იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: რევაზ დიასამიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 16.04.1948
მისამართი: ხელვაჩაური, სოფ. ანგისა
ელ-ფოსტა: Revaz. Diasamidze2@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577141031
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ისტორია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

თანამედროვე თურქეთის ისტორია; საერთაშორისო ურთიერთობათა უახლესი ისტორიის პრობლემები; ევროპის და ამერიკის წამყვანი ქვეყნების უახლესი ისტორია; თანამედროვე მსოფლიოს გლობალური პრობლემები; ისტორიის სწავლების პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე, რუსეთის (სსრკ) ისტორია

სამუშაო გამოცდილება:

2014 წლიდან დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.

2010 წლიდან დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მრცეველი.

2007 - 2010 წლები - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის დირექტორი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. ჯ. კარალიძე, რ. დიასამიძე. ბათუმი - ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პორტი შავ ზღვაზე XIX საუკუნის ბოლოს - XX საუკუნის დასაწყისში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი უკრაინა-საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25-ე წლისთავს. ბათუმი, 9.13.05. 2017

2. კოლობოვი ო.ა. საერთაშორისო ურთიერთობათა ისტორია, დამხმარე სახელმძღვანელო, ტომი 1. თარგმანი რუსული ენიდან, 2017 წ. (842 გვერდი), ინახება საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტში. 

3.მასლოვი პ. ნ. ბათუმი 1917-1920 წლებში - თარგმანი რუსული ხელნაწერიდან, 2016 წ.  (206 გვერდი). ინახება ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოლოგიის დეპარტამენტში.

4.რევაზ დიასამიძე, რუსეთი (სსრკ) XIX საუკუნის ბოლოს და  XXI  საუკუნის დასაწყისში. მეთოდური მითითებები, ბათუმი, 2014 

5. ხ. დიასამიძე, რ. დიასამიძე ,,აშშ-ის მიერ იაპონიის წინააღმდეგ ატომური იარაღის გამოყენების მიზანშეწონილობის შესახებ,  შრსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. ტ. 3, ბათუმი, 2014 

6. რუსეთის სოციალურ - ეკონომიკური მდგომარეობის ზოგიერთი ნეგატიური ასპექტი XX-XXI საუკუნეთა მიჯნაზე. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი, სოციალურ მეცნიერებათაა დეპარტამენტი, სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები, შრომების კრებული, #V, თბ., 2013

7. ჯემალ კარალიძე, რევაზ დიასამიძე, საერთაშორისო ვითარება 1877-1878 წლების რუსეთ-თურქეთის ომის წინ, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საარქივო სამმართველო, აჭარის დედასამშობლსთან დაბრუნების 135 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია), III კონფერენციია მასალები, თბ. 2013

8.  ნიკო მარი, შავშეთისა და კლარჯეთში მოგზაურობის დღიურები, რუსულიდან თარგმნა რევაზ დიასამიძემ, ბათუმი, 2012

9. რუსეთის საგარეო პოლიტიკის ზოგიერთი ასპექტი XX-XXI საუკუნეთა მიჯნაზე. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები, შრომების კრებული #IV, თბ., 2012

10. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ა.ა. გორელოვი, ეკოლოგია (სახელმძღვანელო უმაღლესი სასწავლებლებისთვის), რუსულიდან თარგმნა რევაზ დიასამიძემ, ბათუმი, 2011 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

 

 

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. აფხაზები აჭარაში. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტი. 2015 - 2018წლები. პროექტის მენეჯერი. 

2. 2012 -2016 აჭარის არ მთავრობა, იხ. რსუ აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება #64 (12.12.2011); #3 (16.01.2012); ხელშეკრულება #02 - 19/2 (7.02.2012). მუჰაჯირობის (გადასახლების) ისტორია და ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლები თანამედროვე თურქეთში. მოწვეული სპეციალისტი. 

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული ენა - სრულუყოფილად

თურქული ენა - საკმაოდ კარგად

ესპანური ენა - საკმაოდ კარგად 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Word 

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა