საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ბიოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ლეილა ახვლედიანი
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 16.01.1971
მისამართი: შუა მახინჯაური, მეხუთე ქუჩა, ხელვაჩაურის რაიონი
ელ-ფოსტა: Leila.Akhvlediani@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 593537072
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიისა და ქიმიის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: დოქტორთან გათანაბრებული (ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი)
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ექიმი-ლაბორანტი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჯანდაცვა (ლაბორატორიული მედიცინა)
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

იმუნოლოგია, იმუნოჰემატოლოგია, მიკრობიოლოგია, ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა, სწავლების  და შეფასების მეთოდები სამედიცინო განათლებაში.

სამუშაო გამოცდილება:
2023- დან დღემდე- ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო    მეცნიერებათა  და ჯანდაცვის  ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი;
2015 -დღემდე   „ბაუ ინთერნეიშენალ უივერსითი, ბათუმის“ პროფესორი; მედიცინის და ჯანდაცვის მეცნიერებათა სკოლის დეკანი.
2013-2018 ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო    მეცნიერებათა  და ჯანდაცვის  ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი;
2013-2017   ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო    მეცნიერებათა  და ჯანდაცვის  ფაკულტეტი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;
2011-2013  ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლებისა და   მეცნიერებათა  ფაკულტეტი, დეკანის  მოადგილე;
2010-2011 შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლებისა და   მეცნიერებათა  ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი;
2009-2013 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლებისა და  მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ასოცირებული პროფესორი;
2008-2016 „შპს ჯანმრთელობის ცენტრ მედინას“ კლინიკურ-დიაგნოსტიკური ლაბორატორია, ლაბორატორიის ექიმი;
2007-2010 შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და მედიცინის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, სამსახურის უფროსი;
2006-2009 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და მედიცინის ფაკულტეტი, ასოცირებული პროფესორი;
1999- დღემდე ბათუმის მეზღვაურთა საავადმყოფოს იმუნოლოგიის ლაბორატორია,  იმუნოლოგიის ლაბორატორიის გამგე.
1999-2006 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიოლოგიის კათედრა, მასწავლებელი.
1997-1999 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიოლოგიის კათედრა, ასისტენტი.
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Molecular Aspects of Allergen-Specific Immunotherapy in Patients with Seasonal Allergic Rhinitis; Marina Izmailovich , Yuliya Semenova, Gulzada Abdushukurova, Ainur Mukhamejanova 4, Azhar Dyussupova 5, Raida Faizova, Meruert Gazaliyeva, Leila Akhvlediani,  Natalya Glushkova,Sundetgali Kalmakhanov and Geir Bjørklund ;Cells. 2023 Feb; 12(3): 383. 2023
 2. Blood Type and Susceptibility of SARS-Cov 2 Infection; M Nagervadze, L Akhvlediani, T Phutkaradze, M Sikharulidze, M Koridze, R. Khukhunaishvili Journal of Coastal Life Medicine 2022;
 3. Plasma Polyamines Decrease in Patients with Obstructive Cholecystitis; Amaar A. Akbaraliev , Leila Akhvlediani, Ana Kavazashvili, Emzar Diasamidze, Omar Surmanidze,Nils C. Gassen, Elmira A. Anderzhanova ; 
  Livers 2022, 2(3), 233-242; https://www.mdpi.com/2673-4389/2/3/19;
 4. ABO system combination with Rh, Kell and MN group in Georgian blood donors; Nagervadze M, Tsintsadze I, Akhvlediani L, Koiava T, Tskvitinidze S, Khukhunaishvili R, Koridze M. Am J Blood Res; 15;11(2):132-139. 2021;
 5. The Study of Some Possible Risk Factors for Arterial Thrombosis in the Example of Georgian Patients [Online First]Marina Koridze, Marina Nagervadze, Maria Sarkhaiani, Leila Akhvlediani, Rusudan Khukhunaishvili, Ketevan Dolidze, Sophiko Tskvitinidze, Shorena Gabaidze, Irina Nakashidze, Sopio Garakanidze and Giorgi Nikolaishvili (March 25th 2021). , IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.96121. Available from: https://www.intechopen.com/online-first/the-study-of-some-possible risk factors for arterial thrombosis in the example of georgian-patients
 6. A, A1, H (A2) and B red blood cell antigens in blood donor. Tsintsadze, I., Akhvlediani, L., Tskvitinidze, S., Khukhunaishvili, R., Koridze, M., Koiava, T., Loria, R., & Nagervadze, M. (2020). Journal of Medical Care Research and Review, 3(5), 365-368. https://doi.org/10.15520/mcrr.v3i5.97;
 7. The features of antigen prevalence of Rhesus system in donor population; Marina Nagervadze, Leila Akhvlediani,  Marina Koridze, Irina Tsintsadze, Rusudan Khukhunaishvili, NAUN International Journal of Biology and Biomedical Engineering. 2021.
 8. Genetic properties of bla CTX-M, bla SHV and  bla TEM  genes  in ESBL producing E. coli clinical isolates; V. Tavadze1, T. Koiava1, M. Nagervadze 1, M.Koridze, H. Ferreira, L. Akhvlediani1,2 R. Khukhunaishvili1; JOURNAL OF MEDICAL CARE RESEARCH AND REVIEW an Open Access Publication ISSN: 2589-8949 | 2589-8930
 9. Antibiotic Resistance Status of E.coli Isolated from Intensive Care Units of Adjara Hospitals; V. Tavadze1, T. Koiava1, M. Nagervadze 1, R. Khukhunaishvili1, L. Akhvlediani1,2; International Journal of Current Research (journalcra.com)DOI: https://doi.org/10.24941/ijcr.40541.01.2021
 10. ANTIMICROBIAL DRUG RESISTANCE OF ESCHERICHIA COLI WHICH CAUSE NOSOCOMIAL INFECTION; Leila akhvlediani1,2, ViktorisaTavadze1, Tea Koiava1, Rusudan Khukhunaishvili1, Marina Nagervadze1, Marina Koridze1; International Health science conference;  International Journal of Health Services Research and Policy; 2020.
 11. PSEUDOMONAS AERUGINOSA –NOSOCOMIAL INFECTION IN ADJARA REGION; Tea Koıava, Leila Akhvlediani, Marina Nagervadze, Viktoria Tavadze, Marina Koridze; International Health science conference;  International Journal of Health Services Research and Policy; 2020.
 12. ABO AND MN ERYTHROCYTE BLOOD GROUP ANTIGENS AND ITS COMBINATIONS FREQUENCY IN GEORGIAN BLOOD DONORS; M.Nagervadze; M.Koridze; L.Akhvlediani; International Health science conference;  International Journal of Health Services Research and Policy; 2020.
 13. Specific Combinations of Erythrocyte Group Antigens in Blood Donors; Indian Journal of Hematology and Blood Transfusion; pp.1-5; I. Tsintsadze; L. Akhvlediani; R. Khukhunaishvili; M. Koridze; S. Tskvitinidze; I. NakaShidze; K. Dolidze; Rusudan Loria; M. Nagervadze. 2019
 14. NDM arrived to Republic of Georgia; Journal of Global Antimicrobial Resistance, Volume 8; ISSN: 2213-7165; T. Koiava, D. Gonçalves, J. Palmeira, K. Arobelidze, M. Tediashvili, L. Akhvlediani, H. Ferreira; 2017; 
 15. PCR detection of CTX-m genes antibiotics resistance in  Klebsiella pneumoniae isolates hospital in Adjara, Georgia Georgian  Medical News ;  Koiava, T, Gonçalves, D, Palmeira, J., Arobelidze, K.,  Tediashvili, M., Akhvlediani, L.  Ferreira, H; 2016;
 16. SOME CLINICALLY IMPORTANT ERYTHROCYTE BLOOD GROUP ANTIGENS IN DONORS.; Georgian medical news. N=9 (258); ISSN 1512-0112; http://www.geomednews.org/shared/issues/med258.pdf#page=59;  I Tsintsadze, T Gorgoshadze, S Donskov, L Akhvlediani, M Nagervadze.2016;
 17. DETECTION OF CTX-M GENE ANTIBIOTICS RESISTANCE IN KLEBSIELLA PNEUMONIA ISOLATES OF HOSPITALS IN ADJARA (GEORGIA); Georgian Medical News, vol:51-54, №9 (258); ISSN:1512-0112 ; Koiava, T1, Gonçalves, D2,3, Palmeira, J2, Arobelidze, K.4, Tediashvili M5 Akhvlediani L. 1 Ferreira, H2; 2016;
 18.  Ахвледиани Л.Т., Коиава Т.Н., Ломтадзе Л.Б., Джохадзе М.С., Мсхиладзе Л.В., Берашвили Д.Т., Бакуридзе А.Д ,,Сравнительный анализ антибактериальных эффектов фитопрепаратов и антибиотиков” Georgian Med News , № 11(260) ,79-86; 2016
 19. *1Koiava, T., 2,3Gonçalves, D., 2Palmeira, J., 4Arobelidze, K., 5Tediashvili, M., 1Akhvlediani, L. and 2Ferreira, H. ,,PHENOTYPIC AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF SHV, TEM, OXA AND EXTENDED- SPECTRUM  β-LACTAMASE  PRODUCED  BY KLEBSIELLA PNEUMONIA ISOLATES IN A ADJARA HOSPITAL” International Journal of Current Research, Vol. 8, Issue, 06, pp.32332-32336, ISSN: 0975-833X , June 2016
 20.  *Koiava T1, Gonçalves D2,3, Palmeira J2, Arobelidze K.4, Tavadze V 4, Tediashvili M5 and Akhvlediani L.1 Ferreira H2 ,,MULTIDRUG-RESISTANT ACINETOBACTER BAUMANNII IN ADJARA REGION” Article DOI: 10.21474/IJAR01/xxx DOI URL: http://dx.doi.org/10.21474/IJAR01/xxx ISSN:2320-5407,2016
 21. The association of some genetic factors with pulmonary tuberculosis in Georgian and Azeri ethno groups. (R Khukhunaishvili, S Tskvitinidze, M Nagervadze, M Koridze).  Georgian Medical News, (231): 45-9. 2014.
 22. Distribution of red blood cell antigens in drug-resistant and drug-sensitive pulmonary tuberculosis. (Tskvitinidze, S., Khukhunaishvili, R., Vacharadze, K., Nagervadze, M.,  Qoridze, M.)  African Journal of Biotechnology Vol. 11(104), pp. 16809-16813, 27 December, DOI: 10.5897/AJB12.823. ISSN 1684. 2012.
 23. IgM, IgG and IgA level in pulmonary tuberculosis. (S. Tskvitinidze, R. Khukhunaishvili, M. Koridze, M. Nagervadze). Alergology and immunology. T. 13 #3. 249-251. 2012.
 24. Prevalence of Micoplasma Hominis and Upeaplasma Urealiticum in pregnant women and women with reproductive problems. Georgian Medical News, N 7-8(208-209), pp 59-63, ISSN 1512-0112. 2012.
 25. Distribution of ABO and Rh-Hr blood group antigens, alleles and haplotypes in the mountain region of Ajara (Georgia).  (M. Nagervadze*, A. Diasamidze, G. Dumbadze, R. Khukhunaishvili, M. Koridze  and S. Tckvitinidze). African Journal of Biotechnology Vol. 10(38), pp. 7324-7329, 25 July, Available online at http://www.academicjournals.org/AJB. DOI: 10.5897/AJB10.1395. ISSN 1684–5315 © 2011 Academic Journals. 2011.
 26. ერთროციტური გენეტიკური მარკერების (ABO, Rh-Hr, Kell, MN) გავრცელების სიხშირე აჭარის რეგიონის მოსახლეობაში. (მ. ნაგერვაძე, ა. დიასამიძე, რ. ხუხუნაიშვილი) გამომცემლობა ბათუმის უნივერსიტეტი. მონოგრაფია. 2010. 
 27. ANTIBODIES AGAINST hCG IN PATIENTS WITH GYNECOLOGICAL TUMORS. (N. Chikadze,1 N. Gachechiladze, 1 N. Mitskevichi, 1 PJ. Delves, 3 N. Porakishvili.1,4)  2010.
 28. Composition of erythrocytic (ABO, Rh-Hr, Kell, Mn) group antigens characteristic of the population of Guria (by the example of Ozurgeti district’s population). (M. Nagervadze, A. Diasamidze, R. Khukhunaishvili, G. Dumbadze, S. Tskvitinidze, M. Khoridze).  J. Georgian Medical news. 11 (188). 2010.
 29. ერითროციტური Kell და MN ჯგუფური ანტიგენებისა და ალელების კორელაცია საშვილოსნოსა და ძუძუს კიბოსთან.(ი. ნაკაშიძე, მ. ნაგერვაძე). ISSN 1512-0392. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა. №5(60) 36-40. 2010. 
 30. Distribution of Rh-Hr blood group antigens, alleles and haplotypes in mountain district of Adjara. (Nagervadze M., Khukhunaishvili R., Diasamidze A., Dumbadze G., Koridze M., Tskvitinidze). S.ISSN 1512-0392. Experimental and clinical medicine. №5(60) 26-30.2010. 
 31. Особенности Распространения эритроцитарных групповых антигенов среди инфицированных гепатитом В и С и здоровых доноров. (М. Нагервадзе).ISSN 2070-8092. Ж. Таврический медико-биологический вестник. Т. 13. №1 (49). 148-153. 2010.
 32.  Распределение антигенов, фено-, гапло- и генотипов системы RH-HR у жителей Аджарии, инфицированных вирусами гепатита В и С. (Нагервадзе М. А., Каландаров Р. С., Донсков С.). И Научно-практический журнал Вестник службы кровы России. №1, 2010.
 33. Paculiarities of spreading erythrocyte group antigens among population of the khelvachauri district. (A. Diasamidze, R. Khukhunaishvili, M. Nagervadze, G. Dumbadze, S. Tskvitinidze). ISBN 978-9941-412-22-6. Batumi-Spring-2010. International conference and exhibition. Programme and abstracts. P.25. 2010.
 34. Distribution of erythrocyte group antigens (ABO, RH-HR, KELL, MN) and alleles in sensitive and resistant forms of pulmonary tuberculosis. (S. Tskvitinidze, R. khukunaishvili, K. Vacharadze, M. Nagervadze) ISSN 1512-2778 Georgian respiratory Journal, V. 6, S. 1, P. 90. 2010. 
 35. Rh-Hr зритроцитарнные групповые антигены и В и С гепатиты. (Нагервадзе М. А,). ISSN 2072-0297 Молодой ученый, N 12. Г. Чита. 106-110. 2009.
 36. Characterictics of the frequency distribution of some immunogenetic markers in the population of the mountain region (khulo) of Ajara. (Nagervadze M., Xuxunaishvili R., Diasamidze A., Qoridze M., Dumbadze G.) ISSN 0132-1447. Bulletin of the Georgian Acad. of Science Vol.3, N 2, Tbilisi, Georgia.177-180. 2009.
 37. Detection of Tolerance Against Human Chorionic Gonadotropin at Malignant and Benign Tumors of Female Reproduction System. (Nagervadze M., Dumbadze). G.ISSN 1512-0112. Georgian Medical News, N 6(171),Tbilisi, Georgia. 20-23. 2009.
 38. GThe Concordance and Discordance of Blood Groups antigens in twins. (Dumbadze, R. Dumbadze, M. Nagervadze, A. Diasamidze.). ISSN 1987-7552. Collection of works of the of the Medical Students and Doctors of the Black Sea Region , Shota Rustaveli State University, Batumi. 82-86. 2009.
 39. Association of erythrocyte ABO, Rh-Hr group antigens, genotype and phenotype features with breast and uterus cancer. (Nakashidze I., Diasamidze A., Nagervadze M., Dumbadze G.) ISSN 1987-7552. Collection of works of the of the Medical Students and Doctors of the Black Sea Region.31-36. 2009.
 40. Analysis of immunity against Rubella of pregnant women and post vaccination student.  (N. Gugushvili, R.  Loria, Sh.Zoidze, A.Jaliashvili, M. Mamisaishvili). Collection of works of the of the Medical Students and Doctors of the Black Sea Region, Shota Rustaveli State University, Batumi.31-36. 2009.
 41. ტუბერკულოზით დაავადებულთა ანტისხეულური პასუხი და ჯამური იმუნოგლობულინური მაჩვენებლები. (მ. ნაგერვაძე, ს. ფოცხიშვილი). ISSN 1987-5398. ბათუმის უნივერსიტეტის შრომები  XV. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, მედიცინა. გვ. 59-67. 2008.
 42. წითურას საწინააღმდეგო იმუნიტეტი ორსულებში. (ნაგერვაძე მ. დუმბაძე გ.) ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები.  II სკოლა–სემინარის შრომათა კრებული. 6-11. 2008.
 43. G კლასის ანტისხეულების დონე ზოგიერთი ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულებში. (დიასამიძე ა., ნაგერვაძე მ., დუმბაძე გ., ნაკაშიძე ი.). ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები.  II სკოლა–სემინარის შრომათა კრებული. 44-49. 2008.
 44. Distribution features of some erythrocytic group-specific antigens significant for clinical medicine in Adjara region. (Nagervadze M.,Diasamidze A., Dumbadze G., Khukhunaishvili R., Koridze M.). ISSN 1512-2123. Proc. Georgian Acad. Sci., Biol.Ser. B, vol. 5, N 1. Tbilisi, Georgia. 41-45. 2007.
 45. Distribution frequency of erythrocytic ABO system alleles in Adjara region.  (Nagervadze M.,Diasamidze A., Dumbadze G.).  ISSN 1512-2123. Proc. Georgian Acad. Sci., Biol.Ser. B, vol. 5, N 2. Tbilisi, Georgia. 47-50. 2007.
 46. HBsAg Spreading among Seafarers and Humoral Immunity Indexes of  HBsAg Carriers. (Chkonia G., Nagervadze M., Dumbadze G.). ISSN 1512-2123. Proc. Georgian Acad. Sci.,Biol.Ser. B, vol. 5, N 3-4. Tbilisi, Georgia. 43-47. 2007.
 47. Группы крови (ABO, Rh-Hr, Kell, MN)  среди населении Аджарии. (Нагервадзе М. А. Диасамидзе А. О., Думбадзе  Г.А., Донсков С. И.) Вестник службы крови России, №1, март, Москва. 8-15. 2007.
 48. Frequency of Occurrence of  Rh-Hr  Genetic Marcers in the Population of Keda Region of Ajara, Georgia. (Nagervadze M., Diasamidze A ., Dumbadze G., Turmanidze N.).ISSN 0132-1447. Bull. Georg. Acad. Sci. Vol.173-2, Tbilisi, Georgia. 343-344. 2006.
 49. Level of Human Chorionic Gonadotropin at Malignant  Tumors of  Female Reproduction System. (Chikadze N., Janikashvili N.,  Kartvelishvili M., Nagervadze M., Baratashvili D.). ISSN 0132-1447. Bull. Georg. Acad. Sci. Vol.173-1,Tbilisi, Georgia. 185-187. 2006.
 50. Distribution of Rh-Hr antigens in Adjara population. Nagervadze M.,  Dumbadze G., Bagrationi K.,Diasamidze A. ) ISSN 1512-2123/ Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser. B. Vol. 4, N 1. Tbilisi, Georgia. 48-51. 2006.
 51. Blood group antigens correlation with pulmonary tuberculosis in Ajara population. (Nagervadze M., Diasamidze A., Gogitidze T., Dumbadze G., Khakvashi N, Cecxladze D).ISSN 1512-2123. Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser. B, vol. 4. № 2. Tbilisi, Georgia. 2006.
 52. Erytrocytic Phenotype Frequency Distrybution in Population of Keda Region (AJARA). (Nagervadze M.,Diasamidze A ., Dumbadze G.). ISSN 1512-2123. Proc. Georgian Acad. Sci., Biol.Ser. B, vol. 4, N 4. Tbilisi, Georgia. 79-82. 2006.
 53. იმუნოგენეტიკური  მარკერების (ABO, Rh, MN, Kell) ასოციაცია ვირუსულ ჰეპატიტებთან. (ნაგერვაძე მ., ქოიავა თ., დუმბაძე გ.). ISBN 99940-25-92-9. “ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები”,  ბათუმის I სკოლა სემინარი, გამომცემლობა “ბათუმის უნივერსიტეტი”. 151-163. 2006.
 54. ანტი-აქგβ  აუტოანტისხეულების როლი  ქალის რეპროდუქციული სისტემის სიმსივნეებში. (ი. ნაკაშიძე, ა. დიასამიძე).ISBN 99940-25-92-9. ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები. ბათუმის I სკოლა სემინარი, გამომცემლობა “ბათუმის უნივერსიტეტი”. 32-39. 2006.
 55. იმუნოგლობულინები და ვირუსული ჰეპატიტები. (ა. ჯალიაშვილი, რ. დევაძე, ხ. დაიასამიძე).  ISBN 99940-25-92-9. ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები. ბათუმის I სკოლა სემინარი, გამომცემლობა “ბათუმის უნივერსიტეტი”. 40-50. 2006.
 56. Correlation between blood RH sistems group antigens with pulmonary tuberculosis.(Nagervadze M., Diasamidze A., Gogitidze T., Dumbadze G., Khakvashi N.). ISSN 1512-2123 Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser. B, vol. 3, N 4.Tbilisi, Georgia. 47-51. 2005.
 57. HBsAg მტარებელ პირთა გამოკვლევა  ჰუმორული რგოლის ზოგიერთ მაჩვენებელსა და ერითროციტურ ჯგუფურ ანტიგენებზე. (ა. ჯალიაშვილი, თ. ჩამბა, მ. ნაგერვაძე).  საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერებათა აკადემია, სტუდენტთა  რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. 149-150. 2005.
 58. B და C ჰეპატიტით ინფიცირებულ პირთა გამოკვლევა ერითროციტურ ჯგუფურ ანტიგენებზე და HBsAg მტარებელ პირთა ჰუმორული რგოლის ზოგიერთ მაჩვენებელი. ( ა. ჯალიაშვილი, მ. ნაგერვაძე, ა. დიასამიძე). ISSN 1512-2530. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერებათა საზოგადოებრივი აკადემია, ჟურნალი “ინტელექტუალი”, #1,. თბილისი. 107-112. 2005.
 59. Lymphocyte subpopulations in the blood of women with malignant and benign tumors of reproductive system. (Chikadze N., Janikashvili N.,  Kartvelishvili M., Baloiani D., Porakishvili N). Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser. B. 3(3). 43-48. 2005.
 60. I Tsintsadze, T Gorgoshadze, S Donskov, L Akhvlediani, M Nagervadze. SOME CLINICALLY IMPORTANT ERYTHROCYTE BLOOD GROUP ANTIGENS IN DONORS.Georgian medical news. Issue. 54-56. 2016.საქართველო. 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Scientific-education Cooperation VI-th Central Asian International Scientific  and Practical Conference on Medical Education "Education of the Future: Wind of Change" KARAGANDA; 2023; ვერბალური პრეზენტაცია;
 2. Blood group antigens and antibodies in the newborns; The 3rd International Conference on Biological Engineering and Medical Sciences (ICBioMed2023); ონლაინი; https://www.icbiomed.org/online.html;
 3. IgG Neutralizing Antibodies and SARS-CoV 2
  VIII European Congress of Asthma and COPD, XII Georgian National Congress on Allergy, Asthma and Immunology; თბილისი; 2022;
 4. 1. ახალშობილთა ერითროციტური ანტიგენ-ანტისხეულების სკრინინგის თავისებურებები/Erythrocyte Antigen-Antibody Screening in Newborns - Aspects
  2. ლაბორატორიული მედიცინის საგანმანათლებლო სფეროს გამოწვევები/Laboratory Medicine - Challenges of the Educational Sphere
  Scientific-Practical Conference„ Modern Laboratory Medicine- Achievements and Challenges“;ბათუმი; 2022
  https://bauinternational.edu.ge/en/news/490
 5. ‘M. Nagervadze, L. Akvlediani, I. Tsintsadze,  T. Koiava, R. Loria, S. Tskvitinidze, R. khukhunaishvili, M. Koridze.  The features of antigen prevalence of Rhesus system in donor population. The 13th International Conference on Biologyand Biomedicine (BIO 2021). Greece. Athen. 26-28 February.
 6. ვერბალური პრეზენტაცია  „Pros and Cons of Online Teaching and Assessment“;«International Research Conference on Education and Online-Learning»; Online; 2020
 7. How to manage Portfolio and use it as the best tool for formative assessment. ICERI 2020; 13th annual International Conference of Education, Research and Innovation; Spain. Sevilia; 2020
 8. ABO AND MN ERYTHROCYTE BLOOD GROUP ANTIGENS AND ITS COMBINATIONS FREQUENCY IN GEORGIAN BLOOD DONORS;INESEC 2020; International Health Sciences Conference (IHSC 2020); Turkey; Dicle University, Diyarbakır; 2020
 9. PSEUDOMONAS AERUGINOSA –NOSOCOMIAL INFECTION IN ADJARA REGION; INESEC 2020; International Health Sciences Conference (IHSC 2020); Turkey; Samsun; Dicle University, Diyarbakır; 2020
 10. ANTIMICROBIAL DRUG RESISTANCE OF ESCHERICHIA COLI WHICH CAUSE NOSOCOMIAL INFECTION; INESEC 2020 
  International Health Sciences Conference (IHSC 2020); Turkey;  Dicle University, Diyarbakır; 2020
 11. CHALLENGES OF ACQUIRING PROFESSION FOR NON-NATIVE MEDICAL STUDENTS
  EDULEARN20; 12th International Conference on Education and New Learning Technologies; Spain; Canary Islands; Online; 2020
 12. ვებინარი;"Challenges for Higher Education in the era of Covid19 and the next day";Online. Athena European University; 2020
 13. “Rh-alloımmunızatıon durıng pregnancy “; 4th International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies”; Turkey, Samsun; Keynote speaker;  2019
 14. STRENGTHS AND WEAKNESSES OF MODERN TECHNOLOGIES IN MEDICAL EDUCATION; ICERI 2019; 13th annual International Conference of Education, Research and Innovation; Spain; Sevilia; 2019
 15. PROJECT-BASED LEARNING APPROACH AS A TOOL FOR ENSURING KNOWLEDGE AND SKILLS AS A POWER IN LEARNERS
  12th annual International Conference of Education, Research and Innovation; Spain; Sevilia; 2019
 16. Erythrocyte A, A1, H(A2) and B antigens in donor blood; 3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies;Turkey, Ankara; 2019
 17. Monoclonal anti-H antibody role for blood typing in donors; 19th International “Gene Forum 2019” in Tartu, Estonia; 2019
 18. Erythrocyte antigens expression among patient with Blood Tumor and Anemia; Human genome and health – Second  international conference in Georgia. Translation medicine in Era of Omics
  თბილისი; 2019
 19. Main Reasons of Epigenetic Change of erythrocyte Antigens; VI European Congress of Asthma and COPD, X Georgian National Congress on Allergy, Asthma and Immunology; თბილისი; 2018
 20. Immunogenetics characteristics in blood donors; Human genome and health - the first international conference in Georgia;Tbilisi; 2018
 21. ინტეგრირებული სამედიცინო კურიკულუმის მართვა; International Scientific Conference ,,FUTURE TECHNOLOGY AND QUALITY OF LIFE “;ბათუმი; 2017
 22. The Advantages of Integrated Medical Curriculum and Difficulties of Implementation in Georgia; The second international conference:Higher Education, New Technologies and Innovation (HENT); ქუთაისი; 2017
 23. The Advantage of the Virtual and Real Laboratory Training Combination During  Teaching of Basic Sciences The second international conference:Higher Education, New Technologies and Innovation (HENT); ქუთაისი; 2017
 24. First description of CTX-M group 1 producing Klebsiella pneumonia in an acute care hospital in Adjara, Georgia’.  European Microbiology Conference-November 28-29, 2016 in Valencia, Spain 
 25. სკოლა სემინარი ბიომედიცინაში. სისხლის ჯგუფის განსაზღვრის თავისებურებები ახალშობილებში. 2015;
 26. Identification of Acinetobacter spp. as a cause of hospital infection and determination of its antibiotic resistance profile”, 2 nd International Congress on Bacteriology and Infectious Diseases, Chicago, USA, 2014;
 27. Antibiotics sensitivity of microorganisms causing nosocomial  infections The "3  International Conference on Clinical Microbiology and Microbial Genomics Valensia, Spain, 23-26 September, 2014;http://www.mdlinx.com/infectious-disease/conference-details
 28. The International Congress on Oncological Perspectives of Fertility Preservation: Gynecological and Breast Cancer. Changes in peripheral blood lymphocytes subsets in patients with reproductive system tumors Berlin, Germany. 21-23 March, 2013; http://www.comtecmed.com/OPFP/2013/Uploads/Editor/Chikadze%20NG.pdf
 29. 6.Hard-to-define blood groups. IgM, IgG and IgA level in pulmonary tuberculosis patient, VII Georgian congress of Allergology and Immunology, V International Congress “Health and Drugs”, Batumi, Georgia, 5-8 October, 2012
 30. Immunosensibilisation in pregnant women caused by erythrocyte antigens
 31. Second International Conference “From Maturity to Ageing”, Batumi, Georgia, 27-29 August, 2012;
 32. CMV IgG avidity  Measurement as tool for Identifying primary and non-primary CMV infection, International Conference and Exhibition, Batumi, Georgia, 7-9 May, 2010;
 33. Antibodies against hCG in patients with gynecological tumors
 34. 113th World congress on controversies in obstetrics, gynecology and Infertility(COGI) Held jointly with The German society of obstetrics and  gynecology, Berlin, Germany. 4-7 November, 2010;www.comtecmed.com/cogi/berlin. http://www.comtecmed.com/cogi/berlin/Gyn.aspx
 35. International Scientific Conference ,,FUTURE TECHNOLOGY AND QUALITY OF LIFE “ბათუმი, 2017 სექტემბერი, თსსუ, ბსუ, ბაუ. ინტეგრირებული სამედიცინო კურიკულუმის მართვა.
 36. The second international conference:Higher Education, New Technologies and Innovation. ქუთაისი, 2017 წლის 1-2 მაისი, ATSU. The Advantages of Integrated Medical Curriculum and Difficulties of Implementation in Georgia.
 37. I European Congress of Asthma and COPD, X Georgian National Congress on Allergy, Asthma and Immunology. თბილისი, 2018 წლის 15-19 ივნისი, ალერგოლოგიისა და კლ. იმუნოლოგიის ასოციაცია. Main Reasons of Epigenetic Change of erythrocyte Antigens

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ზოგიერთი აუტოიმუნური დაავადების  ანვითარებაზე  მოქმედი ფაქტორების შესწავლა; ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 2022-2023;
 2. ერითროციტური (ABO, Rh-Hr, Kell, MN) ჯგუფური ანტიგენების გავრცელების სიხშირე აჭარა-გურიის მოსახლეობაში და მათი გამოყენება პრაქტიკულ მედიცინასა და ეთნიკურ ანთროპოლოგიაში. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი GNSF/STO8/6-470, ძირითადი პერსონალი. 2008-2010;      The EU INTAS grant “Immunology of B cell Chronic Lymphocytic Leukemia,  მკვლევარი. 2002-2005;    
 3.  The project funded by LEPL Shota Rustaveli National Scientific Fund, grant agreement N 19/07. Determination of the quantitative and qualitative characteristics on the example of the region of Adjara. Scientist-leader. “National Scientific Fund of Adjara”. The frequency of distribution of erythrocyte group antigens in the population of Adjara and Guria and their usage in practical medicine and ethnic anthropology. Main staff. 2012-2013;
 4. ერითროციტური (ABO, Rh-Hr, Kell, MN) ჯგუფური ანტიგენების გავრცელების სიხშირე აჭარა-გურიის მოსახლეობაში და მათი გამოყენება პრაქტიკულ მედიცინასა და ეთნიკურ ანთროპოლოგიაში. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი GNSF/STO8/6-470, ძირითადი პერსონალი. 2008-2010;   
 5.  „თრომბოზების გენეტიკური ასპექტები აჭარის პოპულაციაში"; ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; სამეცნიერო პროექტის ხელმძღვანელი: პროფესორი მარინა ქორიძე; სამეცნიერო პროექტის შემსრულებელი: პროფესორები: რუსუდან ხუხუნაიშვილი, ქეთევან დოლიძე; ასოც.პროფესორები: ლეილა ახვლედიანი, მარინა ნაგერვაძე;  ასისტ.პროფესორები:გიორგი ნიკოლაიშვილი, სოფიკო ცქვიტინიძე, ირინა ნაკაშიძე; დოქტორანტი სოფიო გარაყანიძე, მაგისტრანტები: რიმა კირიაკი, დიანა კავაზაშვილი, მარია სარხაიანი, ტექნიკოსი შორენა გაბაიძე; 2019 წელი; 
 6. „ახალშობილთა სისხლის  ერითროციტური ჯგუფური ანტიგენ-ანტისხეულების  იმუნოგენეტიკური მახასიათებლების შეფასება“, ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო პროექტის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი: მარინა ნაგერვაძე; ძირითადი პერსონალი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და მედიცინის ფაკულტეტის პროფესორები: ჯუმბერ უნგიაძე, მარინა ქორიძე, რუსუდან ხუხუნაიშვილი;  ქეთევან დოლიძე ასოცირებული პროფესორი: ლეილა ახვლედიანი. ასისტენტ პროფესორი:  თეა ქოიავა; 2020. მიმდინარე;
 7. ალლოიმუნიზაცია თრომბოციტული ანტიგენებით; ბაუ ბათუმის საერთაშორისო უნივერსიტეტის შიდა გრანტი. სამეცნიერო პროექტის ხელმძღვანელი: პროფესორი: ლეილა ახვლედიანი; ძირითადი პერსონალი: ბსუ-ს ასოც, პროფესორი  მარინა ნაგერვაძე;  მედინას ნეონატოლოგი ნატო გორგაძე; ბაუს პერსონალი და სტუდენტები: ანა კავაზაშვილი; რიმა კირიაკიდი; ჰაბიბა ომაირი, მოჰამედ ნური, 2020. მიმდინარე;
   
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. სალექციო კურსისი წაკითხვა სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და რეზიდენტებისათვის იმუნლოგიასა და ლაბორატორიულ მედიცინაში ყარაგანდას სამედიცინო უნივერსიტეტი. ყარაგანდა, ყაზახეთი; 17-21 აპრილი, 2023;
 2. სალექციო კურსისი წაკითხვა იმუნოლოგიაში ნუტრიციოლოგიის ფაკულტეტი, ჰელენიკის ხმელთაშუაზღვის უნივერსიტეტი, კრეტა, საბერძნეთი 17-21 აპრილი, 2023.
 3. AMEE სპეციალისტის სერტიფიკატი სამედიცინო განათლებაში; 2022
 4. ტრენინგი:  ”ლიდერშიპი“ მეხუთე ეტაპი;   Association for Medical Education in Europe- AMEE. AMEE-ESME Leadership. 2022,  21-28 ივნისი;
 5. ტრენინგი:  ”კვლევითი უნარები სამედიცინო განათლებაში” მეთხე ეტაპი AMEE-RSME;  2020,  23-28 ოქტომბერი 
 6. ტრენინგი:  ”მასწავლებლის შეფასება“; მსამე ეტაპი AMEE-ESME-ETT- Evaluating the Teacher ; 2021, 11-13 ოქტომბერი ;
 7. 2020,  19 თებერვალი ონალინ ტრენინგი:  ”Flipped Classroom”. 
 8. 2020,  01 იანვარი ონალინ ტრენინგი:  ”Effective Usage of Academic Databases”. 
 9. 2020, 18 ნოემბერი ონალინ ტრენინგი: 'ონლაინ შეფასებაში აკადემიური საიმედოობის მნიშვნელობა - როგორ წარმათონ უნივერსიტეტებმა ონლაინ შეფასება რომელიც არის დაცული და სანდო'; British Council.
 10. 2020, 10 ნოემბერი ონალინ ტრენინგი: Using a Platform- Based Approach to Facilitate the Delivery of Evidence-Based Medical Education
 11. 2020, 9-10 ნოემბერი ონალინ ტრენინგი: „13th annual International Conference of Education, Research and Innovation“ კონფერენციის ფარგლებში ჩატარდა ვორკშოპი: „ონლაინ სწავლებასა და შეფასებაში სხვადასხვა პლატფორმების კომბინაციის გამოყენება“
 12. 2020,  23-28 ოქტომბერი ონალინ ტრენინგი:  ”კვლევითი უნარები სამედიცინო განათლებაში” მესამე ეტაპი RSME;  An International Association for Medical Education.
 13. 2020,  1 აპრილი ონლაინ ტრენინგი: „სამეცნიერო ნაშრომის ციტირების, გაზიარებისა და ბიბლიოგრაფიის ორგანიზება“, Clarıvatıve
 14. 2020,  3-6 თებერვალი ტრენინგი ”OSCE ჩატარებს მეთოდოლოგია“; კარაგანდის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლინიკური უნარების ცენტრის ხელ-ლის მიერ მომზადებული.
 15. 2019,  21-25 ოქტომბერი ტრენინგი ”ძირითადი უნარები სამედიცინო განათლებაში -შეფასება” მეორე ეტაპი ESME;  An International Association for Medical Education.
 16. ტრენინგი: „შეფასება” მეორე ეტაპი AMEE-ESME;  2019,  21-25 ოქტომბერი 
 17. 2019, 20 მაისი ტრენინგი ”ძირითადი უნარები სამედიცინო განათლებაში ” პირველი ეტაპი AMEE.  An International Association for Medical Education.
 18. 2018, მაისი-ივნისი ლექციების მოკლე კურსი: სამედიცინო სტუდენტებისთვის მიკრობიოლოგიასა და იმუნოლოგიაში. კარაგანდას სახემწიფო უნივერსიტეტი“
 19. 2017, ნოემბერი ლექციების მოკლე კურსი: ბელორუსის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სახაროვის ეკოლოგიური ინსტიტუტი, ლექციების მოკლე კურსი მაგისტრის სტუდენტებისთვის გამოყენებითი იმუნოლოგიის სპეციალობაში
 20. 2017; 06.04-09.04 ტრენინგი: „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების და საოჯახო მედიცინის საერთაშორისო სიმპოზიუმის“ ფარგლებში ჩატარებული ტრენინგი ლაბორატორიულ მედიცინაში“
 21. 2017; 6. 04 – 09.04 ტრენინგი : „თანამედროვე ტექნოლოგიები და სიცოცხლის ხარისიხი“ საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში ჩატარებული ტრენინგი ლაბორატორიულ მედიცინაში“
 22. 2016; 16.04 ტრენინგი: ალერგოლოგიისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ასოციაციის მიერ ჩატარებული ტრენინგი:  “ახალი იმუნოთერაპიული ტენდენციები  ალერგიების მკურნალობაში: პერიფერიული ტოლერენტობის ინდუქცია. ანტიჰისტამინები მედიცინის სამსახურში.“
 23. 2016 ტრენინგი: Improvıng Research and Wrıtıng Skılls Among Young Georgıan Academıcs”. USA embassy of Georgia.
 24. ტრენინგი: „ბიოლოგიური უსაფრთხოების და ბიოლოგიური დაცვის  რისკის მართვა საქართველოსთვის“ პროექტის ფარგლებში ბიოუსაფრთხოების სასწავლო კურსი ლუიჯი საკოს უნივერსიტეტის (მილანი, იტალია), (BSL3/BSL4) ლაბორატორიებიში. იტალია, მილანი.01.10.-15-10, 2015;
 25. ტრენინგი: „სილეზიის ოლქის რევმატოლოგიისა და რეაბილიტაციის ჰოსპიტალის“ კლინიკურ-დიაგნოსტიკური ლაბორატორია, თანამედროვე ლაბორატორიული მეთოდებისა და ლაბორატორიის მართვის გაცნობა. პოლონეთი. უსტრონი.1.08. -15.08. 2015;
 26. ტრენინგი: “სწავლა-სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდები“ ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015;
 27. ტრენინგი: “ კვლევა საგანმანათლებლო პროცესში: გადაწყვეტილების მიღება მონაცემთა საფუძველზე“. 29.06-03.07. 2014;
 28. ტრენინგი: სამედიცინო განათლების რეფორმა”. “Pre-Service Medical Educational Reform”.  07.08–09.08. 2014.
 29. სალექციო  კურსი იმუნოლოგიაში,  ERASMUS MUNDUS-ის პროექტი  MEDEA-ს ფარგლებში  ვილნიუსის უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე. 2014;
 30. ტრენინგი: უნივერსიტეტი– საწარმო თანამშრომლობა“. „University-Enterprise Co-operation”. 23.09–27.09. 2013;
 31. ინგლისური ენის კურსი. Apper Intermediate - B2 დონე.  ბსუ მოსამზადებელი ცენტრი.17.06.11-17.04.12;
 32. სემინარი: “საბუნებისმეტყველო საგნების სასწავლო-ლაბორატორიული მოწყობილობების მოდერნიზაცია“. თბილისი. 2012;  
 33. ტრენინგი: „საერთაშორისო, პრაქტიკაზე   ორიენტირებული  პროგრამის  განვითარება“.  “International Practice Oriented Curricula  Development”, ალენი, გერმანია. 24.09-30.09. 2012;
 34. ტრენინგი: „ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების მენეჯმენტი ბიოლოგ-მეცნიერთათვის  საქართველოში“, Intellectual Property (IP) Tights Management for Biological Scientists in  Georgia. თბილისი. 06.06-07.06.2012;
 35. ტრენინგი: „ იმუნური სისტემის   დაზიანებით გამოწვეული დაავადებებისას მკურნალობის ახალი მიდგომები“.   “New  treatments for diseases resulting from a malfunctioning immunne system”. თბილისი.21. 05 - 25.05.2012; 
 36. ტრენინიგი დისტანციურ სწავლებაში: “Introduction to e-learning methods and technology”. ტალინის უნივერსიტეტი-ბათუმი.23.02-24.02. 2011;
 37.  „განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა“, 5 კრედიტი.29.08-03.09. 2011;
 38. ტრენინიგი დისტანციურ სწავლებაში: “Some practical aspects of use e-learning methods”. ტალინის უნივერსიტეტი-ბათუმი. 27.10-28-10.2011;
 39. ტრენინგ-პროგრამა: „კრიტიკული  და შემოქმედებითი აზროვნება, მათი ინკორპორაცია სილაბუსში“. ახალციხე.  23.12-26.12. 2011;
 40. ტრენინგი დისტანციურ სწავლებაში:  “Cooperation and Exchanging Best Practices in the Fields of Innovation and E-Learning in the Higher Education of Estonia and Georgia”. Tallin, Tartu, Estonia. “Open society Estonia”. ესტონეთი, ტალინი, ტარტუ.08.11-14.11. 2010;
 41. უწყვეტი სამედიცინო განათლების ტრენინგი-საქართველოს რესპირატორთა ასოციაციის  მეორე საერთაშორისო კონგრესი. ბათუმი, 12 კრედიტი.10.06-12.06. 2010;
 42. ტრენინგი ხარისხის მართვაში: Workshop in Quality Assurance for Higher Education Degrees. Batumi. 07.06-10.06. 2009; 
 43. ტრენინგი დისტანციურ სწავლებაში  -  „ელექტრონული სწავლების საშუალებები საქართველოში - როგორ მოვახდინოთ განათლების სისტემის მოდერნიზაცია უფასო რესურსებით“.  ლატვია,  რიგა. 02.02 - 05.02, 2009;
 44. ERASMUS MUNDUS EXSTERNAL COOPERATIONT WINDOW FOR GEORGIA, ARMENIA AZERBAIJAN ”ჩარჩო პროექტი Lot 5,  პროექტის ფარგლებში თესალონიკის (საბერძნეთი) პაპაჰიორჰიუს ჰოსპიტლის იმუნოლოგიური ლაბორატორია. კვლევითი და დიაგნოსტიკური მეთოდების შემსწავლელი კურსი. საბერძნეთი. 14.01 - 15.03, 2008;
 45. სალექციო კურსი  იმუნოლოგიაში. ბელარუსია, მინსკი, მინსკის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სახაროვის სახელობის ბიოსამედიცინო ინსტიტუტი.  მაგისტრატურა "გამოყენებითი იმუნოლოგია". 2017 წლის ნოემბერი.
 46. სალექციო კურსი იმუნოლოგიაში მედიცინის სპეციალობის სტუდენტთათვის და  ალერგოლოგიის რეზიდენტებისათვის. კაზახეთი. ყარაგანდა. ყარაგანდის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. . 2018 წელი. მაისი.
 47. ტრენინგი: სამედიცინო განათლების რეფორმა”. “Pre-Service Medical Educational Reform”. 07.08–09.08. 2014
 48. დისტანციური ტრენინგი ტრანსფუზიოლოგია სისხლის ტიპირებაში, ლაბორატორიული მედიცინა, ბათუმი-აშშ, 2015 წელი.
 
უცხო ენების ცოდნა:
1. რუსული -  C1 დონე
2. ინგლისური  - B2 დონე
3. გერმანული- A2  დონე
 
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
1. PowerPoint, Prezi
2. Photoshop
3. Word, Excel
4. Spss
5.graph prism 
 
 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა