გამომცემლობა “ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”

გამოცემები

სახელმძღვანელოები

სადაზღვევო მათემატიკა მაგალითებსა და ამოცანებში
სამედიცინო ფსიქოლოგიის საფუძვლები
ფსიქიატრიის საფუძვლები
Irine Goskheteliani - English Lexicology
გიზო ფარცხალაძე, ინგუშა მშვენიერაძე – ლითონის კონსტრუქციები
გულიკო შერვაშიძე – განათლების ფილოსოფიის შესავალი
ირმა ჩხაიძე – პროექტის მართვის საფუძვლები
ნათელა არჩვაძე, ლია შეწირული - დაპროგრამების ენა C++
ნარგიზ ალასანია, ნინო ლომთათიძე, ნანა ზარნაძე - ადამიანის ეკოლოგია
ნინო ლომთათიძე, ნანა ზარნაძე ნარგიზ ალასანია - ონტოგენეტიკა
პაატა ჩაგანავა – სახელმწიფოს მარეგულირებელი ფუნქციები წარმოების მართვაში
ანზორ დიასამიძე - ბიოევოლუცია
გელა მამულაძე - მარკეტინგიდავით ქათამაძე - საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები
თ. ხინიკაძე, ზ. სურმანიძე – Microsoft Excel
იაშა დიასამიძე – ალგებრა და რიცხვთა თეორია

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა