ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი

დეკანის მოადგილე

სახელი და გვარი: ნინო ცინარიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
დაბადების თარიღი: 27.05.1985
მისამართი: ჯავახიშვილის ქუჩა №75, ბინა №4, ბათუმი, საქართველო
ელ-ფოსტა: n.tsinaridze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995 (577) 75 32 77
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: BSU №000027 - მათემატიკის აკადემიური დოქტორი. დისერტაცია: Σ2(X,8) კლასის ნახევარმესერებით განსაზღვრული ბინარულ მიმართებათა სრული ნახევარჯგუფები.
განათლების მიმართულება, დარგი: მათემატიკა. თანამედროვე ალგებრა, ნახევარჯგუფები.
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: BSU №000141 - მათემატიკის მაგისტრი.
განათლების მიმართულება, დარგი: მათემატიკა. მათემატიკური ლოგიკა, ალგებრა და რიცხვთა თეორია.
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: BSU №000258 - მათემატიკის ბაკალავრი.
განათლების მიმართულება, დარგი: მათემატიკა.
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ნახევარჯგუფთა თეორია.

სამუშაო გამოცდილება:

1. 2018 წლიდან  დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;

2. 2017 წლიდან დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი (ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის, მათემატიკისა და ეკონომიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი პირი);

3. 2015-2017 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკის დეპარტამენტის მოწვეული მასწავლებელი (დაწყებითი განათლების, მათემატიკისა და ეკონომიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი პირი);

4. 2011 წლიდან დღემდე - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სასწავლო უნივერსიტეტის მოწვეული მასწავლებელი (განათლების და ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი პირი).

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. Diasamidze Ya., Tsinaridze N., Tavdgiridze G., Generating sets of the complete semigroup of binary relations defined by semilattices of the class ∑4(X, 4). Itogi Nauki i Tekhniki. Volume 176, 2020, pp 95–120.

2. Givradze O., Diasamidze Ya., Tsinaridze N., Generated Sets of the Complete Semigroup of Binary Relations Defined by Semilattices of the finite chains. Transactions of A. Razmadze Mathematical  Institute, Vol.172, Issue 3, Part A, 2018, pp 378-387.

3. Diasamidze Ya., Givradze O., Tsinaridze N., Tavdgiridze G., Generated Sets of the Complete Semigroup of Binary Relations Defined by Semilattices of the Class ∑8(X, n+k+1). Applied Mathematics, Vol.9 No.4, 2018, pp 369-382.

4. Yesil Sungur D., Tavdgiridze G., Albayrak B.,  Tsinaridze N. Regular Elements of The Complete Semigroups of binary Relations. International Journal of Mathematics Trends and Technology (IJMTT) – Volume 52, Number 6, 2017. Pp 411-418.

5.Tsinaridze, N., Makharadze, S. & Rokva, N.   Idempotent Elements of the Semigroup Bx(D)  Defined by Semilattices of the Class Σ2(X,8). Journal of Mathematical Sciences , Nowember 2016, V. 218, issue 6, 868-878.

6.Tsinaridze, N., Makharadze, S. & Partenadze, G.  On the Regular Elements of the Semigroup of Binary Relations. Journal of Mathematical Sciences Nowember 2016, V. 218, issue 6, 857-867.

7.Diasamidze Yasha, Tsinaridze Nino, Aidn Neset, Erdogan Ali. Regular Elements of  defined by the Class ∑1(X,10) -II. Applied Mathematics, 2016, 7, 894-907.

8. Diasamidze Yasha, Tsinaridze Nino, Aidn Neset, Erdogan Ali. Regular Elements of  defined by the Class ∑1(X,10) -I. Applied Mathematics, 2016, 7, 867-893.

9. Diasamidze Yasha, Tsinaridze Nino. Regular Elements of the Semigroup Bx(D) Defined by Semilattices of The Class Σ2(X,8), when Ζ∩ Z=Ø and their calculation Formulas. International Journal of Pure Mathematical Sciences , 2016, Vol. 16, pp 1-23. 

10.Tsinaridze Nino. Idempotent Elements of Semigroups Bx(D)  defined by Semilattices of the Class Σ2(X,8), when Ζ∩ Z≠Ø. IJISET , Vol. 3 Issue 1, January 2016, 162-171.  

11. Tsinaridze Nino, Diasamidze Yasha. Maximal Subcroups of the Semigroup Bx(D)   Defined by Semilattices of the Class Σ2(X,8) . IJESIT, Vol. 4, Issue 6, November 2015, pp. 61-74. 

12. Tsinaridze Nino, Makharadze Shota, Fartenadze Guladi. Regular Elements of the Semigroup Bx(D)  Defined by Semilattices of the Class Σ2(X,8) and Their Calculation Formulas. Applied Mathematics, 2015, 6, 2257-2278. 

13. Tsinaridze Nino. Idempotent Elements of Semigroups Bx(D) defined by Semilattices of the Class Σ2(X,8), when Ζ∩ Z=Ø . General Mathematic Notes. Vol. 27, No. 2, April 2015, pp. 17-36.  

14. Tsinaridze Nino, Makharadze Shota. Regular Elements of the Complete Semigroups Bx(D)  of Binary Relations of the Class Σ2(X,8). Applied Mathematics, 2015, 6, 447-455. 

15.Tsinaridze Nino. Subsemilattice of a Semilattice of Class Σ2(X,8) . Journal of Mathematical Sciences  Vol. 191, No. 6, june, 2013, pp. 871-875. 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

1. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის X საერთაშორისო კონფერენცია. ∑8(X, 5) კლასის ნახევარმესერებით განსაზღვრული ბინარულ მიმართებათა სრული ნახევარჯგუფების წარმომქმნელი სიმრავლეები. ბათუმი, 2 - 6 სექტემბერი, 2019 წელი.

2. International Conference “Groups and Topoligical groups”. GENERATED SETS OF THE  COMPLETE SEMIGROUP OF BINARI RELATIONS DEFINED BY SEMILATTICES OF THE CLASS ∑4(X, 4) . ქუთაისი, 2018 წელი, 15-16 ივნისი.

3. Scientific Conference of Mathematical Department “Topology, Algebra, Analysis and Application”. Regular Elements of the Complete Semigroups of Binary Relations  Defined by Semilattices of the Class ∑1(X, 10)-I. ბათუმი, 2018 წელი, 12-16 თებერვალი.

4. International Conference "Lie Groups, Differential, Equations and Geometry", 2013, Batumi, Georgia.

5. International Conference "Modern Algebra and Its Aplications",  2010, Batumi, Georgia.

6. International Conference "Modern Algebra and Its Aplications", 2009, Batumi, Georgia.

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. „USAID საბაზისო განათლების პროგრამა“ (USAID Basic Education Program) - აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს / USAID-ის პროექტი, განხორციელების წლები 08.07.2020-15.01.2024, პოზიცია გრანტში: ტრენერი.

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. ტრენინგი თემაზე „Office PowerPoint-ის სლაიდების გამოყენება ეფექტური სწავლებისათვის“. 2019 წელი.

2. ტრენინგი თემაზე „მობილური აპლიკაციის Polleverywhere.com გამოყენება სწავლა-სწავლების პროცესში“. 2019 წელი.

3. ტრენინგი თემაზე “IMPORTANCE OF THE LEARNING OUTCOMES IN STUDENT’S MOBILITY“. 2018 წელი.

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური, რუსული.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint.

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა