ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ფაკულტეტის დეკანი

სახელი და გვარი: თეონა ბერიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 14.09.1978
მისამართი: აღმაშენებლის ქ. 12 ბ. 42, 6010 ბათუმი
ელ-ფოსტა: theona.beridze@gmail.com
ტელეფონი: 599 94 03 63
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი, გერმანული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: გერმანული ფილოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ლიტერატურათმცოდნეობა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
- გერმანულენოვანი ლიტერატურა;
- ამერიკული და ევროპის ხალხთა ლიტერატურა; 
- ლიტერატურათმცოდნეობა;
- მულტიკულტურიზმი და უცხო ენების სწავლისა და სწავლების მეთოდიკა.
სამუშაო გამოცდილება:
15.12.2022-დან ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათი ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე, ფაკულტეტის კურიკულუმის კომიტეტის თავმჯდომარე;
04.12.2021 -დან ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი
31.12.2020 – 03.12.2021  აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკის დირექტორი
15.09.2018 - დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპეისტიკის   დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი; 
30.12.2016 – 03.06.2019 აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე
2.09.2015 – 29.12.2016 აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს კულტურის დეპარტამენტის უფროსი; 
24.11.2014 – 1.09.2015 აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს კულტურის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტის მოვალეობის შემსრულებელი; 
2012- 2014  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსი;
2012 (თებერვალი-აგვისტო) ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტის წამყვანი სპეციალისტი;
 2013 – 2018  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპეისტიკის დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებელი;
2009– 2013 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი;
2001-2008 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპეისტიკის დეპარტამენტის მასწავლებელი;
2005 – 2014 გოეთეს ინსტიტუტის (თბილისი) მულტიპლიკატორი (ხელშეკრულებით);
2000-2010 -  სკოლის ,,ევრო 2000“გერმანული ენის მასწავლებელი;
 

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
კაფკა და ანტიკაფკა მაკა მიქელაძის მოთხრობაში ,,გადამწერები“, ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფრმაციულ საზოგადოებაში - II, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ბსუ, ბათუმი, 2014 
ქრისტა ვოლფისეული ,,წერის მანერა“ და ,,ფანტასტიური სიზუსტე“ მის შემოქმედებაში, კულტურათაშორისი კომუნიკაციები, N21, თბილისი, 2013
Rehabilitationsversuche der Meda-Gestalt (Bei Wolf, Zereteli und Sanikidze), fiplv, Homo Loquens, Volume IV, 2012  
თხრობის პერსპექტივის ცვალებადობის ლიტერატურულ-ესთეტიკური ფუნქციები ქრისტა ვილფის რომანებში, საერთაშორისო კონფერენციის “ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ  საზოგადოებაში” მასალები, ბათუმი, 2010 
ქრისტა ვოლფის რომანი ,,კასანდრა“ (შექმნის ისტორიისთვის), აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარული ფაკულტეტის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, ტ.X,  ქუთაისი, 2008-2009 
ქრისტა ვოლფის რომანი ,,ერთი დღე წელიწადში“ (მხატვრული ფორმის სპეციფიკისათვის), აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომები, ტ. VIII(II), ქუთაისი, 2006 
ქრისტა ვოლფის რომანის პოეტიკის ზოგიერთი საკითხი (,,მედეა. ხმები“), ჟურნალი ,,ჭოროხი“, ბათუმი,  N 2 მარტი-აპრილი, 2006 
 
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1. CODFREURCOR-ის მე-8 საერთაშორისო კონფერენცია ,,ეროვნული ლიტერატურა თარგმანში“, ბსუ, 2020
2. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები გლობალიზაციის ეპოქაში“, აწსუ, 2019
3.საერთაშორისო კონფერენცია “ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ      საზოგადოებაში”, ბათუმი, 2014.
4.DAAD–ს მიერ ორგანიზებული  დოქტორანტთა პირველი საერთაშორისო კონფერენცია, ბსუ, ბათუმი, 2012
5.ქრისტა ვოლფის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია ,,Sprache und Literatur im Spannungsfeld von Politik und Ästhetik“, ქუთაისი, 2009.
6.დოქტორანტთა 4. საერთაშორისო კოლოქვიუმი, გერმერსჰაიმი, გერმანია, 2009
7.საერთაშორისო კონფერენცია “ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ      საზოგადოებაში”, ბათუმი, 2009.
8.საერთაშორისო კოლოქვიუმი ,,Die Romantik. Ästhetik, Geschichte und Rezeption einer Epoche in Deutschland und Europa“, ქუთაისი, 2006
 
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
11.04- 22.04.2022 დიუსელდორფი, გერმანია, Erasmus + მობილობის პროგრამა აკადემიური პირებისათვის
19.07- 29.11.2021 გოეთეს ინსტიტუტი,  სტიპენდია გერმანული ენის მასწავლებლებისათვის ,,Unterrichten mit digitalen Medien für Fortgeschrittene (M1.3.A)”, ონლაინ კურსი
15.09-15.10.2014 კარიერული ცენტრი, თავისუფალი უნივერსიტეტი, ბერლინი, გერმანია
ERASMUS MUNDUS ACTION 2, პროგრამა EUROEAST-ის სტიპენდია ადმინისტრაციული პერსონალისთვის (Erasmus Mundus application number (UID) EURO1301035);
2012-2014 ,,Developing Student Career Services in Georgia (CASEDE)“ (პროექტის ნომერი: 530566-TEMPUS-1-2012-1-LT-TEMPUS-SMGR (2012-3045/001-001), კოორდინატორი, მკვლევარი/მასწავლებელი;
15.06-15.09.2010 რუპრეხტ-კარლს უნივერსიტეტი, ჰაიდელბერგი, გერმანია
DAAD-ს  სამეცნიერო კვლევითი სტიპენდია დოქტორანტებისათვის  (PKZ: A/09/78638)
28.05-30.06.2009 რუპრეხტ-კარლს უნივერსიტეტი, ჰაიდელბერგი, გერმანია
DAAD-ს  სამეცნიერო კვლევითი სტიპენდია დოქტორანტებისათვის 
14.08. -25.08.2006 საქსონიის მასწავლებელთა გადამზადების აკადემია, მაისენი, გერმანია              ZfA-ს სტიპენდია მასწავლებლებისათვის, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი ,,Landeskundliches Orientierungswissen als Bestandteil des Faches Deutsch als Fremdsprache“
04.07-31.07.2004 გოეთეს ინსტიტუტი, დრეზდენი/მიუნხენი, გერმანია                                         გოეთეს ინსტიტუტის სტიპენდია მასწავლებლებისათვის, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი ,,Vergleich zweier historischer Residenzstädte; Vergleich der sozialen und wirtschaftlichen Situation; Erkunden von Stadtteilen/interkulturelle Landeskunde“ 
 
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1. 8-11.02.2022: ,,როგორ მოვამზადოთ საგანმანათლებლო პროგრამები აკრედიტაციისთვის“, ინოვაციური განთლების ცენტრი, ონლაინ 
2. 2014-2016: ,,Improving Research and Writing Skills among Young Georgian Academics”, ამერიკის საელჩო საქართველოში, თბილისი
3. 18.02.2014: ,,Career Management for HE Students” (Certificate N 028606), ვილნიუსის უნივერსიტეტი/Tempus Project, ვილნიუსი
4. 05.04.2013:კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სემინარი უმაღლესი სასწავლებლის გერმანისტებისათვის,,,Berühmte deutsche in Kurzporträts“, DAAD, ბათუმი
5. 9-10.10.2012: ,,Language in Globalization Era and Foreign Language Online Teaching Modules”, fiplv/MAG, Batumi
6. 15.06.2012: კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სემინარი უმაღლესი სასწავლებლის გერმანისტებისათვის, “Herman Hesse, Leben und Werk“DAAD, ბათუმი
7. 27.04. 2012: კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სემინარი უმაღლესი სასწავლებლის გერმანისტებისათვის, ,,Günter Grass, Schriftsteller und Bürger“, DAAD, ბათუმი
8. 16.12.2011: კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სემინარი უმაღლესი სასწავლებლის გერმანისტებისათვის,“ 200 Jahre – Märchen von Gebrüder Grimm“, DAAD, ბათუმი
9. 15.06-15.09.2010: სამეცნიერო კვლევითი სტიპენდია დოქტორანტებისათვის (PKZ: A/09/78638), DAAD, ჰაიდელბერგი
10. 17.05-18.05.2010 :ლექცია-სემინარ-ტრენინგი ,,სინტაქსის თანამედროვე თეორიები წინადადების სეგმენტირებისა და მოდელირების შესახებ“, ბათუმი
11. 15.02-19.02.2010: სემინარი საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების გერმანისტებისათვის ,,Curriculumentwicklung Germanistik als Nebenfach“, DAAD, თბილისი
12. 31.05-2.06.2009: სემინარ-ტრენინგი გერანული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობის პედაგოგებისა და დოქტორანტებისათვის ,,ენობრივი პოლიტიკა გერმანიასა და საქართველოში; გერმანული ენის გრამატიკის თეორიის სწავლების ლინგვისტური საფუძვლები და დისციპლინის კურიკულარული ინტეგრირება ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში ბოლონიის პროცესის მოთხოვნათა გათვალისწინებით“, ბათუმი
13. 08.09-11.09.2009: კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი ,,Ein Stück vom Glück“, ZfA, თბილისი
14. 30.03-07.04.2009: კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი ,,Wissenschaftliche Textsorten für Postgraduierte“, უმაღლესი სასწავლებლის გერმანისტებისათვის, DAAD, თბილისი
15. 14.03. 2009: კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი ,,Zitieren, Belegen, Paraphrasieren “, DAAD, ქუთაისი
16. 25.01.2009-25.05.2009: ვხელმძღვანელობდიGI Tbilissi-ის სპეცკურსს (ენა, დიდაქტიკა- მეთოდიკა, ქვეყანათმცოდნეობა) B1 დონე
17. 25.09.2009-25.12.2009: ვხელმძღვანელობდი GI Tbilissi-ის სპეცკურსს (ენა, დიდაქტიკა- მეთოდიკა, ქვეყანათმცოდნეობა) B1 დონე
18. 07.07-18.07.2008: კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი ,,Sprachliches Handeln an der Universität: Grundlagen, interkulturelle Aspekte, hochschuldidaktische Konzepte“, უმაღლესი სასწავლებლის გერმანისტებისათვის, DAAD, თბილისი
19. 06.10-10.10.2008: კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი ,,Deutsch für Wirtschaftswissenschaftler – Fachkurs zur Methodik des studienbegleitenden Deutschunterrichts“, უმაღლესი სასწავლებლის გერმანისტებისათვის, DAAD, თბილისი
20. 2006-2007 წელს მოვამზადე და ფედერალური ადმინისტრაციული უწყების (ZfA) ეგიდით რსუ-ში ჩავატარე კვალიფიკაციის ასამაღლებელი 3 სემინარი კოლეგებისათვის: 
- Lehrerverhalten;
-Gruppenarbeit und innere Differenzierung;
- Probleme des Hörverstehens;
21. 03.12.2006: კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი ,,Mehrsprachigkeit – Deutsch und Englisch“, გოეთეს ინსტიტუტი/ZfA, თბილისი
22. 11.09-15.09.2006: კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი ,,Schreiben im DaF-Unterricht“, ZfA, თბილისი
23.   17.04-19.04.2006: კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი ტრენერებისთვის ,,Lehrerfortbildung erfolgreich gestalten“, გოეთეს ინსტიტუტი, თბილისი
24. 02.06-07.06.2005: კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი ,,Projektunterricht und Projektmethode“, ZfA, ბათუმი
25. 11.07-15.07.2005: კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი ,,Unterrichtsplanung“, გოეთეს ინსტიტუტი, თბილისი
26. 12.09-16.09.2005: კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი ,,Deutschland in Europa“, ZfA, თბილისი
27. 2005– 2010: გოეთეს ინსტიტუტის მულტიპლიკატორი, ვხელმძღვანელობ კვალიფიკაციის ასამაღლებელ სემინარებს გერმანული ენის მასწავლებლებისათვის დასავლეთ საქართველოში;
28. 2003-2005:Hochschulzertifikat über den Abschluss des weiterbildenden Fernstudienkurses ,,Fremdsprachlicher Deutschunterricht in Theorie und Praxis”, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო/Universität Kassel/Goethe Institut Tbilisi, თბილისი
29. 31.05-04.06.2003: კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი ,,Alles klar, Herr Komissar?“, ZfA, თბილისი
30. 25.02.-1.03.2003: კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი ,,Fertigkeit Sprechen“, გოეთეს ინსტიტუტი, თბილისი
31. 19.09.2002: კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი ,,Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts“, გოეთეს ინსტიტუტი, თბილისი
32. 24.03-28.03.2002:კვალიფიკაციისასამაღლებელიტრენინგი ,,…das kann ja heiter werden“, ZfA, თბილისი
33. 12.06-23.06.2000:კვალიფიკაციისასამაღლებელიტრენინგი ,,Methodisch-didaktische und landeskundliche Fortbildungsveranstaltung“, გოეთესინსტიტუტი, თბილისი
 
კულტურისა და ტურიზმის  მიმართულებით
 
1. 11.12.2020 – 09.02.2021 ონლაინ-კურსი ,,სოციალური მედია და ქოფირაითინგი“, საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო
2. 6.10-16.10.2020 ონლაინ-ტრენინგი თემაზე ,,როგორ ვაქციოთ სოფელი ტურისტულ მიმართულებად“, ტურიზმის  ორგანიზაცია
3. 12.06.2020 ონლაინ ტრენინგი თემაზე ,,სერვისის განვითარება ტრადიციული რეწვის   სახელოსნოებისთვის“, ტრენერი ნატალია ბახტაძე-ენგლენდერი, ტურიზმის ექსპერტი
4. 11-13.02.2019: ,,World Government Summit“, არაბეთის გაერთიანებული საამიროები, დუბაი 
5. 07.12-12.12.2019 ტრენინგი თემაზე ,,Marketing für Hotellerie und Gastronomie im ländlichen Raum“, ბალტიკის კოლეჯი, შვერინი/გერმანია
6. 26-28.09. 2018 ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტების მერვე ყოველწლიური ფორუმი, გორლიცი/გერმანია
7. 14.03.2018: ,,Festivals for Development”, British Council, ბათუმი
8. 21-23.05.2018: ,,IBF Leaders Worth Following”, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, ბათუმი
9. 11-13.02.2018: ,,World Government Summit“, არაბეთის გაერთიანებული საამიროები, დუბაი 
10. 8-9.12.2016: ,,Culture and Creativity for Innovation and Development”, EU-Eastern Partnership Culture and Creativity Program, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, თბილისი
11. 29.09-2.10.2016: ,,ECP Batumi 15th session”, ევროპის კულტურის პარლამენტი, ბათუმი
12. 25-26.11.2015: ,,Traditional Craft – Intangible Cultural Heritage and Sustainable Resource for Economic    Development”, საქართველოს ტრადიციული რეწვის ასოციაცია, თბილისი
13. ივლისი 2012:  ტრენინგ კურსი ,,MANAGER of Hotel BUSINESS“ (სულ 90 სთ), FHM, გერმანია
 

 

უცხო ენების ცოდნა:
ქართული (მშობლიური), გერმანული (ძალიან კარგად), რუსული
 (ძალიან კარგად), ინგლისური (კარგად)     
 
 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა