იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ეთერი ვარშანიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტი
დაბადების თარიღი: 1969 31 03
მისამართი: თ აბუსერიძის 4 ბ 67
ელ-ფოსტა: et.varshanize@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 593209301
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ექიმი-კარდიოლოგი
განათლების მიმართულება, დარგი: მედიცინა, კარდიოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: დოქტორანტი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფსიქოლოგია, კლინიკური ფსიქოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: დოქტორანტი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფსიქოლოფია, კლინიკური ფსიქოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

კლინიკური ფსიქოლოგია

სამუშაო გამოცდილება:

1.2012 -დან დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის მასწავლებელი,  შემდეგში ასისტენტ პროფესორი.

2.2000 -დან დღემდე შპს ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფოს თერაპიული დეპარტამენტის ექიმი კარდიოლოგი, ამავე  დაწესებულების  ფსიქოლოგი.  

3.2018 წლიდან ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცმეცნიერებათა  დეპარტამენტის  ასისტენტი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. ეთერი ვარშანიძე „სამედიცინო პერსონალის ფსიქოტიპების შესწავლის საფუძველზე ჰიპერტენზიისადმი დიფერენცირებული მოწყვლადობის დადგენა“ ფსიქოლოგიური გამოკვლევები IX ბათუმი 2017 გამომცემლობა „თეგი“

2. ეთერი ვარშანიძე „სტრესისადმი მიდრკილების კვლევა ფსიქოფიზიოლოგიის დონეზე“ ფსიქოლოგიური გამოკვლევები VIII ბათუმი 2016 გამომცემლობა „თეგი“

3. ემოციურ- ხატოვანი  თერაპიის  გამოყენების  ერთი  შემთხვევა ფსიქოსომატური აშლილობის  დროს. ფსიქოლოგიური გამოკვლევები VII გამომცემლობა ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, ბათუმი-2014

4.  ჰიპერტონიისა და ჰიპოტონიის  ფსიქოლოგიური  საფუძვლები.  საერთაშორისო– სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ 2(46) აგვისტოს  ნომერში. საქართველო  თბილისი   2013 წ.

5.   იპოქონდრიული  სინდრომის  თავისებურებათა გამოვლინებები.  საერთაშორისო – სამეცნიერო  ჟურნალი  „ინტელექტი“ 2(46) აგვისტოს ნომერში. საქართველო თბილისი   2013 წ.

6.   ფსიქოსომატიკის  ზოგიერთი  პრობლემა.  ფსიქოლოგიური გამოკვლევები VI გამომცემლობა შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი 2013

7.  ყოფითი  ნევროზების  ინტერპრეტაცია. სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები კრ. 4 თბილისი 2012

8.   ალექსითიმიისა  და  ჰიპერტონიის  კავშირურთიერთობების  შესწავლის  ცდა. ფსიქოლოგიური გამოკვლევები  IV ბათუმი 2011

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. 2017 წელი, ბათუმი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „სამედიცინო პერსონალის ფსიქოტიპების შესწავლის საფუძველზე ჰიპერტენზიისადმი დიფერენცირებული მოწყვლადობის დადგენა“ ეთერი ვარშანიძე

2. 2015 წელი, ბათუმი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, I საერთაშორისო კონფერენცია:“ ჰიპერტონია და ფსიქოსომატიკა“ ეთერი ვარშანიძე

3. 2014 წელი, ბათუმი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, II საერთაშორისო კონფერენცია: „ემოციურ- ხატოვანი  თერაპიის  გამოყენების  ერთი  შემთხვევა ფსიქოსომატური აშლილობის  დროს“ ეთერი ვარშანიძე.

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. 06.10.2016 - 08.10.2016 - ,,აუიტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა და მოზარდტა სოციალიზაციის ფსიქოლოგიური ტექნოლოგიები"- ნიკოლაევის ოლქის ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტტა ასოციაცია. ქ. ნიკოლაევი.

2. 21. 10.2016 - 23.10.2016 - ,,ბავშვებთან მუშაობა სხეულზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპიის მეთოდის გამოყენებით" - უკრაინის სხეულზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპევტთა პროფესიული გაერთიანება. ქ. კიევი.

3. 13.09.2016 - მასტერ-კლასი,,ფერების აღქმის ნეიროფიზიოლოგია, როგორც ცხოვრებისეული კრიზისების მიმდინარეობისას დამხმარე ფსიქოლოგიური ინსტრუმენტი" - პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრი ,,ფსიქოლოგია დრეს". ქ. მოსკოვი. 

4. 07.07.2014 - 10.07.2014 - ბიოდინამიკის საფუძვლები: ხასიათის სტურქტურა - MG ფსიქოთერაპიისა და ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი.

5. 07.02.2014 - 11.02.2014 - ,,ემოციურ -ხატოვანი თერაპია", ფსიქოთერაპიისა და პიროვნული ზრდის ცენტრის სტიმული.

6. 05.09.2013 - 08.09.2013 - ფსიქოსომატიკა - MG. ფსიქოთერაპიისა და ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი.

7.  11.02. 2013 - 15.02.2013 - არტ-თერაპია - ფსიქოთერაპიისა და პიროვნული ზრდის ცენტრი ,,სტიმული".

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

ოპერაციული სისტემა Windows XP, ტექსტური რედაქტორი Ms Word, Internet პროგრამები

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა