იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

სახელი და გვარი: ირაკლი გორგილაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: იურიდიული და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მ/შ
დაბადების თარიღი: 1978.20.08
მისამართი: ბათუმი, ნონეშვილის 76/15
ელ-ფოსტა: irakli.gorgiladze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577 25 25 00
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი; ეკონომიკის მაგისტრი; ისტორიკოსი; ისტორიის მასწავლებელი.
განათლების მიმართულება, დარგი: საერთაშორისო ურთიერთობები
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

სივრცის პოლიტიკური და ეკონომიკური ასპექტები (გეოპოლიტიკა, გეოეკონომიკა) 

სამუშაო გამოცდილება:

2014 წლიდან

ბსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;

 

 2013-2014

ბსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;

 

2009-2013; 2013-დღემდე

ბსუ  სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი  

 

2006-2009

ბსუ პრესსამსახურის უფროსი

 

2002-2009 

ბსუ მსოფლიო ისტორიის კათედრის უფროსი მასწავლებელი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.      გეოპოლიტიკის საფუძვლები. გამომცემლობა „უნივერსალი“    თბ., 2009 ISBN 978-9941-12-694-9

2.      PR მანიპულაცია (ზოგიერთი ასპექტი). ბსუ „სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის შრომები“, I, გამომც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ ISSN 1987-5835

3.      თურქეთის ტრანსკასპიური პოლიტიკა. ბსუ ” საისტორიო მაცნე”, XVIII, გამომც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ ISSN 1987-5886

4.      პოლიტიკური მარკეტინგი და საინფორმაციო-ფსიქოლოგიური ომი. ბსუ “სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები”, I,  გამომც. „უნივერსალი“ ISSN 1987-7686

5.      მსოფლიო მოწყობის ამერიკული სტრატეგია - „ამერიკული იდეა“ მოქმედებაში. ბსუ  საერთ. კონფერენციის მასალები „ჰუმა­ნი­ტარული მეცნიერებები ინ­ფორ­მა­ციულ საზოგადოებაში“ გამომც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ ISSN 1987-7625 ISBN 978-9941-409-91-2

6.      აშშ და „ახალი გეოპოლიტიკა“. ქსუ  კონფერენციის მასალები „ამერიკისმცოდნეობა IV“ გამომც. „ქუთაისის უნივერსიტეტი“ „ამერიკისმცოდნეობა“

7.      „რუსული საკითხი“ აშშ საგარეო პოლიტიკაში: ჰართლენდიდან „დიდ საჭადრაკო დაფამდე“.  ქსუ ჰუმანიტარულ და პედაგოგიურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი. „სამეცნიერო ჟურნალი ენა და კულტურა #2“ გამომც. „მერიდიანი“ ISSN 1987-7323

8.      პრიმიტიული PR (მანიპულაციური ელემენტები). ბსუ საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი „ბიზნესი და მენეჯმენტი“ გამომც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ ISSN 1987-7560

9.      PR ლეგენდა და კომპლექსური ბრენდინგი. ბსუ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.  „ეკონომიკა და ბიზნესი“. გამომც. „უნივერსალი“ ISBN 978-9941-17-315-8

10.  О некоторых политических и правовых вопроссах Каспийского региона. БГУ.ЮЗУ Неофита рылского. Inovative Aspects of study of the Black sea Countries Culture, History, Antropology, Literature and linguistics. გამომც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ ISSN 1987-5827

11.  ერთიანი ევროპა - ახალი გეოპოლიტიკური სივრცე. ბსუ “სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები”, III,  გამომც. „უნივერსალი“  ISSN 1987-7684

12.  არქეტიპები მარკეტინგსა და რეკლამაში. ბსუ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.  „ეკონომიკა და ბიზნესი“. გამომც. „უნივერსალი“ ISBN 978-9941-17-673-9

13.  ზოგიერთი მოსაზრება კასპიის ზღვის (ტბის) სტატუსის ირგვლივ. ბსუ “სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები”, III,   გამომც. „უნივერსალი“  ISSN 1987-7684

14.  War in Libya and failure of nonproliferation policy. СпГУ. БГУ. Историко-филологические изысканияю გამომც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ISSN 1512-3163

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

    1. აშშ და „ახალი გეოპოლიტიკა“  ამერიკისმცოდნეობა ქსუ. IV. 2008

2. მსოფლიო მოწყობის ამერიკული სტრატეგია „ამერიკის იდეა მოქმედებაში“ ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში.   ბსუ. 2009

3. ტრანსკასპიური რეგიონი და ახალი გეოპოლიტიკა სამხრეთ კავკასია: რეგიონული თანამ­შრო­მლობის პრობლემები და პერსპექტივები. ბსუ. 2010

    4. PR ლეგენდა და კომპლექსური ბრენდინგი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი.  ბსუ. 2011

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.    TEMPUS Project. Innovative Teaching and Learning for European Studies - მკვლევარი 2014-2016

2.    Erasmus mundus Action (LOT 6). Postdoc Mobility - კვლევა 2009-2010

3.    MEVLANA. თურქეთის რესპუბლიკის უმაღლესი განათლების აღმასრულებელი საბჭო. კვალიფიკაციის ამაღლება 2013.

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

. Basics of International Humanitarian Law and modern Methods of Their Teaching – International Committee of the red cross;

3. Effective Methods Of Distance Education – CEENet 2006 workshop on network technology;

4. Tolerance Building though History Education in Georgia -  European Association of History Education. GAHE

 

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური - კარგად

რუსული - ძალიან კარგად

თურქული - ლექსიკონის დახმარებით

 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

MS Office (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint etc.);

MS Windows; Adobe (Acrobat Reader, Photoshop);

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა