი ინტერნი;

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.,,Condition of the oral cavity of socially vulnerable persons with diseases of the digestive disorders. europe-science No 93 (2022) ISSN 3162-2364. P. 53. S. Davitadze, K. Pranchuk  P. Japaridze, M. Putkaradze, D. Jintcharadze. Z. Chomakhashvili

               2.  ,,ღვიძლის პორტულ უბანთა [წილი, სექტორი, სეგმენტი] შორის კოლატერალური კავშირების არსებობის                   ქირურგიული მნიშვნელობის შესახებ ნორმასა და ღვიძლის კიბოს დროს’’. ექსპერიმენტული და კლინიკური                   მედიცინა 2022  Print-ISSN 1512-0392       E-ISSN 2667-9736.  გვ. 15-22. ზურაბ ჩომახაშვილი,  რუსლან ბოლქვაძე,                 ოთარ ცეცხლაძე, ნატო ზოსიძე, დემურ ჯინჭარაძე. 

            3. ,,ნაღვლის სადინრების მდებარეობის ვარიანტები ღვიძლის კარში’’. ექსპერიმენტული და კლინიკური    მედიცინა №1 2022  Print-ISSN 1512-0392 E-ISSN 2667-9736 გვ. 36-41.  ზურაბ ჩომახაშვილი,  რუსლან ბოლქვაძე, ალექსანდრე ცალუღელაშვილი, კახაბერ ქაშიბაძე, ოთარ ცეცხლაძე, ნატო ზოსიძე, დემურ ჯინჭარაძე.

4. რ. ბოლქვაძე, კ. ქაშიბაძე, ა. ცალუღელაშვილი, ზ. ჩომახაშვილი, ო. ცეცხლაძე, გ. ჟღენტი, ზოსიძე, დ. ჯინჭარაძე. ''ნაღვლის გამომყოფი სისტემის ექსტრაჰეპატური ნაწილის ანატომიური თავისებურებები (ლიტერატურული მიმოხილვა)'' ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა 2021 #1 ISSN 1512-0392

5. რ. ბოლქვაძე, კ. ქაშიბაძე, ა. ცალუღელაშვილი, ზ. ჩომახაშვილი, ო. ცეცხლაძე, გ. ჟღენტი, ზოსიძე, დ. ჯინჭარაძე  ''ბილიარული გართულებები ღვიძლის ორთოტოპიული ტრანსპლანტაციის შემდეგ'' (ლიტერატურული მიმოხილვა)   ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა  2021 #3 ISSN 1512-0392

6. ზ. ჩომახაშვილი, ნ. ზოსიძე, ო.ცეცხლაძე, რ.ბოლქვაძე, დ.ჯინჭარაძე.  ''ღვიძლის პორტულ უბანთა [წილი, სექტორი, სეგმენტი] შორის კოლატერალური კავშირების არსებობის  ქირურგიული მნიშვნელობის შესახებ ნორმასა და ღვიძლის კიბოს დროს''  ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა 2021 #4 ISSN 1512-0392

7. ს.დავითაძე, ქ. ფრანჩუკი, ნ. ჩომახაშვილი, ზ.ჩომახაშვილი, ო. ცეცხლაძე, რ. ბოლქვაძე,  დ. ჯინჭარაძე  ''აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქ. ბათუმის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის პირის ღრუს მდგომარეობის შესწავლა''  ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა  2021 #3 ISSN 1512-0392

 8.რ. ბოლქვაძე, კ. ქაშიბაძე, ა. ცალუღელაშვილი, ზ. ჩომახაშვილი, ო. ცეცხლაძე, "ღვიძლიდან პარენქიმულ სისხლდენასთან ბრძოლა წილოვანი პორტული ტრაქტების დროებითი ექსტრაკაფსულური გადაჭერით და აღნიშნული მეთოდის კლინიკური გამოყენების შედეგები" - ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა №1. (2021 წ).

9. Combating parenchymal bleeding from the liver by temporary extracapsular closure of the portal port complexes and the results obtained for clinical use - XLV International online Scientific-practical Conference - V congress of Georgian Pediadtric Cardiology. (Certficate). (2020 წ.)

    10. აჭარის რეგიონის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სტომატოლოგიური მომსახურებისა და დაფინანსების წყაროების მიმოხილვა თანამედროვე სოციალურ ეკონომიკურ პირობებში. - ISSN 2587-4810 - სამეცნიერო ჟურნალი სპექტრი №3. (2020 წ.

  11. ელენთის ტრავმული დაზიანება  ქირურგიული დაზიანების საკითხისათვის.

         ექსპერიმენტული და კლინიკური       მედიცინა; 2018 №1.

  12. ნაღვლის ბუშტის ვენების მნიშვნელობა ღვიძლის ონკოქირურგიაში.

ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა; 2018 №1.

13. ღვიძლის  კარში  მოთავსებული  შემაერთებელი  ქსოვილის  აგებულების  თავისებურებანი; ექსპერიმენტული და კლინიკური  მედიცინა;  2016 №1

14. ჯორჯლის  ზედა  სისხლძარღვების  ქირურგიული ანატომია;  საქართველოს  ქირურგიის  მაცნე;                  2016 №2 ISBN 2449-2221

15. ღვიძლის წილოვანი პორტული ტრაქტების დროებითი დახშობა ორგანოდან სისხლდენასთან ბრძოლის მიზნით და მეთოდის კლინიკური გამოყენების შედეგები;  საქართველოს ქირურგიის მაცნე;  2016  №2

 16.  თავისა და კისრის კლინიკური ანატომია. გამომცემლობა `შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი~ 2015  UDC (უაკ)  611.91ძ+611.93  ზ.-862  ISBN 978-9941-434-90-7;

             17. ღვიძლის კარის მიდამოში მდებარე წილოვან პორტულ კომპლექსებში ღვიძლის საკუთარი არტერიის                               დაყოფის ვარიანტები. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინ, ა 2015 №1;

              18. ნაღვლის სადინრების მდებარეობის ვარიანტები ღვიძლის კარში. ექსპერიმენტული და კლინიკური                                    მედიცინა, 2015 №1;

 19.  მუცლის ღრუს ონკოლოგიური დაავადებების სასწრაფო-გადაუდებელი ქირურგია. გამომცემლობა `შოთა            რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი~ 2015 UDC (უაკ) 617.55-066 მ-948 ISBN 978-9941-462-14-6;

 20.  ჰიპერთერმული ინტრაპერიტონეალური ქიმიოთერაპიის გამოყენება საკვერცხის კიბოს რეციდივის               კომბინირებულ მკურნალობაში.  ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა №5 2013;

21.  კლინიკური ანატომია.  გამომცემლობა `შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი~ 2014   UDC (უაკ) 616.9(042.4)  ჩ-791  ISBN  978-9941-434-67-9;

22.  მენჯის ორგანოების ეგზენტერაცია საშვილოსნოს ყელის კიბოს დროს.  ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა №2, 2013;

23.   მუცლის ღრუს ორგანოების სასწრაფო-გადაუდებელი ქირურგია.  გამომცემლობა `შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი~ 2013 UDC  (უაკ) 617.55-089 ც-517  ISBN 978-9941-434-063-1;

24.    ქრომოსომების სტრუქტურულ რაოდენობრივი დარღვევები ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებების დროს.  ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა №1 2011 ISSN 1512-0392;

25.    გამავალი სანაღვლე გზების უარყოფითი პერორალური ქოლეცისტოგრაფიის დიაგნოსტიკური ალგორითმი.  ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა №4 2011 ISSN 1512-0392;

26.    საშვილოსნოს ყელის კიბოს კლინიკური მიმდინარეობის თავისებურებანი დაავადების პროგნოზული      ფაქტორების გათვალისწინებით.

გამომცემლობა `შოთა რუსთაველის   სახელმწიფო უნივერსიტეტი~-ბათუმი 2011 ISBN 978-9941-412-75-2;

27.    ანკაფერდის გამოყენება გასტრო-დუოდენალურ სისხლდენათა შეჩერების მიზნით.  ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა №8(5300) 29 2011;

28.    ღვიძლის არტერიის დაყოფის ვარიანტები ღვიძლის კარში. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა №1            2011 ISSN 1512-0392;

29.    საშვილოსნოს ყელის კიბოს კლინიკური მიმდინარეობის თავისებურებანი დაავადების პროგნოზული ფაქტორების გათვალისწინებით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, მაცნე ბიომედიცინის სერია ტ. 36, №3-4           ISSN-0321-1665 2010;

             30.  გასტროდუოდენალური სისხლდენით გართულებული დაავადებების დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის                         საკითხები [ლიტერატურის მიმოხილვა]. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა №3 2009;

31. ენდომეტრიუმის სტრუქტურული ცვლილებები ერთფაზიანი მენსტრუაციული ციკლის დროს.

            ს.ს. გამომცემლობა `აჭარა~ ბათუმი 2009 წელი  ISBN 9789994021093;

32. ღვიძლის კარის ანატომიურ-ქირურგიული ზომების შესწავლის ანალიზი. Iვ.   ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბიოლოგიის მიმართულება. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და მედიცინის ფაკულტეტი, ბათუმის II სკოლა სემინარი `ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები,~ შრომათა კრებული ბათუმი-2009 ISBN 1987-8400;

 33.  კუჭ-ნაწლავის ტრაქტიდან სისხლდენების კლინიკურ-ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკა და

  მკურნალობა. რენტგენოლოგიისა და რადიოლოგიის მაცნე №3-4  [39-30] 2007 ივლისი-დეკემბერი;

34.   Особенности соединительной ткани в бороздах высцералной поверхности печени.  

          ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა №1 2008;

35.  ღვიძლის წილოვანი პორტული კომპლექსების ქირურგიული ანატომია. ექსპერიმენტალური და კლინიკური მედიცინა №1 2008;

36.  ეთიკისა და დეონტოლოგიის მოკლე სალექციო კურსი სტომატოლოგებისთვის. ბათუმი, გამომცემლობა               ~ალიონი~  2008;

37.  ღვიძლის კვადრატული წილის ქირურგიული ანატომია. ბსუ სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა             XIII სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი 2008 3-5 მაისი;

38.  ღვიძლის კუდიანი წილის ქირურგიული ანატომია. ბსუ სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა XIII            სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი 2008 3-5 მაისი;

39.  ქირურგიული ტაქტიკა ელენთის ტრავმული დაზიანებებისას. ექსპერიმენტალური და კლინიკური              მედიცინა №2 2008;

40.  Эргономическая ситуация в стоматологических  учреждениях региона Шуа картли. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა №3 2008;

41.  მუცლის ღრუს მწვავე ქირურგიულ დაავადებათა სიმპტომები და სინდრომები. მწერალთა და პროფესიონალ მთარგმნელთა ლიგის გამომცემლობა „ჭოროხი“ ბათუმი 2008;

42.  წილოვანი პორტული კომპლექსების ანატომია. ბათუმის შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომათა XII კრებული – საბუნებიმეტყველო მეცნიერებანი, მედიცინა. ბათუმი 2008;

43.  მორფოლოგიური ცვლილებები ელენთის აუტოტრანსპლანტანტში და მათი შესაბამისობა ორგანიზმში მიმდინარე იმუნურ ძვრებთან {ექსპერიმენტალური გამოკვლევა}. ექსპერიმენტალური და კლინიკური მედიცინა №2 (35) 2007;

44.  ტრავმვული ელენთის ამოკვეთის (სპლენექტომიის) შემდეგ ორგანიზმში განვითარებული იმუნური ძვრები.  ექსპერიმენტალური და კლინიკური მედიცინა №3 (36) 2007;

45.  ოპერაციები ღვიძ­ლ­ზე ერთი ანატომი­უ­რი ნახევრის ფარგლ­ე­ბ­ში შესაბამისი პო­რ­ტული კომპლექსის დროებითი დახშობის პირობებში [კლინიკ­ურ-მორფოლოგიური კვლევა]. ბათუმი გამომცემლობა ~ალიონი~ ISIBN-99928-43-37-3.  2007;

46.  ეზოფაგოგასტროდუდენოსკოპიის როლი 14 წლამდე ასაკის ბავშვთა გასტროდუოდენალური სისხლდენის დიაგნოსტიკაში. რენტგენოლოგიისა და რადიოლოგიის მაცნე№ 2-3 (25)  2006;

47.  ელენთის ტრავმული დაზიანებებისას წარმოებული ქირურგიული ჩარევების შემდგომ შემდგომ რეციდივულ სისხლდენასთან ბრძოლის ახალი მეთოდი. სამეცნიერო შრომათა კრებული მიძღვნილი აკადემიკოს მამია კომახიძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი გამომცემლობა „მარეთი-93“ ბათუმი 2006;

48.  პროსტატის კეთილთვისებიანი ჰიპერპლაზიის მკურნალობის თანამედროვე ასპექტები. სამეცნიერო  კრებული მიძღვნილი აკადემიკოს მამია კომახიძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი.   გამომცემლობა „მარეთი-93“ ბათუმი 2006;

49.  ღვიძლის ნახევრის სისხლმომარსაგებიდან დროებითი გამოთიშვის შესაძლებლობა,  როგორც სისხლდენასთან ბრძოლის მეთოდი და მისი გამოყენების შედეგები კლინიკაში. სამეცნიერო შრომების კრებული მიძღვნილი აკადემიკოს მამია კომახიძის დაბადებიდან 100  წლისთავისადმი. გამომცემლობა „მარეთი-93“ ბათუმი 2006;

50.  ევროპის რეგიონის ქვეყნების გამოცდილება სამედიცინო სე­ქ­ტორის რეფორ­მი­რების ზოგიერთ საკ­ი­თხში [მოკლე ლიტ­ე­რატურული მიმო­ხილვა]. სამეცნიერო კრებული მიძღვნილი აკადემიკოს მამია  კომახიძის დაბადებიდან 100  წლისთავისადმი. გამომცემლობა „მარეთი-93“ ბათუმი 2006;

51.  ენდომეტრიუმის სტრუქტურული თავისებურებანი სხვადასხვა ხანგრძლივობის ერთფაზიანი მენსტრუაციული ციკლის დროს. სამეცნიერო კრებული მიძღვნილი

აკადემიკოს მამია   კომახიძის დაბადებიდან 100  წლისთავისადმი. გამომცემლობა „მარეთი-93“ ბათუმი 2006;

52.  ენდოსკოპია ბავშვთა ასაკში კუჭისა და 12 გოჯა ნაწლავის ზო­გ­იერთი დაავადების სისხლდენით გარ­თუ­ლების შემთხვევაში. სამეცნიერო კრებული მიძღვნილი აკადემიკოს მამია კომახიძის დაბადებიდან 100  წლისთავისადმი. გამომცემლობა „მარეთი-93“ ბათუმი 2006;

53.   დედათა და ბავშვთა სამსახურის მოკლე სტატისტიკური ანალიზი აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 1996-2004 წლის მონაცემებით. სამეცნიერო კრებული მიძღვნილი აკადემიკოს  მამია კომახიძის დაბადებიდან 100  წლისთავისადმი. გამომცემლობა „მარეთი-93“ ბათუმი 2006;

54.  ულტრასონოგრაფია ელენთის ტრავმის დროს. სამეცნიერო კრებული მიძღვნილი აკადემიკოს  მამია კომახიძის დაბადებიდან 100  წლისთავისადმი. გამომცემლობა „მარეთი-93“ ბათუმი 2006;

             55.  Эргономическая ситуация стоматолгических учреждениях г.Тбилиси. Georgian Medical News №6 2005;

             56.  Условия труда и состояния здоровья врачей стоматологов рзличных, стоматологических учeреждениях Аджарии.                       Georgian Medical News №9 2005;

             57.  ენდომეტრიუმის ცვლილებები ერთფაზიანი შემოკლებული მენსტრუალური ციკლის დროს. კლინიკური                       და ექსპერიმენტული მედიცინა №4 (23) 2005;

             58.  Патологические тзменения характерные для железыстой гипурплазии эндометрия.

       Georgian Medical News № 6. 2005;

59.  ელენთის ტრავმვა.  გამომცემლობა „ალიონი“ ISBN -43-93-4. ბათუმი 2005;

 

   

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.2005 -  საქართველოს ჯანდაცვის ორგანიზაცია - ჯანდაცვის ორგანიზატორი - სერტიფიკატი № 1 დ № 033867  შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

2. 2005 - ევრაზიის ქირურგთა საერთაშორისო კონგრესი - თბილისი;

3. 2007 - საქართველოს გასტროენტეროლოგთა და ჰეპატოლოგთა ნაციონალური ასოციაცია - უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამა - გასტროენტეროლოგია, ჰეპატოლოგია, სერტიფიკატი № 51;

4. განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა, ბათუმი 29 აგვისტო, 03 სექტემბერი;

5. ქირურგიული ინფექციების ანტიბაქტერიული მკურნალობის პრინციპები, ბათუმი  30 ოქტომბერი, 2011 წელი;

 

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული კარგად, ინგლისური ლექსიკონის საშუალებით;

 

 
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word,  Microsoft excel, Power point, Internet Explorer

 

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა