სამეცნიერო კვლევები

„აჭარაში გავრცელებული ნოზოკომიური ინფექციების გამომწვევების გამოყოფა, იდენტიფიკაცია და ანტიბიოტიკორეზისტენტობის პროფილის შესწავლა“

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის გრანტი - ,,აჭარაში გავრცელებული ნოზოკომიური ინფექციების გამომწვევების გამოყოფა, იდენტიფიკაცია და ანტიბიოტიკორეზისტენტობის  პროფილის შესწავლა“ (№40/01)

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი - ასოცირებული პროფესორი ლეილა ახვლედიანი, ასოცირებული პროფესორი მარინე თედიაშვილი

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის შემსრულებელი  - დოქტორანტი თეა  ქოიავა

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის დაფინანსების წყარო - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების ვადა - 2013-2014 წწ.

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის    შედეგები    -  პროექტის ფარგლებში განხორციელებული კვლევის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდნენ მუნოკომპრომიტირებული, სტაციონარის რეანიმაციულ განყოფილებებში და სტაციონარში ხანგრძლივი მკურნალობის ქვეშ მყოფი პაციენტები.
პროექტის ფარგლებში გამოკვლეული იქნა 200 ნიმუში, კერძოდ: ბიოლოგიური სითხე, სისხლი, ლიქვორი, ნახველი და შარდი.

  დეტალური ინფორმაცია გრანტის შესახებ

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა