იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

Bsu
ირაკლი გორგილაძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა დარგობრივი დეპარტამენტი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
პერსონალური ინფორმაცია
ელ-ფოსტა: irakli.gorgiladze@bsu.edu.ge
        
განათლება
 • 25.07.2008 -  ეკონომიკის მაგისტრი, ეკონომიკური თეორია, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო
 • 11.01.2006 -  ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი, H 07.00.03 - მსოფლიო ისტორია, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თვილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო
 • 27.06.2000 -  ისტორიკოსი - ისტორიის მასწავლებელი, მსოფლიო ისტორია, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო
სივრცის პოლიტიკური და ეკონომიკური ფაქტორები - გეოპოლიტიკა/გეოეკონომიკა
სამუშაო გამოცდილება
 • 16.09.2023 - დღემდე ბსუ საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო
 • 10.10.2014 - დღემდე ბსუ იურიდიულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო
 • 08.01.2013 - 15.09.2014 სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის მხელმძღვანელი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 15.09.2009 - 15.09.2023 ბსუ საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, ასოცირებული პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო
 • 03.01.2006 - 25.08.2009 საზოგადოებასთან ურთიერთობების სამსახურის ხელმძღვანელი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 02.01.2001 - 30.08.2008 მსოფლიო ისტორიის კათედრის უფროსი მასწავლებელი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები
 • The Russian war against Ukraine and remake of European security architecture: dynamics and prospects 
  European Journal of Transformation Studies, Vol. 10 No.2(2022), 2022, 235-258 (თანაავტორ(ებ)ი: ლაშა ბაჟუნაიშვილი)
 • Asymmetric Strategies and New Balance of Power in the Black Sea 
  Politics Around The Caucasus , 2019 N2 ISSN: 2587-456X, 2019, 123-127
 • “Grey Zones” and Problem of New Common Identity in the Black Sea Region 
  Eastern Europe-Regional Studies, 3(2), 2019, 1-7 (თანაავტორ(ებ)ი: Lasha Bazhunaishvil)
მონოგრაფია
 • გეოპოლიტიკის საფუძვლები 
  უნივერსალი, 978-9941-12-894-9, 2023, 133
სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა
 • Reverse migration and Georgia's security dilemma Against the Backdrop of the War in Ukraine 
  Integration and Governance - PoSIG, ზალცბურგის უნივერსიტეტი (ავსტრია), 2023, ავსტრია/ზალცბურგი (თანაავტორ(ებ)ი: ლაშა ბაჟუნაიშვილი; ლაშა ბერიძე)
 • New Geopolitical Satellites in the Limitrophe (South Caucasus case)
  International Relation: Ukraine and world in Conditions of Military Challenges, Sumy, Ukraine, 2022, უკრაინა
 • Limitrophes in the Central Asia  
  VII International Scientific Conference: POLITICS AROUND THE CAUCASUS , Institute for Georgia’s Neighborhood Studies , 2021, თბილისი
 • Asymmetric Strategies and New Balance of Power in the Black Sea 
  V International Scientific Conference : POLITICS AROUND THE CAUCASUS, TSU/Institute for Georgia’s Neighborhood Studies , 2020, თბილისი (თანაავტორ(ებ)ი: ლაშა ბაჟუნაიშვილი)
 • Black Sea identity problem into the Georgia’s strategic thinking: state and nation
  Pontokaspi and Caucasus Region, Qərbi Kaspi Universiteti Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, Bakı, 2021 , 2020, (თანაავტორ(ებ)ი: ლაშა ბაჟუნაიშვილი)
სამეცნიერო საგრანტო პროექტები
მიმდინარე/დასრულებული
 • 05.2023 - 12.2025 - Georgians and Russians in Georgia: two systems of values and two perspectives of perception of war in Ukraine?
  Polish National Agency for Academic Exchange, პროექტის ძირითადი შემსრულებელი

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა