იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ზაზა ბურკაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 27/04/1965
მისამართი: ვახტანგ გორგასალის ქუჩა N74, ბინა N6
ელ-ფოსტა: Zaza.Burkadze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995 558 41 32 74
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორია - ფილოლოგიის ფაკულტეტი - ქართული ენის, ლიტერატურის და ისტორიის მასწავლებელი. ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი.
განათლების მიმართულება, დარგი: მსოფლიო ისტორია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორია, საფრანგეთის ახალი და უახლესი ისტორია

სამუშაო გამოცდილება:

2009-2013: 2013-დღემდე ასისტენტ პროფესორი (მიმართულება: მსოფლიო პოლიტიკური ისტორია; ევროპის პოლიტიკური ისტორია). ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

1999-2009 უფროსი მასწავლებელი. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

1990-1993 ისტორიის მასწავლებელი. . სამტრედიის #3 საშუალო სკოლა.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.ევროპის პოლიტიკური ისტორია 1918-1939 წლები. სახელმძღვანელო საერთაშორისო ურთიერთობების, ევროპისმცოდნეობის და ისტორიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის. გამომცემლობა ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2018

 2. საფრანგეთის შიგა წინააღმდეგობის მოძრაობა: კონსოლიდაცია. სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები XI. შრომების კრებული, ISSN 1987-7684 გამომცემლობა ,,უნივერსალი“, თბილისი, 2017. გვ. 73-100. http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/140737

3.გერმანული ბლიცკრიგის ჩაშლა. სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები,   X, შრომების კრებული, გამომცემლობა ,,უნივერსალი", თბილისი, 2016

4.საფრანგეთის შიგა წინააღმდეგობის მოძრაობა: პირველი ნაბიჯები. სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები, IX, შრომების კრებული, გამომცემლობა ,,უნივერსალი", თბილისი, 2016

5. ოპერაცია ,,ტორჩიდა საფრანგეთის ეროვნული განთავისუფლების კომიტეტის შექმნა. სოციალურმეცნირებათასაკითხებიVII, შრომებისკრებული, გამომცემლობა ,,უნივერსალი“, თბილისი, 2015

6.  საქართველოს მეჭურჭლეთუხუცესი წმინდა ექვთიმე ღვთისკაცი. არხეიონი, V, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება_საარქივო სამმართველო, გამომცემლობა ,,უნივერსალი“, თბილისი, 2013

7.  საფრანგეთ-საქართველოს ურთიერთობის ისტორიიდან. არხეიონი, V, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება_საარქივო სამმართველო, გამომცემლობა ,,უნივერსალი“, თბილისი, 2013

8.  საერთაშორისო უსაფრთხოების სისტემის ევროპული თავისებურებები. სოციალურმეცნირებათასაკითხები IV, შრომებისკრებული, გამომცემლობა ,,უნივერსალი“, თბილისი, 2012

9.   ქართულიცივილიზაციაზენაციონალური, ზეკულტურული, ტრანსრელიგიურიდატრანსეთნიკურიპირობებისკონტექსტში. სოციალურმეცნირებათასაკითხები II, შრომებისკრებული, გამომცემლობა ,,უნივერსალი", თბილისი, 2010

10.  მონოპოლიათაპრობლემადაპროგრესისტთამოძრაობაამერიკისშეერთებულშტატებში XIX-XX საუკუნეთამიჯნაზე. სოციალურმეცნირებათასაკითხები II, შრომებისკრებული, გამომცემლობა ,,უნივერსალი", თბილისი, 2010

11.  გამონათლევისწმინდაგიორგისეკლესიისმშენებლობისისტორიიდან. კრებულიჩვენისულიერებისბალავარი, გამომცემლობა ,,ბათუმისუნივერსიტეტი", ბათუმი, 2009

12.  Из истории движения сопротивления во Франции. Историко-филлологические изыскания V,Санкт-Петербургского университета.Издательство ,,Батумский университет“.ISSN 512-3162. Санкт-Петербург-Батуми,2008

13.  Этноязыковаяситуация в полиэтническихрегионахГрузии. ,,Этнографическоеобозрение“. N 2.ISSN 0869-5415.Москва, 2007,стр.71-74. ჟურნალის ელექტრონული ვერსია იხილეთ საიტზე: http://journal.iea.ras.ru,e-mail:ethnorev@list.ru

14.   Этническая структура и демографические проблемы  в Грузии. ,,Этнографическое обозрение“. N 5.ISSN 0869-5415.Москва, 2007,стр.71-74. ჟურნალის ელექტრონული ვერსია იხილეთ საიტზე: http://journal.iea.ras.ru,e-mail:ethnorev@list.ru

15.   Конфликты психологических стереотипов,проблемы религиозного и социокультурного сожительства беженцев и местного населения в Грузии. Историко-филлологические изыскания III,Санкт-Петербургского университета.Издательство ,,Батумский университет.“ ISSN 512-3162. Санкт-Петербург-Батуми,2007

16.   გერმანიაშიფაშისტურირეჟიმისდამყარებისპარტიულ-პოლიტიკურიწანამძღვრები. საისტორიომაცნე XIV, გამომცემლობა ,,ბათუმისუნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2005

17.   საფრანგეთისსაშინაო-პოლიტიკურიცხოვრებისისტორიიდანსაისტორიომაცნე XV, გამომცემლობა ,,ბათუმისუნივერსიტეტი", ბათუმი, 2005

18.   К вопросу о политическойборьбе в Греции в 50-60 г. г. XX века.Историко-филлологические изыскания II, Санкт-Петербургского университета.Издательство ,,Батумский университет“ ISSN 512-3162. Санкт-Петербург-Батуми,2005

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. ,,იდენტობის კრიზისი პოსტსაბჭოთა საქართველოში: მდგომარეობის ანალიზი და პერსპექტივები" - ეროვნული იდენტობის ფორმირების პრობლემები აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში, საერთაშორისო კონფერენცია, 14-15 მაისი, ბათუმი, 2019 

2.  ბალკანეთისკრიზისიდასაერთაშორისოურთიერთობები XIX . უკანასკნელმესამედში. რუსეთ-თურქეთის 1877-1878 .. ომი და მისი შედეგები, აჭარის დედა სამშობლოში დაბრუნების 130- წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი, 2008

საგრანტო პროექტები(ბოლო10წლისგანმავლობაში)

 

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული ენა; ფრანგული ენა

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Windows XP, Ms Word, Ms Excel

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა