გამომცემლობა “ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”

გამოცემები

ახალი წიგნები

აჭარა - ტურისტულ-მხარეთმცოდნეობითი რესურსები
ენის დიგიტალური დოკუმენტირება

ნარინჯოვანთა ბიოლოგიური მრავალფეროვნება და გენეტიკური რესურსები საქართველოში
აჭარული კილოს სალექსიკონო მასალები


გადასახადები და საგადასახადო დაბეგრვა
თავისა და კისრის მიდამოების კლინიკური ანატომია
კრებული IX


ლაზური ანდაზები და იდიომები
ლაზური ტექსტები
სამართლის ფილოსოფიის საგანი, სისრტემა, ფუნქციები
საქართველოს არქეოლოგია II-III
ფილოსოფიური ეტიუდები
ფსიქოლოგიური გამოკვლევები VIIქართული ენა უცხოელთათვის
ქართული ენა უცხოელთათვის
ქართული სამხედრო ხელოვნების ისტორია
შრომები X

შრომები XI
ძიებანი ქართული ფილოსოფიის თემებზე
ჭოროხის მხარე
ხალხური აგრარული კალენდარული წეს-ჩვეულებები აჭარაში
აჭარული საუნჯე I
გამონათლევი


დასვლეთევროპული და ამერიკული ლიტერატურის ისტორიის ძირითადი ტენდეციები
ზოგადი ჰისტოლოგია
კრებული VIII
ნიშან-თვისებათა დამემკვიდრება ჩაის (Thea sinensis L) დიპლოიდურ და პოლიპლოიდურ ჰიბრიდებში
რუსეთი (სსრკ)XIX საუკუნის ბოლოს - XXI საუკუნის დასაწყისშისაქართველოს არქეოლოგია
Histoire de la langue francaise
ალგებრა და რიცხვთა თეორია

ნებისმიერი და ზნეობრივი ქცევის მიმართების პრობლემა
შესავალი რომანულ ფილოლოგიაში
ნანა სტამბოლიშვილი – გერმანულ–ქართული ფრაზეოლოგიური ლექსიკონი

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა