ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი

„სუსტად წრფივად კომპაქტური ჯგუფების ლოკალური პირდაპირი ნამრავლის შესახებ“

სურათი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ  მეცნიერებათა  და განათლების ფაკულტეტის მათემატიკის დეპარტამენტის პროფესორმა ონისე სურმანიძემ სემინარი ჩაატარა თემაზე: „სუსტად წრფივად კომპაქტური ჯგუფების ლოკალური პირდაპირი ნამრავლის შესახებ“. კლასიკური შედეგები კომუტაციური ლოკალურად კომპაქტური ჯგუფებისათვის, სხვა ავტორებთან ერთად, ძირითადში მიღბულია ლ. პონტრიაგინის მიერ. ამ კლასის ჯგუფებისათვის მის მიერ შექმნილი მახასიათებელთა თეორია ერთ-ერთი ძირითადი აპარატია მათი შესწავლისათვის. კერძოდ, დისკრეტული ჯგუფებისათვის ცნობილი შედეგები მისი გამოყენებით ავტომატურად გადადის კომპაქტური ჯგუფებისათვის და პირიქით.

ნ. ვილენკინმა ანალოგიური თეორემა შექმნა თვლადი ბაზისის მქონე წრფივი  კომუტაციური ჯგუფებისათვის (ე.წ. სეპარაბელური, კოსეპარაბელური და სუსტად სეპარაბელური და სხვა).
ჩვენი ადრინდელი შრომები ეხება  თვლადობის მოხსნის საკითხს და განვიხილავთ წრფივად კომპაქტურ, წრფივად დისკრეტულ და სუსტად წრფივად კომპაქტურ ჯგუფებს, მათთვის აგებულია მახასიათებელთა თეორია და ლოკალურად ჯგუფების ანალოგიურად ყველა ძირითად თეორემას ადგილი აქვს სუსტად წრფივად კომპაქტური ჯგუფებისათვის. შემდეგი სახის, სამი ძირითადი მიმართულებით ვახდენთ კვლევას, კერძოდ:
ა) დისკრეტული კომუტაციური ჯგუფებისათვის ცნობილი შედეგების გადატანა სუსტად წრფივად კომპაქტურ ტოპოლოგიურ ჯგუფებზე;
ბ) სუსტად წრფივად კომპაქტური ჯგუფების ალგებრული  დახასიათება, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ დავივიწყებთ ტოპოლოგიას, როგორაა ჯგუფი ალგებრულად აგებული.
გ) მახასიათებელთა თეორიის გამოყენებით ახალი შედეგების მიღება.

ლოკალურად წრფივად კომპაქტური ჯგუფი ისეთი სუსტად წრფივად კომპაქტური ჯგუფია, რომელსაც  გააჩნია  წრფივად კომპაქტური ჯგუფები, ფაქტორჯგუფები, რომლის მიმართაც დისკრეტული ჯგუფებია.

ადგილი აქვს თეორემას: ლოკალურად წრფივად კომპაქტური კომუტაციური G ჯგუფი, აღნიშნული H ქვეჯგუფით, წარმოადგენს ერთი რანგის მქონე ჯგუფების ლოკალურ პირდაპირ ნამრავლს <=> როდესაც H ქვეჯგუფი და G/P^(∞ ) H  ფაქტორ ჯგუფი წარმოადგენს ერთი რანგის მქონე ჯგუფების ლოკალურ პირდაპირ ნამრავს.
 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა