ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: მალხაზ ბალაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 15.03.1964 წ.
მისამართი: ბათუმი კომახიძის № 44
ელ-ფოსტა: Malkhazb1@gmail.com
ტელეფონი: 577-28-84-29
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფილოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფილოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

.  ახალი ქართული ლიტერატურის  ისტორია

.  ფსიქოლოგიზმი   ლიტერატურაში

.  ლიტერატურის  ფილოსოფია

სამუშაო გამოცდილება:

1989–1991  წწ.სკოლაში ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი;

1994– 2010 წწ. ბსუ  ქართული ლიტერატურის კათედრის უფროსი მასწავლებელი;

1999–2000   წწ. ბსუ კადრების განყოფილების გამგე;

2000–2003  ქობულეთის საავიაციო ინსტიტუტის სასწავლო ნაწილის მოადგილე;

2011  წლიდან ხიჭაურის წმინდა ტბელ აბუსერისძის სასწავლო უნივერსიტეტის ქართული ლიტერატურის მასწავლებელი, ასოცირებული პროფესორი;

2016-2017  წლებში  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის         ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის თანაშემწე 

2017 წლიდან დღემდე ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესოტი

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.   მ. ბალაძე  მხატვრული სახე –სიმბოლოები ა. წერეთლის  პოემებში. ბათუმის უნივერსიტეტის შრომები,N 13, ბათ.2009

2.    მ. ბალაძე  Problema katarsisa  v  gruzinskoi literatute xix veka, istoriko- filologicheskie iziskania vi, bat.2009

3.    მ. ბალაძე  ქრისტეს  „წმინდა მხედრების“  მხატვრული სახეები ა.წერეთლის პოემებში, მალხაზ ბალაძე, ფილოლოგიური მაცნე I,  „თბილისი 2013“, გვ. 20-25, ISBN – 978-9941-9336-4-6. 2013

4.    მ. ბალაძე  ნ. ბარათაშვილის რელიგიური  თემატიკის ფსიქო–ლინგვისტური ანალიზი, ჩვენი სულიერების ბალავარი, თბ.,2015.

5.    მ. ბალაძე  Психологизм в грузинской литературе второй половины XIX века, Малхаз Баладзе, Moldovenii, გვ. 5-6, http://www.metaliteratura.asm.md/.2014

6.    მ. ბალაძე  დიალოგი და მხატვრული სახე აკაკი წერეთლის  „თორნიკე  ერისთავში“,  ჩვენი სულიერების ბალავარი, თბ.,2016.

           7. მ. ბალაძე  ფსიქოლოგიურ- ეგზისტენციალისტური  თემები აკაკი    წერეთლის შემოქმედებაში  ,ბსუ. 2016.

8.    მ. ბალაძე  მონანიების პრობლემა XIX საუკუნის ქართულ ლიტერატურაში, მალხაზ ბალაძე, ფილოლოგიური მაცნე III,  „თბილისი 2016“, გვ. 57-66, ISBN – 798-9941-0-9021-9. 2016

9.    მ. ბალაძე  ადამიანისა და სამყაროს ურთიერთმიმართების პრობლემა  XIX ს.       ქართულ        ლიტერატურაში, ბსუ, 

10. მ. ბალაძე  სინანულისა და მონანიების პრობლემა აკაკი წერეთლის პროზაში, სამეცნიერო ჟურნალი სემიოტიკა VXI ნაწილი II ჰუმანიტარული კვლევები, გვ. 42-49. 2016

11. მ. ბალაძე  მხატვრული სახის ხატვის ფსიქოლოგიზმი და მონანიების პრობლემა „გლახის ნაამბობში“, ჩვენი სულიერების ბალავარი № IX, გვ. 27-36. 2017

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
  1. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ჩვენი სულიერების ბალავარი № VII, ბათუმი, 17-18 აპრილი, 2015, ISSN 1987-5916. ნ. ბარათაშვილის რელიგიური თემატიკის ფსიქოლინგვისტური ანალიზი
  2. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ჩვენი სულიერების ბალავარი № VIII, ბათუმი, 13-14 მაისი, 2016, ISSN 1987-5916. დიალოგი და მხატვრული სახე აკაკი წერეთლის  „თორნიკე ერისთავში“
  3. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ქაოსისა და კოსმოსის სემიოტიკა, ბათუმი, 21-23 ოქტომბერი, 2016, ISSN 1512-2409. სინანულისა და მონანიების პრობლემა აკაკი წერეთლის პროზაში
  4. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ჩვენი სულიერების ბალავარი № IX, ბათუმი, 15-16 ივნისი, 2017, ISSN 1987-5916. მხატვრული სახის ხატვის ფსიქოლოგიზმი და მონანიების პრობლემა „გლახის ნაამბობში“
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული ენა, ფრანგული ენა, ინგლისური ენა.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

microsoft word, microsoft powerpoint

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა