ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

დეკანის მოადგილე

სურათი

სახელი და გვარი:                   

 შოთა ჯიჯიეშვილი

აკადემიური /ადმინისტრაციული თანამდებობა:

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე                    

დაბადების თარიღი:

1967 წლის 5 იანვარი                  

მისამართი: ქ.ბათუმი,მ.აბაშიძის გამზირი #56,ბ.6

ელ-ფოსტა : jijieshvilis@gmail.com

ტელეფონი: 27-19-03, მობ.593 628 479

             
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი:

ფილოლოგიის დოქტორი.

 

განათლების მიმართულება, დარგი:                                 

 ფილოლოგია, თეოლოგია.

                     

სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ძველი ქართული ლიტერატურა,სისტემატური თეოლოგია, პოსტმოდერნული ლიტერატურა, აღმოსავლური ლიტერატურა, მსოფლიო რელიგიების ისტორია.

  

სამუშაო გამოცდილება:

2013 წლიდან ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე.

2015 წლიდან რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს რელიგიური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის საკოორდინაციო საბჭოს წევრი.(ბსუ-ს წარმომადგენელი).

2009-2012 წწ. საქართველოს საპატრიარქოს წმ.ტბელ აბუსერისძის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი.

2006-2009 წწ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ასოცირებული პროფესორი.

2005-2006 წწ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგარეო ურთიერთობათა სამსახურის მთავარი სპეციალისტი.

2006-2007 წწ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობის რედაქტორი. გაზეთ ,,ბათუმის უნივერსიტეტის,, სტილისტი.

1994-2004 წწ. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის მასწავლებელი.

1994-2014 წწ. ბათუმის წმ.იოანე ღვთისმეტყველის სახ. სასულიერო სემინარიის ლექტორი.

1996-2001წწ.საქართველოს საპატრიარქოს ახალგაზრდულ ცენტრ ,,ძლევაის,, აჭარის რეგიონალური ორგანიზაციის თავმჯდომარე.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

,,საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია და თამარი,,-,,ფილოლოგიური მაცნე,,-2,თბილისი.,2015,გვ.158-163.

,,ზოგიერთი ქრისტოლოგიური შტრიხი ახალ აღთქმასა და ადრეული პერიოდის ქართულ ჰაგიოგრაფიაში,,-საერთაშორისო კონფერენცია-ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში- 2,, კონფერენციის მასალები,ბათუმი.,2014,გვ.126-129.

,,ქრისტიანობა და ეროვნული საკითხი ადრეფეოდალური ხანის ჰაგიოგრაფიაში,,საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,დიდაჭარობა,, გამომც. ,,სეზანი,, თბილისი.,2010,გვ.81-84.

,,ისლამი შუა საუკუნეების ქრისტიანულ პოლემიკურ ლიტერატურაში,, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ტბელობა,,  გამომც. ,,სეზანი,, თბილისი.,2008.,გვ.101-104.

,,ქართულ საღვთისმსახურო ტექსტთა თავისებურებანი,, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია-,,წმ.ანდრია პირველწოდებულის გზით,, გამომც. ,,სეზანი,, თბილისი.,2008.,გვ.101-102.

მონოგრაფია-,,ეროვნული თვითშემეცნების პრობლემა 5-10-ე საუკუნეების ქართულ აგიოგრაფიაში,, ბათუმი,1999, 144გვ.

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში)

2014წ .-,,მესიანური წინასწარმეტყველებების განმარტებანი ძველ აღთქმაში და მათი თავისებურებანი,,-საერთაშორისო კონფერენცია-ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში- 2,, თეზისები,ბათუმი.,2014,გვ.190-192.

,,ზოგიერთი ქრისტოლოგიური შტრიხი ახალ აღთქმასა და ადრეული პერიოდის ქართულ ჰაგიოგრაფიაში,,-საერთაშორისო კონფერენცია-ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში- 2,, კონფერენციის მასალები,ბათუმი.,2014,გვ.126-129.

2010წ .-,,ქრისტიანობა და ეროვნული საკითხი ადრეფეოდალური ხანის ჰაგიოგრაფიაში,,საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,დიდაჭარობა,, გამომც. ,,სეზანი,, თბილისი.,2010,გვ.81-84.

2008წ.- ,,ისლამი შუა საუკუნეების ქრისტიანულ პოლემიკურ ლიტერატურაში,, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ტბელობა,,  გამომც. ,,სეზანი,, თბილისი.,2008.,გვ.101-104.

,,ქართულ საღვთისმსახურო ტექსტთა თავისებურებანი,, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია-,,წმ.ანდრია პირველწოდებულის გზით,, გამომც. ,,სეზანი,, თბილისი.,2008.,გვ.101-102.

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში)

2012წ.- შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (რეგისტრ.ნომ.FR 677 1-10 12)-,,სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული მოწყობის ისტორიულ-პოლიტიკური და სოციალ--ურ-ეკონომიკური ასპექტები.(1878-1921).-მკვლევარი.

 

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული-კარგად.

ინგლისური-საშუალოდ.


კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: word.internet.


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა