სტრატეგიული განვითარებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი

ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის მსურველთა ჩარიცხვის პროცედურა და წარმოსადგენი დოკუმენტები

სურათი

ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტებმა/მაგისტრანტობის კანდიდატებმა/სტუდენტებმა უნდა მიმართონ ბსუ-ს რექტორს განცხადებით (იხილეთ დანართი 1) და წარმოადგინონ დოკუმენტები  ბსუ-ს კანცელარიაში მატერიალური სახით ( მისამართი: ქ. ბათუმი, ნინოშვილის/რუსთაველის ქ., 35/32, ოთახი 1) ან ელექტრონული სახით ოფიციალურ  ელექტრონულ მისამართზე: info@bsu.edu.ge

  დადგენილება 99
  დოკუმენტების წარდგენისა და განხილვის წესი
  2011 წლის 29 დეკემბრის ბრძანებაში ცვლილება

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა