ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტი

ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგისა და კონსერვაციის განყოფილება

სამეცნიერო თემატიკა

  1. ინვაზიური (ადვენტური) მცენარეები ზღვისპირა აჭარაში.
  2. აჭარაში გავრცელებული ხეხილოვნების ბიომრავალფეროვნების შესწავლა. ენდემური, იშვიათი და სამეურნეო თვალსაზრისით პერსპექტიული ჯიშების გამოვლენა და გენოფონდის შენარჩუნების მიზნით მათი კონსერვაცია.
  3. ნარინჯოვანთა გენოფონდის შესწავლა, იშვიათი, ქრობადი, ადგილობრივ პირობებთან ადაპტირებული, სამეურნეო თვალსაზრისით პერსპექტიული სახეობების, ჯიშების, ჰიბრიდების გამოვლენა და გენოფონდის შენარჩუნების მიზნით მათი კონსერვაცია.
  4. აჭარის ზღვისპირეთის ფლორის ანტიმიკრობული თვისებების შესწავლა.
  5. აჭარისა და აჭარა-ლაზეთის ენდემური მცენარეული სახეობების შესწავლა მედიცინაში გამოყენების მიზნით.

განყოფილების შესახებ

ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგისა და კონსერვაციის განყოფილების მოკლე ისტორია

2006 წელს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულება ბათუმის ბოტანიკური ბაღი  გადავიდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაქვემდებარებაში, ხოლო 2007 წელს გაფორმდა საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად.

საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 29 სექტემბრის № 176 დადგენილების შესაბამისად, სსიპ – ბათუმის ბოტანიკური ბაღი, რეორგანიზაციის გზით 2010 წლის 1 იანვარს, შეუერთდა სსიპ შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, როგორც ბიომრავალფეროვნების დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი.

2011 წლიდან ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სამეცნიერო ცენტრის ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით, აღნიშნული ინსტიტუტის 2 სამეცნიერო განყოფილება (მცენარეთა ინტროდუქციისა და კონსერვაციის, სელექციისა და მცენარეთა დაცვის განყოფილებები) გაერთიანდა და ჩამოყალიბდა ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგისა და კონსერვაციის განყოფილება, რომელიც შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ცენტრის ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების სამეცნიერო მიმართულების სტრუქტურულ ერთეულს წარმოადგენდა, ამჟამად კი არის ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის სამეცნიერო განყოფილება.

2011 – 2012 წწ განყოფილებას ხელმძღვანელობდა სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი ზურაბ მანველიძე, ხოლო 2012 წლიდან ხელმძღვანელობს ბიოლოგიის დოქტორი ავთანდილ მესხიძე.

განყოფილების სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის მიზანს წარმოადგენს რეგიონის მცენარეთა გენეტიკური, სახეობრივი და ეკოსისტემური მრავალფეროვნების კვლევა და მისი ეკოლოგიურ-ეკონომიკური პოტენციალის პოპულარიზაცია; სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მცენარეთა მრავალფეროვნების სელექციურ-გენეტიკური შესწავლა და მათი პრაქტიკაში გამოყენების რეცომენდაციების შემუშავება; ბიომრავალფეროვნების ცალკეული კომპონენტების ex situ და in situ კონსერვაცია.

ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგისა და კონსერვაციის განყოფილების მეცნიერები თანამშრომლობენ  ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან:

  • აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;
  • აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან არსებული ა(ა)იპ ,,აგროსერვისცენტრი“;
  • ა(ა)იპ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი;
  • აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო;
  • ბოტანიკური ბაღების მცენარეთა კონსერვაციის საერთაშორისო საბჭო(BGCI).

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა