ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ბათუმის IX საერთაშორისო სკოლა დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში თემაზე „ციფრული რუსთველოლოგია“

ბათუმის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა 2012 წელს დაარსდა და წელს მეცხრედ ტარდება. გასულ წლებში ჩატარებული საზაფხულო სკოლები მიზნად ისახავდა დიგიტალური ჰუმანიტარიის განვითარებას საქართველოში. წლევანდელი საზაფხულო სკოლის თემაა „ციფრული რუსთველოლოგია“.

ციფრული რუსთველოლოგიის სეზონური სკოლა საქართველოში პირველად ტარდება. სკოლის მიზანია, მსმენელებისთვის თეორიული ცოდნის გადაცემა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება, რაც მათ საშუალებას მისცემს, ჩაერთონ „ვეფხისტყაოსნის“ მულტილინგვური პარალელური კორპუსის“ შექმნაში, რაც დიგიტალური ქართველოლოგიის გადაუდებელი ამოცანაა (პოემა 55 ენაზეა ნათარგმნი, ზოგიერთ ენაზე კი – არაერთჯერ).

ტრადიციისამებრ, სეზონური სკოლა წელსაც ითვალისწინებს ბსუ-ს თანამშრომლობას ფრანკფურტის უნივერსიტეტთან, სადაც 2019 წლის ივნისში რუსთაველის კაბინეტი გაიხსნა და შეიქმნა „ვეფხისტყაოსნის“ პარალელური     კორპუსის“ საპილოტე ვერსია, რომელშიც პოემის 15 თარგმანია წარმოდგენილი.

საზაფხულო სკოლა ინტერდისციპლინურ პროგრამას შესთავაზებს მსმენელებს:

I. თეორიულ ბლოკში ლექციებს წაიკითხავენ ევროპასა (გერმანია) და საქართველოში (თბილისი, ბათუმი) მოღვაწე მეცნიერები, დარგის ცნობილი ექსპერტები დიგიტალურ ჰუმანიტარიასა და დიგიტალურ ლიტერატურათმცოდნეობაში, კერძოდ,  რუსთველოლოგიაში. საგანგებო ყურადღება დაეთმობა დიგიტალური ქართველოლოგიის მიღწევებისა და განვითარების პერსპექტივებს; აგრეთვე, აღნიშნული პროფილის ქართული და საერთაშორისო ელექტრონული რესურსების (ARMAZI, ECLinG, CauPal, SSGG, GeoPal, GDC, GNC, DigiArchive, Spoken BNC2014, ELDP– SOAS, BSU-DigiArchive) სტუდენტებისათვის გაცნობას. აღნიშნული ბლოკი განკუთვნილია ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის.

II. პრაქტიკული ბლოკი ითვალისწინებს საერთაშორისო ვორკშოპს ციფრული რუსთველოლოგიისა და ლინგვოკულტუროლოგიური დიგიტალური არქივის ტექნოლოგიური ჩარჩოს შექმნის საკითხებზე.  ვორკშოპის ჩასატარებლად მოწვეულია ფრანკფურტის უნივერსიტეტში მოღვაწე ჩვენი თანამემამულე, ფრანკფურტის უნივერსიტეტის ემპირიული ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კავკასიოლოგიის კათედრის გამგე პროფ.  მანანა თანდაშვილი – „ვეფხისტყაოსნის“ თარგმანების პარალელური კორპუსის პროტოტიპული ვერსიის კონცეპტუალური ჩარჩოს შემქმნელი, დოქტ. არმინ ჰოენენი („ვეფხისტყაოსნის“ თარგმანების პარალელური კორპუსის პროტოტიპული ვერსიის ტექნოლოგიური ჩარჩოს შემქმნელი), დიგიტალური ქართველოლოგიის სპეციალისტი დოქტ. მარიამ ყამარაული და სხვები. აღნიშნული ბლოკი განკუთვნილია დოქტორანტებისა და მაგისტრანტებისათვის.

საზაფხულო სკოლა ტარდება აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსებით.

 

საზაფხულო სკოლის ჩატარების თარიღი: 25 – 31 აგვისტო, 2020

მონაწილეთა რაოდენობა - 15 სტუდენტი

საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა გამოგზავნონ სამოტივაციო წერილი და ანკეტური მონაცემები (1) სახელი, გვარი; 2) უნივერსიტეტი, სწავლების საფეხური, სპეციალობა, კურსი; 3) საკონტაქტო ტელეფონი, ელ. მისამართი) ელექტრონულად შემდეგ მისამართზე:

ramaz.khalvashi@bsu.edu.ge

საბუთების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 15 აგვისტო.

საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობის მსურველები პასუხს  17 აგვისტოს მიიღებენ. 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა