პროფესიული პროგრამების მართვის და უწყვეტი განათლების ცენტრი

მოკლევადიანი საგანმანათლებლო პროგრამა „საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკა AutoCad-1 (2d LT)“

პროგრამის მიზანი: მსმენელებს შეასწავლოს არქიტექტურული, სამშენებლო და კონსტრუქციული ნახაზების აგების პროცესის აღწერა; ნახაზების რედაქტირება; ნახაზების ანოტირება; სახვადასხვა ტიპის ფაილების გამოყენება; საპროექტო დოკუმენტაციის ფორმირება.

პროგრამის ხანგრძლივობა: სულ - 40 საათი (მათ შორის 35 საათი საკონტაქტო და 5 საათი - საგამოცდო), რომელიც ჩატარდება სულ 7 კალენდარულ დღეში (დღეში 5 აკადემიური საათი, სულ 35 საათი) და 1 საგამოცდო დღე (5 საათი).

პროგრამის განმახორციელებელი ძირითადი პერსონალი: გიორგი ბობოხიძე (პროგრამის პროექტის ავტორი, gbobohidze@mail.ru; +995 592402051)

ინფორმაცია მატერიალურ-ტექნიკური რესურსის შესახებ: ბსუ პროგრამის მსმენელებს უზრუნველყოფს კეთილმოწყობილი აუდიტორიით, სათანადო ტექნიკური საშუალებებით და დამხმარე მასალებით (ჰენდაუტები), ბიბლიოთეკით.

პროგრამის დასრულების შედეგად სერტიფიკატის გაცემის წესი: პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი სერტიფიკატის გაცემის წინაპირობაა პროგრამის სრული კურსის გავლა და დასკვნით გამოცდაზე შეფასების - მაქსიმალური 100 ქულიდან არანაკლებ 71 ქულის მიღება.

პროგრამის განხორციელების ორგანიზებაზე პასუხისმგებელი საკონტაქტო პირი: მამუკა გოგელია - ბსუ-ს პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი  განათლების ცენტრის პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების მიმართულების კოორდინატორი

 

  ბრძანება

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა