სტრატეგიული განვითარებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი

MathGeAr

პროექტის ნომერი: 543868-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR

პროექტის სახელწოდება: Modernization of Mathematics curricula for Engineering and Natural Sciences studies in South Caucasian Universities by introducing modern educational technologies (Georgian Technical University, University of Georgia, Akaki Tsereteli State University, Shota Rustaveli State University)

ბსუ- სამუშაო ჯგუფი:

მათემატიკის დეპარტამენტის პროფესორი ვლადიმერ ბალაძე (პროექტის მენეჯერი)

ასოცირებული პროფესორები:  ანზორ ბერიძე, ლელა თურმანიძე, დალი მახარაძე,

 ევროპეისტიკის დეპარტამენტის პროფესორი თამარ სირაძე

პროექტის მიზანი: MathGeAr-ის მიზანია სამხრეთ კავკასიის უნივერსიტეტებში საინჟინრო და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით მათემატიკის კურიკულუმების მოდერნიზაცია

პროექტის  პარტნიორი დაწესებულებები საქართველოში:

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია გრენა

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

საქართველოს უნივერსიტეტი


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა