იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

დეკანის მოადგილე

სურათი

სახელი და გვარი:  თამთა ვარშანიძე                                                         

ადმინისტრაციული თანამდებობა:  დეკანის მოადგილე

დაბადების თარიღი:  23.09.1991

მისამართი: ქ. ბათუმი, ბათუმგორის ქ. № 19

ელ-ფოსტაTamta.varshanidze@bsu.edu.ge

ტელეფონი:  (+995) 555 10 55 34

განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი
განათლების მიმართულება: ბიზნესის ადმინისტრირება

სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
გლობალური ბიზნესის გამოწვევები და ტენდენციები, ბიზნესის ადმინისტრირების თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები, თანამედროვე მენეჯმენტის ფუნქციები, შესაძლებლობები და საფრთხეები.

სამუშაო გამოცდილება:

 • 09/2018-დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე.
 • 09/2016-09/2018 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე.
 • 05/2016 - 09/2016 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აკადემიური საბჭოს მდივანი მ.შ.
 • 09/2015 – 06/2016 ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეის მოწვეული პედაგოგი.
 • 06/2015 - 05/2016 ს.ს „ვითიბი ბანკი ჯორგიას“ ბათუმის ფილიალი, ანგარიშების მთავარი მენეჯერი.
 • 09/2012- 06/2015 ს.ს „ვითიბი ბანკი ჯორგიას“ ბათუმის ფილიალი, ანგარიშების მენეჯერი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები:

 1. “FREE E CONOMIC ZONE IN THE CITY OF BATUMI (1878-1886) -  II International scientific-practical conference “International trends in science and technology”. 31 May 2018, Warsaw, Poland.
 2. „სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციის ზოგიერთი პრობლემა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში“ - ჟურნალი „ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“ N3, ბათუმი 2016. ISSN: 2449-2418 E- ISSN: 2449-2604.
 3.  ON THE ISSUES OF THE STATE OWNERSHIP AND PHENOMENON OF PRIVATIZATION; GLOBAL INTERNATIONAL SCIENTIFIC ANALYTICAL PROJECT(GISAP); Published by IASHE London 2016, ISBN 978-1-909137-96-7.
 4.  THE ETHICAL AND WORLDVIEW TENDENCIES OF THE DEVELOPMENT OF THE MARKET ECONOMIC SYSTEM; GLOBAL INTERNATIONAL SCIENTIFIC ANALYTICAL PROJECT(GISAP); Published by IASHE London 2016, ISBN 978-1-909137-96-7.
 5.  CAPITALISM AS A DEVELOPMENT FACTOR OF PRIVATE OWNERSHIP FOR EFFECTIVE ORGANIZATION; INTERNATIONAL RESEARCH CONFERENCES ON THE PROBLEMS OF SOCIAL-ECONOMICS DEVELOPMENT AT THE PRESENT STAGE AND SOLUTIONS, National Institute of Economic Research(Batumi, Georgia) 2016.
 6.  “Some of the Moral and Ethical Aspects of Management” - MATERIALS of the III International scientific-practical conference & quot; INNOVATION MANAGEMENT AND TECHNOLOGY IN THE ERA OF GLOBALIZATION & quot; 12-14 January 2016, (Sharjah, United Arab Emirates).
 7.   “Team building within organization and the best alternative choosing problem”- XXVII International Conference, PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2016). TBILISI-BATUMI, GEORGIA.
 8. “On collaboration forms between private owenership and the market economic system” – XXVIII International Conference, PROBLEMS OF DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTIES (PDMU-2016). BRNO, CZECH REPUBLIC

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში/კონფერენციებში მონაწილეობა:

 • 02/2018 - Tartu, Estonia, research seminar  „Teaching in a multicultural Environment”.
 • 09/2016 - Batumi Summer University, “Nuclearnon-proliferation and Nuclear Security: Global Challenges and Opportunities”.
 • 08/2016 – XXVIII International Conference, “Problems Of Decision Making Under Uncertainties (PDMU-2016)”.
 • 06/2016 – “The problems of socio-economic development at the present stage and solution” 01-ISPC-031.
 • 05/2016 – CXXII International Research and Practice Conference “Theoretical and applied problems of physical, mathematical and chemical sciences in the context of the social demand for the knowledge limits expansion” (GISAP)  S/2016-0083.
 • 01/2016 – "Innovation Management and Technology in the Era of Globalization": materials of the III International scientific-practical conference. – Sharjah, UAE: Regional Academy of Management, ISBN 978-601-267-338-8.
 • 08/2015 – Karl-Franzens-University Graz; “Politics Of Memory and Memory Cultures of the Russian-Ottoman War 1877/78: From Divergence to Dialogue” (FP7-IRSES)

საგრანტო პროექტები

 • 15.02.2019-15.12.2019 - ახალგაზრდა მკვლევართა სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების „საზღვაო სატრანსპორტო კლასტერების ფორმირების პერსპექტივები და ტენდენციები რეგიონალურ ეკონომიკაში (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაგალითზე)“  ხელმძღვანელი.

უცხო ენები:

ინგლისური ენა, რუსული ენა.


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა