საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ქირურგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: კახაბერ ქაშიბაძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: კლინიკური ქირურგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
დაბადების თარიღი: 01.12.1968
მისამართი: ქ.ბათუმი გორგასალის ქ.146 ბ-ნ-22
ელ-ფოსტა: kakhaber.kashibadze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 593335960
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ექიმი
განათლების მიმართულება, დარგი: მედიცინა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მედიცინის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: მედიცინა, ზოგადი ქირურგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
1 ჰეპატო-პანკრეატო-ბილიარული სისტემის ქირურგია
2 ტრანსპლანტოლოგია  - ღვიძლის ტრანსპლანტაცია
3 ინტერვენციული რდიოლოგია
4. ვისცერალური ორგანოების ონკოქირურგია
 
სამუშაო გამოცდილება:
1 1991-1992 ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს ექ. ინტერნი
2 1992-1996 ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მორიგე ქირურგი
3 1996-2004 ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფოს ექიმი ქირურგი - ორდინატორი
4 1995-2004 შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტის ქირურგიის კათედრის ასისტენტი, უფროსი მასწავლებელი
5 2004-2007 ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფოს დირექტორის მოადგილე სასწავლო-სამეცნიერო და კლინიკურ დარგში
6 2004-2006 შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის დეკანი, დოცენტი
7 2006-2008 შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
8 2006 -დღემდე შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის კლინიკური ქირურგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი
9 2007-2011 ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფოს ქირურგიული განყოფილების მოადგილე უფროსი ორდინატორი
10 2011-2013 ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფოს ქირურგიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
11 2013- დღემდე ბათუმის რეფერალური კლინიკური საავადმყოფოს ქირურგიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
12 2016 შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის მუდმივად არჩეული პროფესორი,
2016 წლიდან დღემდე კლინიკური მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
 
 
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 

1. К.Кашибадзе - Влияние экстракорпоральной детоксикации портальной системы на ишемия-реперфузионный синдром кишечника - „Georgian Medical News“, Tbilisi-New-york 2004, 1(106), 88-91, ISSN 1512-0112;

2. К.Кашибадзе, И. Датунашвили - Изменение окислительно -востоновительных процессов в стенке кишечника при острой окклюзии верхней мезентеральной артерии - „Georgian Medical News“, Tbilisi-New-york 2004, 3(108), 52-54, ISSN 1512-0112;

3.  К.Кашибадзе, И. Датунашвили - Сравнительный анализ показателей Электронного парамагнитного резонанса ткани печени при инфаркте кишечника и 3-х часовой ишемии-реперфузии кишечника - „Georgian Medical News“, Tbilisi-New-york 2004, 4(109), 37-39, ISSN 1512-0112;

4.  К.Кашибадзе – Основы печеночно-почечной недостаточности развившейся в условиях трехчасовой критической ишемии-реперфузии кишечника  - „Georgian Medical News“, Tbilisi-New-york 2004, 2(107), 60-62, ISSN 1512-0112;

5.  კ. ქაშიბაძე, დ. ცეცხლაძე - პერორალური ქოლეცისტოგრაფიის შესაძლებლობები ნაწლავის აბსორბციული ფუნქციის შეფასებისათვის - რენტგენოლოგიის და რადიოლოგიის მაცნე, თბილისი 2004, 1 (17), 39-42;

6. კ. ქაშიბაძე, ა. ბერიძე, გ.ცეცხლაძე, ი. ნაკაშიძე - რეპერფუზიული სინდრომის დამოკიდებულება ნაწლავის სხვადასხვა ხანგრძლივობის პროგრამირებულ მწვავე იშემიაზე - “International conference: from uncommon cases to global issues”,  სამეცნიერო შრომათა კრებული. თბილისი 2005, 68,  ISSN 99928-76-36-0;

7. К.Кашибадзе, И. Накашидзе З. Пагава  Г. Жгенти - Влияние коррекции окислительного стресса на проявления гнойно-воспалительных осложнений у больных политравмой находящихся в критическом состоянии -“International conference: from uncommon cases to global issues”,  სამეცნიერო შრომათა კრებული. თბილისი 2005, 38-39,  ISSN 99928-76-36-0;

8. კ. ქაშიბაძე, ა. ბერიძე, მ. მიქელაძე, ნ. მიქელაძე - განივი კოლინჯის ადენოკარცინომის ინვაზიით დაზიანებული ზედა მეზენტერული ვენის რეკონსტრუქცია პორტულ სისტემაში - “International conference: from uncommon cases to global issues”,  სამეცნიერო შრომათა კრებული. თბილისი 2005, 70-71,  ISSN 99928-76-36-0;

9. К.Кашибадзе, И. Накашидзе - Изучение окислительно-антиоксидантных процессов в тканях тонкого кишечника методом электронного парамагнитного резонанса - „Georgian Chemical Journal“ Vol.6 N-6, 660-665,  Tbilisi 2006, ISSN 1512-0686;

10. კ.ქაშიბაძე,ა. ბერიძე, ზ. ჩიხლაძე - ენდოქირურგიის განვითარება აჭარაში -„საქართველოს მცირე ინვაზიურ ქირურგთა ასოციაციის I კონგრესი“ შრომათა კრებული „შერატონ მეტეხი პალასი’ თბილისი 2006, 93-94;

11. კ.ქაშიბაძე,ა. ბერიძე, ზ. ჩიხლაძე - პელვიო პერიტონიტის დიაგნოსტიკა ლაპაროსკოპიული მეთოდით -„საქართველოს მცირე ინვაზიურ ქირურგთა ასოციაციის I კონგრესი“ შრომათა კრებული „შერატონ მეტეხი პალასი’ თბილისი 2006, 80;

12. კ.ქაშიბაძე,ა. ბერიძე, ზ. ჩიხლაძე - თორაკოსკოპია მწვავე ქირურგიულ დაავადებათა დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაში -„საქართველოს მცირე ინვაზიურ ქირურგთა ასოციაციის I კონგრესი“ შრომათა კრებული „შერატონ მეტეხი პალასი’ თბილისი 2006, 54;

13. კ.ქაშიბაძე,ა. ბერიძე, ზ. ჩიხლაძე - თორაკოსკოპიული სიმპათექტომიის შესაძლებლობები რეინოს დაავადების მკურნალობის საკითხებში -„საქართველოს მცირე ინვაზიურ ქირურგთა ასოციაციის I კონგრესი“ შრომათა კრებული „შერატონ მეტეხი პალასი’ თბილისი 2006, 55;

14. К.Кашибадзе, М. Путкарадзе - ,,Морфологические изменения органов во время ишемии-реперфузии тонкого кишечника” - Журнал «Медицинский вестник Эребуни».  Ереван 2006, 2(26), 20-25.  удк 618.3-06:614-084;

15.   К.Кашибадзе - Ретроспективный анализ результатов лечения больных с диагнозом инфаркт кишечника и построение стандарта действия  - Журнал «Annals of Surgery», Москва, «издательство Медицина» 2006 N-5, 48-53.  ISSN 1560-9502;

16.   К.Кашибадзе, Э.Диасамидзе - Пластика поперечной фасции эндопротезом – Журнал «Хирургия Украины», Киев 2008, №2(26), 29-30.  ISSN 1818-5398;

17.  Пластика поперечной фасции эндопротезом – Журнал «Хирургия Украины», Киев 2008

18. Анализ и сравнительная оценка результатов хирургического лечения грыж передней брюшной стенки сетчатым эндопротезом - Журнал «Хирургия Украины», Киев 2008

19. Сравнительный анализ аллопластических методов паховой грниопластики - Журнал «Хирургия Украины», Киев 2008, 

20. Тактика лечения вентральных грыж методом ненатяжной герниопластики - Журнал «Хирургия Украины», Киев 2008

21.  თორაკოსკოპიული სიმპათექტომიის სესაძლებლობები რეინოს დაავადების მკურნალობის საკითხებში /ქ.თბილისი 2008 – GAMIS I კონგრესისი მასალები

22. ენდოქირურგიის განვითარება აჭარაში /ქ.თბილისი 2008 – GAMIS I კონგრესისი მასალები

23.  თორაკოსკოპია მწვავე ქირურგიულ დაავადებათა დიაგნოსტიკასა და მკურნალობასი /ქ.თბილისი 2008 – GAMIS I კონგრესისი მასალები

24. К.Кашибадзе Э. Диасамидзе, В Тедорадзе -  Анализ и сравнительная оценка результатов хирургического лечения грыж передней брюшной стенки сетчатым эндопротезом - Журнал «Хирургия Украины», Киев 2008, №2(26), 42-45, ISSN 1818-5398;

25.   К.Кашибадзе Э. Диасамидзе - Сравнительный анализ аллопластических методов паховой грниопластики - Журнал «Хирургия Украины», Киев 2008, №2(26), 98, ISSN 1818-5398;

26.   К.Кашибадзе Э. Диасамидзе, В Тедорадзе - Тактика лечения вентральных грыж методом ненатяжной герниопластики  - Журнал «Хирургия Украины», Киев 2008, №2(26), 102-103, ISSN 1818-5398;

27.   К.Кашибадзе, А. Беридзе, И. Накашидзе, Д. Менабде, В Тедорадзе - Наш опит оперативного лечения грыж передней брюшной стенки - Журнал «Хирургия Украины», Киев 2008, №2(26), 121-122, ISSN 1818-5398;

28.   К.Кашибадзе, И. Накашидзе - Окислительно-антиоксидантные процессы в тканях при ишемическом и реперфузионном повреждениях тонкого кишечника -  Журнал «Патологическая физиология и экспериментальная терапия» Москва «медицина» 2009, N-2, 19-22, ISSN 0031-2991;

29 Оксидантно-антыоксидантные процессы в тканях при ишемическом и реперфузионном  повреждениях тонкого кишечника /Москва 2009г. «Патологическая Физиология и Экспериментальная Терапия»

30.  The surgical tact in case of complicated gastric cancer of profuse bleeding - The 8th International Gastric Cancer Congress, Krakow. Poland 2009

31.  Radical surgical treatment of gastric cancer complicated by bleeding – Collection of works of the medical students and doctors of the black sea region. Batumi 2009

32. К.Кашибадзе, Э. Диасамидзе, Г.Цецхладзе - Наш опыт лечения паховых грыж -„Georgian Medical News’ Tbilisi-New-york 2009, 6(171), 7-9, ISSN 1512-0112;

33. К.Кашибадзе, Э. Диасамидзе, Г.Цецхладзе - Эффективность использования сетчатого эндопротеза в лечении грыж передней брюшной стенки -„Georgian Medical News’ Tbilisi-New-york 2009, 6(171), 10-12, ISSN 1512-0112;

34. К.Кашибадзе, М.Микеладзе, А.Беридзе, И.Маргалитадзе - Особенности формирования повторного сосудистого доступа - „Georgian Medical News’ Tbilisi-New-york 2009, 6(171), 12-15,  ISSN 1512-0112;

35. K.Kashibadze, G. Tsetskhladze – Radical surgical treatment of gastric cancer complicated by bleeding – Collection of works of the medical students and doctors of the black sea region. Batumi 2009. 3-6. ISSN 1987-7552;

36. K.Kashibadze, A.Beridze E.diasamidze A.Tsalugelashvi - The surgical tact in case of complicated gastric cancer of profuse bleeding - The 8th International Gastric Cancer Congress, Krakow. Poland 2009,  Basic, translational and clinical research in gastric cancer. 35-38, ISSN 978-88-7587-510-7;

37. კ. ქაშიბაძე, აკ. ბერიძე, თ ხაჟალია, ე. დიასამიძე – “After 1 hour ischemia-reperfusion syndrome of intestine developed pathologies in parenchymal organs” – 4th Central European Congress of Surgery. Budapest 2011

38. კ. ქაშიბაძე, აკ. ბერიძე, თ ხაჟალია, ე. დიასამიძე –“Treatment of complicated profusion bleeding of ulcer pylori-duodenal zone, with the usage of chemica” – 4th Central European Congress of Surgery. Budapest 2011

39.  Reperfusion damage specifications during critical intestinal ischemia / Athens, Greece, 2012 - 18th International Seminar of IASGO 12

40.    K.Kashibadze, Z.Chixladze -   “Reperfusion damage specifications during critical intestinal Ischemia” -  IASGO - 18th International Seminar - New Developments in the Diagnosis of Abdominal  Malignancies -Speaker. Athens, Greece 25-27 October 2012

41.  Comparative analysis of traumatic injuries of the liver / Gurgaon, India, 2014 – 2nd Internation Liver Symposium - Controversies in liver Diseases and transplantation

42.    K.Kashibadze -  Respiratory Complications during open surgery on esophagus. IV International Congress of the Georgian Respiratory Associacion – Speaker.  Batumi, Georgia 19-21 June 2014

43. K.Kashibadze, S.Beridze - The first succesful child living donor liver transplantation in Georgia. - ESPGHAN Eastern Europe School - Tbilisi, Georgia 3-5 June 2015 ISBN 978-9941-0-7156-0

44.    K.Kashibadze, S.Beridze – “first step in LDLT in Georgia” - EVEX Medical Corporation - Health International Conference, GIMPHA Annual Meeting. Spiker. Batumi, Georgia 13.-14 June 2015

45.    K.Kashibadze, - Respiratory complications in postoperative period in patients with gastrointestinal tract cancer – Georgian  Respiratory Association V international Congress - Speaker. Batumi, Georgia 23-25 June 2016

46.    К.Кашибадзе, М.Накашидзе, В.Тедорадзе,  - «Наш опит трансплантации печены из живого донора. видео презентация».  XXIII Международный Конгресс Ассоциации Гепатопанкреато билиарных хирургов стран СНГ – «Актуальные проблемы Гепатопанкреатобилиарной Хирургии» - докладчик/ведущий секции.  Минск, Беларусь 14-16 сентябрь 2016.

47.    K.Kashibadze, G.Tomadze, L.Kokhreidze - “Our 2 years of experience in living donor liver transplantation”. -  SEEMF,  Georgian Medical Association - Seventh International Medical Congress - Speaker. Batumi, Georgia 7-10 September 2016

48.    K.Kashibadze, Z.Chikhladze, M.Nakashidze, R.Bolkvadze- “ Tips or Porto-systemic shunt, uncontrolled varicose bleeding from upper GI tract, during end stage liver disease” - SEEMF,  Georgian Medical Association - Seventh International Medical Congress - Speaker. Batumi, Georgia 7-10 September 2016

49.    კ, ქაშიბაძე, ვ. თედორაძე, ა. ბერიძე, დ. მენაბდე - „მწვავე ქოლეცისტიტის ლაპაროსკოპიული  მეთოდით მკურნალობის შედეგები ჩვენი კლინიკის მასალების საფუძველზე“ -  საქართველოს ქირურგიის მაცნე N 1 გვ. 43-46 თბილისი 2016 

50.    K.Kashibadze – Respiratory complication in patients with end stage liver disease -  Georgian Respiratory Association 6th  International Congress. - Speaker. Batumi, Georgia  28-30 June 2018

51.    კ.ქაშიბაძე - „ 380 კუჭის საყელოსებური რეზექციის შედეგების ანალიზი“ - Georgian Association For Bariatric and Metabolic Surgery - ბარიატრიული და მეტაბოლური ქირურგია საქართველოში- განვითარების ძირითადი ასპექტები - მომხსენებელი. თბილისი 18 დკემბერი 2018

52.    К.Кашибадзе – «Наш опит в Живой донорской трансплантации печени» - Международная Конференция - 10 Лет Трансплантации Печени в Республике Беларусь - Етические Проблемы, Итоги и Перспективи. Минск, беларусь 6 апрель 2018

53.    K.Kashibadze, Z.Chikhladze, M.Nakashidze, R.Bolkvadze- “Short and long-term complications during living donor liver transplantation” - ESS - XXII Annual Meeting of the European Society of Surgery - Speaker. Yerevan, Armenia 26-28 September 2018

54.    K.Kashibadze, - “Debates in Liver Diseases and Transplantation” - 4th  International Liver Symposium, - Speaker, Moderator. Delhi, India 6-8 April 2018

55.    K.Kashibadze, S.Goja, M.Nakashidze - Significance of middle hepatic vien and its operative techniques to optimize the recipient's outcome - ISLS - 3rd International Advanced Liver and Pancreas Surgery Symposium. Istanbul, Turkey 10-12 October 2019

56.    K.Kashibadze -  “Sleeve Gastrectomy - complications and their corrections way”. 4 HOSPITALS - Impact of Technologycal Advances in Bariatric Surgery – Speaker. Tbilisi, Georgia 9 August 2019

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1. Новые технологии в лечении грыж живота – Евпатория 29-30 марта 2008
2. The 8th International Gastric Cancer Congress, Krakow. Poland  10-13 June 2009
3. Laparoscopic Surgery Today – Kyiv, 07 December 2009
4 VI научно-практическая конференция с международным участием – НОВЫЕ ТЕХНАЛОГИИ В ГЕРНИОЛОГИИ – Львов, 01-03 май 2009 
5 Всеукраинская научно-практическая конференция с международным участием – МИНИИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНАЛОГИИ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ ГИНЕКОЛОГИИ – Киев, 24-25 октября 2011
6 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ – Киев 26-27 ноября 2011
7 15th Annual Meeting ESS – Krakow, 17-19 November 2011
8 4th Central European Congress of Surgery – Budapest, 28-30 April 2011
9 18th International Seminar IASGO – Athens, Greece, 25-27 October 2012
10 2nd Internation Liver Symposium - Controversies in liver Diseases and transplantation  - Gurgaon, India, 23-25 January 2014 
 
 
 

1.   4th Central European Congress of Surgery. Budapest 2011

2.   The 8th International Gastric Cancer Congress. Krakow. Poland. 2009.

3.   V Юбилейная всяукрайнская научно-практическая конференция с международным участием. Евпатории, Украина. 2008.

4.   VI Юбилейная всяукрайнская научно-практическая конференция с международным участием. Львов, Украина . 2009.

5.   8th meeting of European Venous Forum. Istanbul, Turky. 2007

6.   საქართველო-ისრაელის I საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესი ქირურგიის  აქტუალურ საკითხებზე „მეცნიერულ-პრაქტიკული ურთიერთობების ახალი ჰორიზონტები“. თბილისი-ბათუმი, საქართველო. 2007.

7.   International conference: from uncommon cases to global issues”. თბილისი,საქართველო. 2005.

8.   საქართველოს მცირე ინვაზიურ ქირურგთა ასოციაციის I კონგრესი. თბილისი,  საქართველო.  2008.

9. International conference: from uncommon cases to global issues”. თბილისი, საქართველო. 2015.

10.    VII international Georgian Congress of  Allergology and Immunology.  Tskhaltubo-Batumi, Georgia 5-8 Octomber 2012

11.    International Liver Transplant Society - Annual Congress. Prague, Czech Republic 24-27 May 2017

12.    18 international Conference Turkish Anesthesiologist and Critical Care in transplantation – Antalya. Turkey 6-10 April 2016

13.    7th Munich Vascular Conference – “Where Doctors Meet Science”. Munich, Germany 6-8 December 2017

14.     1st International Clinical Congress of Surgeons " THE NEW HORIZONS IN SURGERY". Tbilisi, Georgia. 5-7 October 2017

15.    Medanta Liver Institute  - 3rd  International Liver Symposium “Current standard of care and beyond”.  Gurgaon, India 1-3 April 2016

16.    ESPGHAN Eastern Europe School- Chairman, Speaker. Tbilisi, Georgia 3-5 June 2015

17.    ISLS - 3rd International Advanced Liver and Pancreas Surgery Symposium - Speaker (EP-143 Adult to adult living donor liver Transplantation). Istanbul, Turkey 10-12 October 2019

18.    Georgian Respiratory Association V international Congress – Speaker. Batumi, Georgia 23-25 June 2016

19.     IV International Congress of the Georgian Respiratory Association – Speaker. Batumi, Georgia 19-21 June 2014

20.    Georgian Respiratory Association 6th  International Congress. Speaker. Batumi, Georgia  28-30 June 2018

21.    EAES Congress  - Participation.   Amsterdam, Netherlands 15-18 June 2016

22.    Medanta Institute of Liveer Diseases and Transplantology -  2nd  International Liver Symposium – “Controversies in Liver Diseases and Trasplantation”. Delegate.  Gurgaon, India 23-25 January 2014

23.    XXIII Международный Конгресс Ассоциации Гепатопанкреато билиарных хирургов стран СНГ – «Актуальные проблемы Гепатопанкреатобилиарной Хирургии» - докладчик/ведущий секции.  Минск, Беларусь 14-16 сентябрь 2016.

24.     4 HOSPITALS - Impact of Technologycal Advances in Bariatric Surgery – Speaker Sleeve Gastrectomy - complications and their corrections way. Tbilisi, Georgia 9 August 2019

25.    SEEMF,  Georgian Medical Association - Seventh International Medical Congress - Speaker. Batumi, Georgia 7-10 September 2016

26.    European Venous Forum - Hands-on workshop on  Venous Disease. Delegate. Tbilisi, Georgia 28-29 March 2014

27. Interdisciplinary Medical Conference in Vascular Surgery and Plastic and Reconstructive Surgery. Tbilisi, Georgia 26-27 September 2015

28.    Georgian Association For Bariatric and Metabolic Surgery - ბარიატრიული და მეტაბოლური ქირურგია საქართველოში- განვითარების ძირითადი ასპექტები - მომხსენებელი. თბილისი 18 დკემბერი 2018

29.    ENCOUNTERS International Business Forums - International Medical Tourism Forum. Istanbul, Turkey 5-8 December 2012

30.    Международная Конференция - 10 Лет Трансплантации Печени в Республике Беларусь - Етические Проблемы, Итоги и Перспективи. Минск, беларусь 6 апрель 2018

31.    ESS - XXII Annual Meeting of the European Society of Surgery - Speaker. Yerevan, Armenia  26-28 September 2018

32.    IASGO - 24th  World  Congress of the INternational Associacion of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists. Vienna, Austria 5-7 December 2014.

33.    EVEX Medical Corporation - Health International Conference, GIMPHA Annual Meeting. Spiker. Batumi, Georgia 13.-14 June 2015

34.    AILBS - Indications and Innovations in Liver Transplantation "The Way Forward". Delegate. New Delhi, India 15-17 February 2019

35.    MEDANTA - 4th  International Liver Symposium, - Speaker, Moderator. Delhi, India 6-8 April 2018

36.    MCLD2018 - Master Class In Liver Disease. Delegate. Chennai, India 26-27 January2018

37.    MCLD2017 - Liver Diseases and Transplantation, Back to Basics. Delegate. Chennai, India 20-22 January 2017

38.    ISLS - 1st INternational Advanced Liver and Pancreas Surgery Symposium. Ankara, Turkey  28-30 September 2017

39.    International Transplant Network -  2nd Kidney Transplantation Course Neprology and Surgery. Istanbul, Turkey  21-23  November 2019

40.    IASGO - 18th International Seminar - New Developments in the Diagnosis of Abdominal  Malignancies -Speaker. Athens, Greece 25-27 October 2012

 

41.          SEEMF The 5th International Workshop " Actual Issues Of Biomedicine". Batumi, Georgia 16-19 September 2015

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1 2013-2014 Berlin-Chemia AG (Menarini Group) International Division Glienicker Weg 125 12489 Berlin, Germany
Stady code: BCRU/12/Bem-DVT/001 A Multinational, Multicenter, Randomized, Open, Parallel Group Stady on the Efficacy and Safety of Bemiparin Sodium (LMWH) compared Enoxaparin Sodium (LMWH) in the Treatment of Acute Deep Vein Thrombosis (DVT)   Principal Investigator of site #21
 
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.   Certificate of Attendance 8th meeting of European Venous Forum.  2007 Istanbul

2.   პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებების ფინანსური მენეჯმენტი თბილისი 2006

3.   საზოგადოებრივი ჯანდაცვა-ახალი აზროვნება; პირველადი ჯანდაცვის ძირითადი ასპექტები. თბილისი 2006

4.   ქრონიკული ვენური უკმარისობა მისი ადრეული გამოვლინებიდან ტროფიულ წყლულამდე. თბილისი 2006

5.   ჯანდაცვის მართვა და ორგანიზაცია. თბილისი 2005

6.   ახალი ანტიბიოტიკები და ახალი პრობლემები ინფექტოლიგიაში თბილისი 2006

7.   საზოგადროებრივი ჯანდაცვის პოლიტიკა და პრაქტიკა თბილისი 2005

8.   მსხვილი ნაწლავის ანთებით- დისტროფიული დაავადებები. თბილისი 2006

9.   კიდურების კრიტიკული იშემიის ეტიოლოგია, პათოგენეზი, დიაგნოსტიკა და მკურნალობა  თბილისი 2006

10. დაბალინტენსიური ლაზეროთერაპია, როგორც სარეაბილიტაციო ტექნოლოგია პრაქტიკულ მედიცინაში თბილისი 2006

11. პირველადი ჯანდაცვის მართვის საინფორმაციო სისტემა. თბილისი 2006

12. ჰეპატოენცეფალოპათია - დიაგნოსტიკა და მკურნალობა 2005

13. კუჭ-ნაწლავის ეროზიულ-წყლულოვანი დაავადებები  2006

14. თანამედროვე მოლეკულური მორფოლოგიური მეთოდები ავადმყოფობათა ადრეულ დიაგნოსტიკაში  2005

15. გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომისა და ყაბზობის ფაქტებზე დამყარებული მკურნალობა 2005

16. თანამედროვე თექნოლოგიები ლაბორატორიულ მედიცინაში  ბათუმი 2006

17. მძიმე სეფსისისა და სეპტიური შოკის მართვის გაიდლაინი 2006 

18. ახალი მიმართულებები რადიოლოგიასა და ინერვენციულ მედიცინაში.  2007

19. ტკივილის მართვა პალიატიურ მზრუნველობას დაქვემდებარებულ პაციენტებში.  2007

20. Right to health under international human rights law and Georgian law.  Batumi 2006

21. საქართველოს ანგიოლოგიისა და სისხლძარღვთა  ქირურუგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი - 1995

22. საქართველოს ენდოსკოპიური ქირურგიის ცენტრი - 1998

23. ქ. თბილისის სეფსის საკავშირო ცენტრი - 1993

24. Georgian Association For Bariatric and Metabolic Surgery - ბარიატრიული და მეტაბოლური ქირურგია საქართველოში- განვითარების ძირითადი ასპექტები - მომხსენებელი. თბილისი 18 დკემბერი 2018

25. საქართველოს რადიოლოგთა ასოციაცია  -  საქართველოს რადიოლოგთა მეოთხე კონგრესი. სპიკერი. საქართველო. თბილისი 7-8 მაისი 2016

 

1.   Certificate of Attendance 8th meeting of European Venous Forum.  2007 Istanbul

2.   პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებების ფინანსური მენეჯმენტი თბილისი 2006

3.   საზოგადოებრივი ჯანდაცვა-ახალი აზროვნება; პირველადი ჯანდაცვის ძირითადი ასპექტები. თბილისი 2006

4.   ქრონიკული ვენური უკმარისობა მისი ადრეული გამოვლინებიდან ტროფიულ წყლულამდე. თბილისი 2006

5.   ჯანდაცვის მართვა და ორგანიზაცია. თბილისი 2005

6.   ახალი ანტიბიოტიკები და ახალი პრობლემები ინფექტოლიგიაში თბილისი 2006

7.   საზოგადროებრივი ჯანდაცვის პოლიტიკა და პრაქტიკა თბილისი 2005

8.   მსხვილი ნაწლავის ანთებით- დისტროფიული დაავადებები. თბილისი 2006

9.   კიდურების კრიტიკული იშემიის ეტიოლოგია, პათოგენეზი, დიაგნოსტიკა და მკურნალობა  თბილისი 2006

10. დაბალინტენსიური ლაზეროთერაპია, როგორც სარეაბილიტაციო ტექნოლოგია პრაქტიკულ მედიცინაში თბილისი 2006

11. პირველადი ჯანდაცვის მართვის საინფორმაციო სისტემა. თბილისი 2006

12. ჰეპატოენცეფალოპათია - დიაგნოსტიკა და მკურნალობა 2005

13. კუჭ-ნაწლავის ეროზიულ-წყლულოვანი დაავადებები  2006

14. თანამედროვე მოლეკულური მორფოლოგიური მეთოდები ავადმყოფობათა ადრეულ დიაგნოსტიკაში  2005

15. გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომისა და ყაბზობის ფაქტებზე დამყარებული მკურნალობა 2005

16. თანამედროვე ტექნოლოგიები ლაბორატორიულ მედიცინაში  ბათუმი 2006

17. მძიმე სეფსისისა და სეპტიური შოკის მართვის გაიდლაინი 2006 

18. ახალი მიმართულებები რადიოლოგიასა და ინერვენციულ მედიცინაში.  2007

19. ტკივილის მართვა პალიატიურ მზრუნველობას დაქვემდებარებულ პაციენტებში.  2007

20. Right to health under international human rights law and Georgian law.  Batumi 2006

21. საქართველოს ანგიოლოგიისა და სისხლძარღვთა  ქირურუგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი - 1995

22. საქართველოს ენდოსკოპიური ქირურგიის ცენტრი - 1998

23. ქ. თბილისის სეფსის საკავშირო ცენტრი - 1993

24.    COOCK MEDICAL Education and training - Transjugular liver or rental Biopsy in the Hemodynamic Cath lab. Rome, Italy 15-16 March 2018

25.    International Transplant Network - International Training Course in Transplant Coordination. Istanbul, Turkey 10-14 December 2018

26.    International Transplant Network -  2nd Kidney Transplantation Course Neprology and Surgery. Istanbul, Turkey  21-23  November 2019

27.    საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაცია - კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები VIII პოლიპროფილური კონფერენცია - მომხსენებელი. ჩაქვი, საქართველო 3-11 ივლისი 2015

28.    საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაცია - კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები XI პოლიპროფილური კონფერენცია - მომხსენებელი. ჩაქვი, საქართველო 9-19 ივლისი 2016

29.    OLYMPUS - Laparaskopy in Urology. Wroclaw, Poland 28-29 may 2018

30.    COOK MEDICAL - Transjugular Biopsy Workshop. Rome, Italy 15-16 March 2018

31.    BAU , BSU, SEU - Teaching Methods In Medical Education. Batumi, Georgia 5-6 May 2019

32.    Masterclass - Methodology for Conducting and Objective Structured Clinical Examination. Batumi Shota Rustaveli State University Batumi, Georgia.  6-8 February. 2020

 

 

უცხო ენების ცოდნა:
1 რუსული თავისუფლად
2 ინგლისური თავისუფლად
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
1 word ძალიან კარგად
2 exel ძალიან კარგად
3 Pover-point ძალიან კარგად
 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა