საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ფაკულტეტის სტრუქტურა

 • ფაკულტეტის  საბჭო;
 • სადისერტაციო საბჭო;
 • ეთიკის კომიტეტი;
 • კურიკულუმების კომიტეტი;     
 • ბიოლოგიის დარგობრივი დეპარტამენტი;
 • გეოგრაფიის დარგობრივი დეპარტამენტი;
 • ქიმიის დარგობრივი დეპარტამენტი;
 • საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და მტკიცებითი მედიცინის დეპარტამენტი;
 • შინაგანი მედიცინის დარგობრივი დეპარტამენტი;
 • კრიტიკული მედიცინის დარგობრივი დეპარტამენტი;
 • ქირურგიის დარგობრივი დეპარტამენტი;
 • სტომატოლოგიის დარგობრივი  დეპარტამენტი;
 • დიპლომირებული მედიკოსის ინგლისურენოვანი პროგრამის მართვის ცენტრი;
 • სამედიცინო განათლებისა და მედიკოსთა  პროფესიული განვითარების ცენტრი;
 • დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ქრომატოგრაფიული ცენტრი;
 • სტომატოლოგიური  კლინიკა ,,ბსუ-დენტი;
 • ლაბორატორიული ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების ლაბორატორია;
 • იმუნოგენეტიკის ლაბორატორია;
 • უჯრედული ტექნოლოგიის ლაბორატორია;

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა