საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ბიოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: მარინა ქორიძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანი
დაბადების თარიღი: 05.07.1958
მისამართი: ქ. ბათუმი. მ. აბაშიძის N56. ბ.1
ელ-ფოსტა: Koridze.marina@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995577 50 22 00
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი/ბიოლოგია/გენეტიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიისა და ქიმიის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი/ბიოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

გენეტიკა, გერონტოლოგია

სამუშაო გამოცდილება:
2014 წლის 04 ივლისიდან  დღემდე საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის პროფესორი
2013 წლის  31 ოქტომბრიდან   - 2023 წლამდე საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანი
2013 წლის 16  სექტემბრიდან  31 ოქტომბრამდე  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი 
2011-2013  განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი
2010-2011  განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი
2006–2010   შოთა რუსთაველის   სახელმწიფო უნივერსიტეტი – ბიოლოგიის დეპარტმენტის ხელმძღვ-ანელი
2009-2013  ბათუმის შოთა რუსთაველის   სახელმწიფო უნივერსიტეტი – ასოცირებული პროფესორი
2006 – 2009  შოთა რუსთაველის   სახელმწიფო უნივერსიტეტი – ასოცირებული პროფესორი
1992 –2006  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტი– მასწავლებელი (შტატით)
1987–1992ბათუმის  შოთა რუსთაველის სახელობის  სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი - მასწავლებელი (საათობრივი ანაზღაურების წესით)
1980–1988  კანისა და  ვენერიულ სნეულებათა აჭარის  რესპუბლიკური დისპანსერი – მედ. ლა¬ბორანტი
1975 –1977  კანისა და  ვენერიულ სნეულებათა  აჭარის რესპუბლიკური დისპანსერი – სანი¬ტარი
1973–1979აჭარის რადიომაუწყებლობის კომიტეტი – კორესპონდენტი, გადაცემათა წამყვანი (შტატგა-რეშე)
 
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 
 
 
1. M. Nagervadze, L. Akhvlediani, T. Phutkaradze, M. Sikharulidze, M. Koridze, & R. Khukhunaishvili. (2022). Blood Type and Susceptibility of SARS-Cov 2 Infection. Journal of Coastal Life Medicine, 10(3), 46–56. Retrieved from https://jclmm.com/index.php/journal/article/view/141.
2. Marina Nagervadze, Leila Akhvlediani,Teona Phutkaradze, Mamuka Sikharulidze,Shorena Gabaidze,  SophioTskvitinidze,Salome Abuladze, Rusudan Khukhunaishvili, Marina Koridze, Ketevan Dolidze. The Possible Relationship Between ABO and Rhesus System Phenotypes and SARS-CoV-2 Infection. Georgiam Biomedical news. 2022.  DOI: 10.52340/GBMN.2023.01.01.24. 
3. Marina Nagervadze, Jilda Gobadze , Sophiko Tskvitinidze, Rusudan Khukhunaishvili , Ketevan Dolidze , Leila Akhvlediani , Tea Koiava, Marina Koridze. FINGERPRINT DISTRIBUTION FEATURES IN THE POPULATION OF ADJARA (GEORGIA). International journal of advances in biology. V 10, N1, 2022. 
4. Nagervadze M,  Akvlediani, I. Tsintsadze, T. Koiava, R. Loria, S. Tskvitinidze, R. Khukhunaishvili, M. Koridze. The Features of Antigen Prevalence of Rhesus System in Donor Population. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGY AND BIOMEDICAL ENGINEERING DO.15.10 Vol.1.
5. Marina Nagervadze, Irine Tsintsadze, Leila Akhvlediani, Tea Koiava, Sophiko Tskvitinidze, Rusudan Khukhunaishvili, Marina Koridze. ABO system combination with Rh, Kell and MN group in Georgian blood donors. American Journal of Blood Research, Volume 11 Issue 2, 132–139. 2021. 
6. Marina Koridze, Marina Nagervadze, Maria Sarkhaiani, Leila Akhvlediani, Rusudan Khukhunaishvili, Ketevan Dolidze, Sophiko Tskvitinidze, Shorena Gabaidze, Irina Nakashidze, Sopio Garakanidze and Giorgi Nikolaishvili (March 25th 2021). The Study of Some Possible Risk Factors for Arterial Thrombosis in the Example of Georgian Patients [Online First], IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.96121. Available from: https://www.intechopen.com/online-first/the-study-of-some-possible-risk-factors-for-arterial-thrombosis-in-the-examprgian-patients.
7. Tsintsadze, I., Akhvlediani, L., Tskvitinidze, S., Khukhunaishvili, R., Koridze, M., Koiava, T., Loria, R., & Nagervadze, M. (2020). A, A1, H (A2) and B red blood cell antigens in blood donor. Journal of Medical Care Research and Review, 3(5), 365-368. https://doi.org/10.15520/mcrr.v3i5.97
8. M. Nagervadze, L. Akhvlediani, T. Phutkaradze, M. Sikharulidze, M. Koridze, & R. Khukhunaishvili. (2022). Blood Type and Susceptibility of SARS-Cov 2 Infection. Journal of Coastal Life Medicine, 10(3), 46–56. Retrieved from https://jclmm.com/index.php/journal/article/view/141.
9. V. Tavadze,  T. Koiava,  M. Nagervadze,  R. Khukhunaishvili, L. Akhvlediani. Antibiotic Resistance Status of E.coli Isolated from Intensive Care Units of Adjara Hospitals.  International Journal of Current Research. 2021
10. V. Tavadze, T. Koiava, M. Nagervadze, M.Koridze, H. Ferreira, L. Akhvlediani1, R. Khukhunaishvili1. Genetic properties of bla CTX-M, bla SHV and  bla TEM  genes  in ESBL producing E. coli clinical isolates.  Journal of Medical Care Research and Review, ISSN: (Online) 2589-8949 | (Print) 2589-8930. 2021
11. A, A1, H (A2) and B red blood cell antigens in blood donor. Journal Tsintsadze, I., Akhvlediani, L., Tskvitinidze, S., Khukhunaishvili, R., Koridze, M., Koiava, T., Loria, R., Nagervadze, M. of Medical Care Research and Review, 3(5), 365-368. https://doi.org/10.15520/mcrr.v3i5.97. 2020.
12. ANTIMICROBIAL DRUG RESISTANCE OF ESCHERICHIA COLI WHICH CAUSE NOSOCOMIAL INFECTION; Leila akhvlediani1,2, ViktorisaTavadze1, Tea Koiava1, Rusudan Khukhunaishvili1, Marina Nagervadze1, Marina Koridze1; International Health science conference;  International Journal of Health Services Research and Policy; 2020.
13. Specific Combinations of Erythrocyte Group Antigens in Blood Donors. I Tsintsadze , L AKhvlediani, R Khukhunaishvili, M Koridze , S Tskvitinidze, I Nakashidze, K Dolidze, R. Loria, M Nagervadze. Indian J Hematol Blood Transfus . 2020 Apr;36(2):356-360. doi: 10.1007/s12288-019-01197-4. Epub 2019 Oct 4. 
14. Characterization of a Cohort of Patients with Arterial Thrombosis from the Georgian Adjarian Population. Sopio Garakanidze1, Elísio Costa2, Elsa Bronze-Rocha2, Alice Santos-Silva2, Giorgi Nikolaish-vili3, Irina Nakashi-dze1,3, Nona Kakauridze5, Salome Glonti4, Rusudan Khukhunaishvili1,Marina Koridze1*, Sarfraz Ahmad6*. Current trends in Biotechnology and Pharmacy. Volume: 13 Issue: 3; pp. 243-258. 2019. ISSN 0973-8916 (Print) 2230-7303 (Online). https://abap.co.in/characterization-cohort-patients-arterial-thrombosis-georgian-adjarian-population
15. Methylenetetrahydrofolate Reductase Gene Polymorphism (C677T) as a Risk Factor of Arterial Thrombosis in Georgian -Patients. (Sopio Garakanidze, Elísio Costa,  Elsa Bronze-Rocha,   Alice Santos-Silva,  Giorgi Nikolaishvili,  Irina Nakashidze,   Nona Kakauridze,   Salome Glonti,   Rusudan Khukhunaishvili,   Sarfraz Ahmad, Marina Koridze*). (Research Article); Clinical and applied- thrombosis/hemostasis, (Clarivate analytics Journal, Publisher – SAGE, February 13, 2018 https://doi.org/10.1177/1076029618757345 
16. Hormonal Status and Distribution of the ABO System Phenotypic Groups in Menopausal and Post- menopausal Women with Breast Tumors. Marina Koridze, Davit Baratashvili, Rusudan Khukhunaishvili, Irina Nakashidze, Nina Petrovic, Marina Nagervadze, Nato Zosidze, Sophiko Tskvitinidze, Nanuli Kotrikadze & Sarfraz Ahmad. Vol. 56, pp. 93-100. February 2018 ,http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/43552 
17. The  Prevalence of  TAS2R38 Gene Phenotypes Among the  Pathients with Some Endocrine Sistem disorders (R. Khukhunaishvi,  M. Koridze , S. Tskvitinidze    N. Zosidze , M.Nagervadze I.Parulava ) International J. of Health Services Research and Policy (2017) 2(2):37 -43
18. FACTOR V LEID¬EN G1691A AND PROTHRO¬M¬BIN G20210A POLYM¬ORPHISMS IN GEO¬¬R¬GIAN ARTE¬RIAL THROMBO¬SIS PATIENTS. (Garakanidze Sopio, Elisio Costa, Elsa Bronze-Rocha, Alice Santos-Silva, Nikolaishvili Giorgi,  Glonti Salome, Kakauridze Nona). Research (IJAR) Article International Journal of Advanced DOI:10.21474/IJAR01/4825. DOI URL: wJournal Homepage: http://dx.doi.org/10.21474/IJAR01/4825.2017.
19. Smoking Inclined Groups  according to the Phenotype of the PTC gene.  (Tskvitinidze S., Khukhunaishvili R., Nagervadze M., Koridze M, Chelidze N.) MedNews. No 9(258):59-64. 2016
20. Phenotypical Variations of TAS2R38 Gene and Its Bioecological Significance (R. Khukhunaishvili, M. Koridze M, Nagervadze, C. Khozrevanidze,, S. Gabaidze). American journal of Inviroment Protection 2015
21. PARENT UNIVERSITY FOR INCLUSIVE EDUCATION. (N. Makaradze, M. Koridze, A. Bakuridze, N. Mikeladze). HENTI 2015, Kutaisi, Georgia.EISSN 2346-7851. Website:(http://www.atsu.edu.ge/geo/xarisxi/Henti/HENTI2015).  
22. The association of some genetic factors with pulmonary tuberculosis in Georgian and Azeri ethno groups. (R Khukhunaishvili, S Tskvitinidze, M Nagervadze, L Akhvlediani, M. Koridze). Georgian Medical News 2014,(231): 45
23. Das Golden vlies und seine   volksmedizin (Heilpflanzen und heilkunde in Georgien).Geest, Vechta. (G.Keloglu, N.Varshanidze, N.Turmanidze, K.Dolidze, D.Baratachvili, A.Bakuridze, M. Koridze). Printed in Germany. 2013. 601 p. 
24. Regulation of MicroclonalReproductoin According to the Nutrient Medium Components of in vitro Culture of  SenecioPhlathiphiloides. (N.Zarnadze, S.Manjgaladze, C.Bolkvadze, K.Dolidze. M. Koridze) .International Caucasian forestry Symposium, 24-26 october,2013, Works. Artvin, Curuhuniversity, Turkey.
25. Distribution of red blood cell antigens in drug-resistant and drug-sensitive pulmonary tuberculosis. (Tskvitinidze, S., Khukhunaishvili, R., Vacharadze, K., Nagervadze, M., Akhvlediani, L. Koridze M.). African Journal of Biotechnology Vol. 11(104), pp. 16809-16813, 27 December, 2012. DOI: 10.5897/AJB12.823. ISSN 1684-5315©2012AcademicJournal
26. Study of some biogerontological factors associated with women longevity in ajara population. (Koridze M, Khukhunaishvili R, Nagervadze M, Zosidze N, Koiava T, Parulava I.).Georgian Med News. 2012 Jul;(208-209):63-6.
27. IgM, IgG and IgA level in pulmonary tuberculosis. (S. Tskvitinidze, L. Akhvlediani, R. Khukhunaishvili,M. Nagervadze, M. Koridze). Alergology and immunology.T.13N3.249-251. 2012
28. Student ingeperendent work and meaning  of organization.(N. Makaradze, N. Mamuladze, M. Koridze). III international scientific-metohodological conference. Urgent problems of teaching and upbringing. Akaki Cereteli state university Faculty of pedagogics. Conference  proceeding. ISSN: 2298-030X. Kutaisi 2012 98-102
29. Distribution of ABO and Rh-Hr blood group antigens, alleles and haplotypes in the mountain region of Ajara (Georgia). (M. Nagervadze, A. Diasamidze, L. Akhvlediani, G. Dumbadze, R. Khukhnaishvili, M. Koridze, S. Tckvitinidze). African Journal of Biotechnology Vol. 10(38), pp. 7324-7329, 25 July, 2011. Availableonlineat
30. Composition of erythrocytic (ABO, Rh-Hr, Kell, Mn) group antigens characteristic of the population of Guria (by the example of Ozurgeti district’s population). (M. Nagervadze, A. Diasamidze, R. Khukhunaishvili, L. Akhvlediani, M. Koridze, G. Dumbadze, S. Tskvitinidze)J. Georgian Medical news. 11 (188) 2010.
31. For Studying Questions Of Hybridization In Plant Of Tea (TheaSinensis L.).  (Diasamidze A. K Dolidze, N. Turmanidze, Koridze M.).  The 1st International Symposium on Environment And Forestry 4-6 November 2010-Trabzon/Turkey, Volume 3
32. Demographic picture of  long-livers the mountain region of Ajara  (Georgia, Caucasus). (Koridze.M, Khukhunaishvili R. Zosidze  N,Akhvlediani L. Nagevadze M. Koiava T.Parulava I. Tskvitinidze S.). Aging clinical and experimental research Official Journal of the Italian Society of Gerontology and Geriatrics. vol. 23, suppl. to No.1 pp. 186 ISSN: 1594-0667. 2010. Itali
33. About the evolution meaning of mechanisms and poly embryo of a strong spontaneous mutation genesis in citrus. ( Diasamidze A. Dolidze K. Turmanidze N.Koridze M.). International scientific conference “Problems of subtropical agriculture and processing industry” dedicated to 80TH anniversary of foundation the institute. // Subtropikal crops 1-4 (261-264) , 2010. (ISSN 0207 9224).
34. Law Conformity of Spontaneous – Mutational Processes in Subtropical Cultures and Their Function in Producing Culti-Genetic Genofund. (Diasamidze A. Dolidze K.Koridze. M). Materials of Internationnal Conference & Exhibition. Batumi, Georgia. May 7-9. p. 24. 2010
35. Gerontology research in Georgia.(Teimuraz Lezhava, Jamlet Monaselidze, Tina Jokhadze, Nona Kakauridze, Nodar Khodeli, Mamanti Rogava, Tamara Bochorishvili, Maia Gorgoshidze, Dato Khachidze, Eteri Lomidze, Jaba Tkemaladze, Kote Chichinadze, M. Koirdze, Rusudan Khukhuneishvili, Nato Zosidze, Marina Nagervadze, Tamara Buadze and Maia Gaiozishvili). J. Biogerontology. Publisher Springer Netherlands. ISSN 1389-5729 (Print) 1573-6768 (Online). 2010.•
36. Features of Spontaneous and Induced Mutants of Citrus NobilisKovanoVasse. (M.Koridze, M,.Khukhunaishvili R, Dolidze K, Jakeli E).Proceedings of the Georgian Academy of Sciences. 2009. vol. 7.n.1-2. pp. 35-39
37. Characteristics of the frequency distribution of some immunogenic markers in the population of the mountain region (Khulo) of Ajara.  (Nagervadze M, Diasamidze A,Khukhunaishvili, M.Koridze, R,  Dumbadze G,  Akhvlediani L.).Bullettinof the Georgian Academy of Sciences . 2009. v.33, N 2
38. Coefficient of Metilation as a Probable Genetic Marker of Aging. (R,Khukhunaishvili, M.Koridze, Farulava I). Collection of Works of the Medical Students and Doctors of The Black Sea Region.2009. 190th
39. Biogerontological Factors Associated with Longevity. (M. Koridze, R.Khukhunaishvili, M. Nagervadze, N. Zhorzholiani, I. Charkviani). Collection of Works of the Medical Students and Doctors ofThe Black Sea Region.2009. pp.36-40
40. Biogerontological Study of Population in Some Districts of Ajara Autonomous Republic.  (M. Koridze, R.Khukhunaishvili I. Charkviani). Georgian Medical News  No 6(171) 53-56. Tb.ISSN15112. 2009  
41. Bio-gerontological Peculiarities of Long-livers in Ajara Region of Georgia. (M. Koridze, R. Khukhunaishvili.).The Journal Nutrition, Helth and Aging. 2009, p551
42. მანდარინ კოვანო ვასეს სპონტანური და ინდუცირებული მუტანტების ძირითადი ბიოლოგიური თავისებურებანი. (მ.ქორიძე, რ.ხუხუნაიშვილი, ქ.დოლიძე, ე.ჯაყელი).  რსუ-ს შრომები. საბუ-ნებისმეტყველო მეცნიერებანი,  მედიცინა. 2009 .ტ.XII.  გვ.76-79
43. ცილოვანი მარკერები ციტრუსების ბიომრავალფეროვნების კვლევაში. (რ.ხუხუნაიშვილი, მ.ქორიძე). აჭარის (სამხრეთკოლხეთის) ბიომრავალფეროვნება საერთაშორისო კონფერენციის მასალები.აჭარის (სამხრეთკოლხეთის)  ბიომრავალფეროვნება საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. 2009. გვ.210-214.
44. ქიმიური და მექანიკური ცვალებადობის თავისებურებანი მანდარინ კოვანოვასეს მუტანტებში. (მ. ქორიძე, რ.ხუხუნაიშვილი,ქ.დოლიძე, ე.ჯაყელი). რსუ-ს შრომები. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, მედიცინა. 2009 .ტ.XII. გვ.71-75
45. სპონტანური მუტაციური პროცესის შესწავლის საკითხები ციტრუსებში.(ა. დიასამიძე, ქ. დოლიძე,მ. ქორიძე,  ნ. თურმანიძე).  საქ. სახ. სას. სამ. უნივ. სამეც. შრომები. 2009. ტ.2 №4 (49). 5გვ.
46. მუტაცია და ციტრუსოვანთა ბიომრავალფეროვნება. (ქ. დოლიძე. ა. დიასამიძე, მ.ქორიძე). რსუ-ს შრომები. საბუნებისმეტყველო მ ეცნიერებანი  2009. ტ.XV გამომც. ,,ბათუმის უნივერსიტეტი’’ 59-65
47. ზოგიერთი ბიოლო¬გიური თავისებურებების შესწავლა დღეგრძელებში.  (მ. ქორიძე, ი. ჩარკვიანი, რ.ხუხუნაიშვილი, მ.ნაგერვაძე, ნ.ჟორჟოლიანი). ბათუმის II სროლა-სემინარი ,,ბიომედიცინის აქტუალური საკითხები.” 2009. გვ.106-115
48. The study of Gerontologic Issues on the Example of Adjara Rregion population. (M. Koridze, R. Khukhunaishvili, M. Nagervadze, N. Zosidze). The 5thinternational Symposium on Genetics of Aging. pp. 27-28. 2009. Paris. 
49. Distribution of Eritrocyte Group Antigens (ABO, Rh-Hr,R,MN) in Long-livers of Adjara Region (Georgia,Caucasus)(M. Koridze, R. Khukhunaishvili).  6th European Congress of Biogerontology 2008 Ageing and individual life history. 2008. The Netherlands 
50. ფსორიაზით დაავადებულთა ერითროციტული ანტიგენური მარკერებისა და ჰუმორული იმუნური სტატუსის შესწავლა აჭარის მოსახლეობაში. (რ.ხუხუნაიშვილი, მ.ცინცაძე, მ.ქორიძე). რსუ-ს შრომები. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი,  მედიცინა, 2008. ტ.XII, გვ.66-70
51. მანდარინ კოვანო ვასეს ინდუცირებული მუტანტების ზრდისა და შესვენების პერიოდე¬ბი.  (მ. ქორიძე, რ.ხუხუნა¬იშვილი). რსუ-ს შრომები. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, მედიცინა. 2008 .ტ.XII. გვ.71¬-76
52. იქთიოზური გენოდერმატოზების გავრცელებ ააჭარის მოსახლეობაში და დაავადებულების ზოგიერთი გენეტიკური და იმუნური თავისებურების შესწავლის შედეგები. (რ.ხუხუნაიშვილი, ქორიძე). რსუ-ს შრომები. საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებანი, მედიცინა.  .ტ.XII. გვ.60-66. 2008
53. The study of Gerontologic Issues on the Example of AdjaraRregion population.(M. Koridze, R. Khukhunaishvili, M. Nagervadze, M, Zosidze,I.Charkviani). The  Symposium on Genetics of Aging 10-13 October. Tb. ISBN978-9941-13-055-7.  27-28.  2008. 
54. Obtaining of The Pasiflora Iincarnate from Plant Tissue Culture. (N.Alasania, Koridze). Proceedings of the Georgian Academyof Sciences vol.5,N2. 14-16. Tb. ISSN1512-2123. 2007
55. Study of Intraspecific Polymorfizm of lemon Plant(C.Lemon)By 11S-Globulin Electroforesis. (R. Khukhunaishvili, M.Koridze ).Proceedingsofthe Georgian Academy of Sciences vol.5,N2. 5-9. TbISSN1512-2123. 2007
56. Distribution Features of Some ErytrocyticGroupspecific Anti-gens Signifcant from Clinical Medicine in adJaraRegons. (NagevadzeA. Diasamidze,N,Akhvlediani L, Dumbadze,R. Khukhunaishvili). Proceedings of the Georgian Academy of Sciences Vol.5. No. 1. TbISSN1512-2123, 2007
57. ფორთოხლებში ფორმათწარმოქმნის თავისე¬ბურე¬ბებები სპონტანური და ინდუცირებული მუტაგენეზისას (ნ. ბერიძე,  ვ.პაპუნიძე, ე. ჯაყელი).  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე №18, 33-36; დეკემბერი თბილისი. ISSN 1512-2743. 33-36. 2006
58. Biomutagenic Peculiarities of KovanoVace Mandarin.(A. Diasamidze, D. Baratashvili, R. Khukhua¬ish¬vili). Bulletin of the Georgian national academy of  sciences 174, №1, june, 424-427. Tb.  ISSN 0132-1447. 2006
59. Study of Isoenzimatic Systems in The Leaves of Leaves of The Tangerine (CovanoVace).(R. Khukhunaishvili, I. Berulava, N.Alasania). ISSN1512-2123. Proceedings of the Georgian Academy of Sciences v.4,n2,  81-84. Tb. 2006
60. Some Phycological Deviations in Growth Rhythm of Spontaneous and Induced mutants of Covano Vace  Mandarin. M Koridze. .Bulletin of the Georgian academy of sciences 171, №1, 121-124; January-Fabruary. Tb.  ISSN 0132-1447. 2005
 
 
 
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

1. 14th International Conference Environment, Chemical Engineering & Materials (ENCEMA), Creata, Greace. ABO and Rh blood group antigens and natural anti-A and anti-B antibodies in the neonates Authors: Shorena Gabaidze, Marina Nagervadze, Leila Akhvlediani , Nana Nakashidze, Alissar Alfilo, Irine Tsintsadze, Nato Gorgadze, Rusudan KhuKhunaishvili, Marina Koridze, Tea Koiava, Ketevan Dolidze, Tamar Bakhtadze. https://youtu.be/7YKdvhjAG2M.
2. The 3rd International Conference on Biological Engineering and Medical Science (ICBioMed2023).  Blood group antigens and antibodies in the newborns By Sh. Gabaidze, M. Nagervadze, L. Akhvlediani, N. Nakashidze, A. Alfilo, I. Tsintsadze, N. Giorgadze, R. KhuKhunaishvili, M. Koridze, T. Koiava, T. Koiava, K. Dolidze, T.Bakhtadze
3. Marina Nagervadze, Jilda Gobadze , Sophiko Tskvitinidze, Rusudan Khukhunaishvili , Ketevan Dolidze , Leila Akhvlediani , Tea Koiava, Marina Koridze. FINGERPRINT DISTRIBUTION FEATURES IN THE POPULATION OF ADJARA (GEORGIA). 2nd International Conference of Multidisciplinary & Interdisciplinary Bioscience (MIBIO 2023). Venue : Virtual Conference. January 21 ~ 22, 2023. Virtual Conference. https://nldml2023.org/mibio-ps.html?fbclid=IwAR2oiGP2Goi6zHgVL8bQ_sKcgdO6bXAPI-D2o6AFqPK__pSvQcm58NEUBzQ
4. Covid-19 and erythrocyte Groups. HEMATOLOGY AND BLOOD DISORDERS. USA. 2023.04. https://www.youtube.com/watch?v=eKhwhYVMx7I&t=526s
5. Marina Nagervadze, Leila Akhvlediani, Teona Phutkaradze, Mamuka Sikharulidze, Shorena Gabaidze, Sophiko Tskvitinidze, Salome Abuladze, Rusudan Khukhunaishvuli, Marina Koridze, Ketevan Dolidze. The Possible Relationship between ABO and Rhesus System Phenotypes and SARS-CoV-2 Infection. INTERNATIONAL CONGRESS "CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19): PREVENTION, DIAGNOSIS, TREATMENT AND REHABILITATION. ორგანიზატორი: ალერგოლოგიიისა და იმუნოლოგიის ასოციაცია. 2023 წლის მაისი. 
6. M. Nagervadze, L. Akvlediani, I. Tsintsadze,  T. Koiava, R. Loria, S. Tskvitinidze, R. khukhunaishvili, M. Koridze.  The features of antigen prevalence of Rhesus system in donor population. The 13th International Conference on Biology
        and Biomedicine (BIO 2021). Greece. Athen. 26-28 Febrary. Interbit Research (interbit-research.com) (16) conference file Marina Nagervadze - YouTube
7.      SOME BIOMARKERS OF ARTERIAL THROMBOSIS.  International multidisciplinary conference of BIOMED 2020. 25, 27 July, 2020. Georgia.
8. Frailty In Older Community-Dwelling Population of Adjara (Georgia). International multidisciplinary conference of BIOMED2020. 25, 27 Jule, 2020. Georgia
9. ABO AND MN ERYTHROCYTE BLOOD GROUP ANTIGENS AND ITS COMBINATIONS FREQUENCY IN GEORGIAN BLOOD DONORS. International Health sciences conference (IHSC 2020). 5-6 November, Diyarbakir, Turkey. 
10. PSEUDOMONAS AERUGINOSA –NOSOCOMIAL INFECTION IN ADJARA REGION. International Health sciences conference (IHSC 2020). 5-6 November, Diyarbakir, Turkey. 
11. ANTIMICROBIAL DRUG RESISTANCE OF ESCHERICHIA COLI WHICH CAUSE NOSOCOMIAL INFECTION. International Health sciences conference (IHSC 2020). 5-6 November, Diyarbakir, Turkey.
12. PSEUDOMONAS AERUGINOSA –NOSOCOMIAL INFECTION IN ADJARA REGION; Tea Koıava, Leila Akhvlediani, Marina Nagervadze, Viktoria Tavadze, Marina Koridze; International Health science conference;  International Journal of Health Services Research and Policy; 2020
13. International conference ,,Action Research to Innovate Science Teaching & Career Orientation  - ERASMUS+ Project ARTIST. Batumi. Georgia. BSU. 28 July - 01 August. 2019.  
14. European Biotechnology Congress 2019. FVL G1691A and PT G20210A genes mutation and family history of thrombosis in Georgian myocardial infarction and ischemic stroke patients. April 11-13, 2019. Valencia, Spain. .http://eurobiotech2019.eu/ https://www.journals.elsevier.com/journal-of-biotechnology
15. International Natural and Health . science conference THE STUDY OF THE LONG-LIVERS DYNAMICS IN THE POPULATIONS OF ADJARA IN 2012-2017. November 14-17, 2018. https://dergipark.org.tr/ijhsrp/issue/33681/402051  http://www.inesegconferences.org/ihsc2018/wp-content/uploads/2018/11/IHSC-PROGRAM.pdf
16. International Natural and  Health science conference (INHSG) 18-22 october.2017. Antalia.
17. Europe Biobank week congress. Biobanking for Healt Inovation. 15-16 Sept, 2016. Vienna
18. Biofurum BBMRI-LPC. September 23-24 Budapest. Hungari 
19. International conference “ICAE”  - Phenotypical Variations of TAS2R38 Gene and Its Bioecological Significance.(R. Khukhunaishvili,M. Nagervadze, C. Khozrevanidze,,S. Gabaidze). May 7-10, 2015 Tbilisi-Batumi.Georgia
20. Ist International conference High Education  -New Technologies and Innovation.(N. Makaradze, A. Bakuridze, N. Mikeladze). HENTI 2015, Kutaisi, Georgia. 01-02 May,2015.
21. Pre-Service Medical Education Reform.  USAID SUSTAIN Project.   7-9 August, 2014
22. International Caucasian forestry Symposium - Regulation of MicroclonalReproductoin According to the  Nutrient Medium Components of in vitro Culture of SenecioPhlathiphiloides. (N.Zarnadze, S.Manjgaladze, C.Bolkvadze, K.Dolidze). Artvin,Curuhuniversity,Turkey24-26 october, 2013.
23. Second internacional Conference ,,From Maturity to Ageing’’(Khukhunaishvili R, Nagervadze M, Zosidze N, Koiava T, Parulava I.).Batumi,  27-29 August 2012 ,,Georgia Factor Associates with Women Longevity  Adjara Population’’
24. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტის III საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ,,სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“- სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობა და მისი ორგანიზების მნიშვნელობა.( ნ. მაკარაძე, ნ. მამულაძე).ქუთაისი, 2012 წელი;
25. International-Scince Conference Compiuting,Ediucation. Scinces Batumi 2012 
26. მედიკოსთა XXXII საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია - თანამედროვე კლინიკური და ექსპერიმენტული მედიცინის მიღწევები და უახლესი  ტექნოლოგიები". 21-28 ივლისი, 2012. თბილისი-ჩაქვი.
27. VII  EUROPEAN CONGRESS  Healthy and Active Ageing For Europeans - Demographic picture of  long-livers the mountain region of Ajara  (Georgia, Caucasus). (Khukhunaishvili R. Zosidze  N,Akhvlediani L. Nagevadze M. Koiava T. Parulava I. Tskvitinidze S.).  14-17 April  2011Bologna, Italy 14-17 April 2011. BOLOGNA, ITALY 
28. 1st international Turkey and Japan. Environment and forestry symposium - For studing question of hybridization in plant of tea (Theasinensis L.).(Diasamidze A. K Dolidze, N. Turmanidze). 04-06 November. 2010 (KaradenizTechnical University, Trabzon –Turkey).
29. 2nd International Cogress of the Ceorgian Respiratory Association, Batumi, Ceorgia, june 10-12, 2010. Certificate 867. Credit 12
30. International scientific conference “Problems of subtropical agriculture and processing industry - About the evolution meaning of mechanisms and poly embryo of a strong spontaneous mutation genesis in citrus. dedicated to 80TH anniversary of foundation the institute. // Subtropikal crops 1-4 (261-264). ( Diasamidze A. Dolidze K. Turmanidze N.).  2010. (ISSN 0207 9224).
31. International Conference & Exhibition. “Batumi -Spring -2010” Law Conformity of Spontaneous – Mutational Processes in Subtropic Cultures and its Function in Producing Culti-genic Genofund.(Diasamidze A. Dolidze K.). Batumi,Georgia May 7-9. 2010. RSU. 
32. 19thIAGGWORD CONGRESS OF GERONTOLOGY AND GERITRICS - Some Bio-gerontological Peculiarities of Long-livers in Ajara Region of Georgia. (R. Khukhunaishvili, M. Nagervadze, N. Zosidze, N. Jorjoliani).2009.  5-9 July. PARIS. 
33. 6thEUROPIEN CONGRESS OF BIOGERONTOLOGY, AGEING AND INDIVIDUAL LIFE HISTORYE - Distribution of Eritrocyte Group Antigens (ABO, Rh-Hr,R,MN) in Long-livers of Adjara Region (Georgia,Caucasus). (R. Khukhunaishvili). 2008 30 November-3 December. THE NETHERLAND
34. The 5thinternational Symposium on Genetics of Aging is dedicated to the 90 thAnniversity of Tbillisi State University - The study of gerontologic issues on the example of AdjaraRregion population.(R. Khukhunaishvili, M. Nagervadze, N. Zosidze, N. Jorjoliani). 2008
35. International Coference. Batumi  -The Biological Diversity of Adjara (South Colchic)-. 5-7 June, 2008
 

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 
ბსუ მიზნობრივი საგრანტო კონკურსი ,,MTHFR677C/T გენის პოლიმორფიზმთან ასოცირებული ზოგიერთი დაავადება ხანდაზმულ ადამიანებში’’. 2023. ძირითადი პერსონალი.
Erasmus+ . Promoting relevant education in science for sustainability PRESS. 2023-2025. The expert.
EU grant Erasmus+ Laboratory Health and Safety LLL Courses for Youth in West and East Georgia -2020
EU grant Erasmus+ Building  Academic Capacity in Global Health in the Eastern Europe-Central Asia Region – 2020  
ბსუ მიზნობრივი საგრანტო პროექტი „ ახალშობილთა სისხლის ერითროციტური ჯგუფური ანტიგენ-ანტისხეულების  იმუნოგენეტიკური მახასიათებლების შეფასება“. ძირითადი პერსონალი.  2020
თრომბოზების გენეტიკური ასპექტები აჭარის პოპულაციაში (საბუნებისისმეტყველო მეცნიე-რებები/ბიოლოგია) სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნი-ვერსიტეტი. ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს დადგენილება №06-01/11 14.01.2019. შრომითი ხელშეკრულება N02-12/57 15.02.2019. პროექტის ხელმძღვანელი
EU grant Erasmus+ Action Research to Innovate Science Teaching & Career Orientation (ARTIST EAC/A04/2015-2018)
Thedevelopment of human resources, evidence basead quality standards in addictology (trans-disciplinary addiction science) in Georgia “USAID–Czech Republic Development Cooperation, 544219-TEMPUS-1-2013-1-CZ SMHE. No. 530345-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPHESმ მკვლევარი და ადმი¬ნის¬ტრა¬¬ციული პერსონალი. 2012-2016 
,,ინდივიდუალური საჭი¬როებების მქო¬ნე ადამიანების სა¬ზო¬გადოებაში ინ¬ტე¬გ¬რაცია“. (“Access to Inclusive Education and Social Integration (ASPIRE)”. ილიას სახელმწიფო უნივერ¬სი¬ტეტი, ტემპუსის საგრანტო პროექტი No. 530345-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPHES  მკვლევარი (ძირითადი  შემსრულებელი). 15.10.2012-14.10.2015
Grant Agreement N. 2012-2740/001-001-EMA2.Erasmus Mundus Action 2 project EUROEAST-წამყვანი პერსონალი. 2012-2016
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი GNSF/STO8/6-470. ერითროციტური (ABO, Rh-Hr, Kell, MN) ჯგუფური ანტიგენების გავრცელების სიხშირე აჭარა-გურიის მოსახლეობაში და მათი გამოყენება პრაქტიკულ მედიცინასა და ეთნიკურ ანთროპოლოგიაში. დამხმარე პერსონალი. 2008-2010
თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელწიფო უნივერსიტეტი - ,,ტელომერული ჰეტეროქრომა¬ტინის  დეკონდენსაცია, როგორც ათეროსკლეროზის შემაჩერებელი’’ ( Dcondesation of telomerus chromatin, as preventing factor of atherosclerosis) დამხმარე პერსონალი. GNSF N4307(2008-2009). #STCU-GNSF 07/125. ხელშეკრულება#558/07 20.03.2008 წ.
 
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
AR to innovate science teaching. July 30- 1 Augusts. 2019.
ტრენინგი თემაზე -„სწავლის, სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების-OSCE (ობიექტურად სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდა) - ერთ-ერთი მთავარი შემფასებელი კლინიკური სწავლებისას“. 5-6 აგვისტო, 2019 წ. 
ტრენინგი თემაზე - „პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების თანამედროვე მეთოდი - PBL“. 27-28 ივლისი, 2019 წ. 
GERONTOLOGY AND GERIATRICS INTERNATIONAL SCHOOL. 22-25. 10.2018   
Action Research to Innovate Science Teaching & Career Orientation – GERMANY,  BREMEN. 2017
Europe Biobank week congress. Biobanking for Healt Inovation Vienna.   15-16 Sept, 2016. 
3rd BBMRI-LPC FORUM MEETING BIOBANK SUCCESS AND ACCESS. SEPTEMBER 24TH-25th. 2015. BUDAPEST. HUNGARY
Trainers in Addictology in Hamburg within the project ADDIGE nr. 544219 TEMPUS – 1-2013-1-CZ TEMPUS SMHES (2013 -4566/001-001).30.8.201 to6.9.2015.  HAMBURG, GERMANY.
UNDERGRADUATE MEDICAL EDUCATION: CURRENT STATE –OF THE – ART IN GEORGIA AND PERSPECTIVES OF ITS DEVELOPMENT –AWARDED BY EDUCATION CENTER OF DAVIT TVILDIANI MEDICAL UNIVERSITY TO – KUTAISI, EPRIL 30. 2015
სწავლა სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდები. აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრი. 15-16 მაისი. 2015 
5th International Training  Programe in GERONTOLOGY AND GERIATRICS - CERTIFICETE International Institute on Ageing, United Nations – Malta (INIA)   2014
Research in Education Classroom: Data driven decision-making-Fulbright Program. Batumi.Georgia. 29.06-03.07.2014
,,Pre-Service MedikalEducaition Reform’’ USAID SUSTAIN Project.   7-9 August, 2014
ეკოტურიზმის ინფრასტრუქტურის განვითარება. ქობულეთი. 14-18 . 09. 2012
საჯარო სკოლის დირექტორების შეფასების ექსპერტის უნარ-ჩვევები. სერტიფიკატი USAID განათლების მართვის პროექტის ფარგლებში. თბილისი. 17-18. 05. 2012.
სწავლება/სწავლისა და შეფასების მეთოდები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში -2 კრე-დიტი. ბსუ. ბათუმი. 02.03-04.03  2012
განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა - 5 კრედიტი.. სერ¬ტ¬ი¬ფიკატი USAID განათლების მართვის პროექტის ფარგლებში. ბსუ. ბათუმი. 29/08.-03/09 2011
ათკრედიტიანი პროგრამა–,,აქტიური სწავლა და კრიტიკული აზროვნება’’–4 კრედიტი.05.07.2010.¬ სე-რტიფიკატი ბსუ. ბათუმი. RWT/00147 
პროგრამა ,,კითხვადა წერა კრიტიკული  აზროვნებისათვი ‘’ ტრენინგი– ხარისხის უზრუნველ¬ყოფა უნივერსიტეტში’’ -ბსუ. ბათმი. 2007 წ. მაისი
პროგრამა ,,კითხვადა წერა კრიტიკული  აზროვნებისათვის’’ტრენინგი– ხარისხის უზრუნველ-ყოფაუნივერსიტეტში’’- ბსუ.  ბათუმი. 2007 წ. ოქტომბერი
მცენარეთა იმუნიტეტის ინსტიტუტის სამეცნიერო სემინარი“მოლეკულური ბიოლოგიის თანამედროვე მეთოდები“.  ბათუმი. 2007წ.20 აპრილი
მცენარეთა იმუნიტეტის ინსტიტუტის  ღია კარის დღე. ბათუმი. 2007 წლის 26 ივნისი
საქართველოს რადიოლოგთა ასოციაციის საერთაშორისო პრაქტ. კონფერენცია. ბათუმი. 2007 წ. 18-19 მაისი 
მცენარეთა იმუნიტეტის სამეცნიერო სემინარი „სხვადასხვა წარმოშობის ხორბლის ჯიშების და ჰიბრიდული ფორმების გამოცდა ინფექციურ სანერგეებში“- ბათუმი. 2006 წლის 13 ივლისი
 

 

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული, ინგლისური

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Word, Internet Explorer, Adoble Ohotoshop, Outlook Explorer, PowerPoint, Microsovt Excel.- სერთიფიკატი№05/20019

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა