პროფესიული პროგრამების მართვის და უწყვეტი განათლების ცენტრი

სასწავლო პროცესების მართვის მენეჯერი

სახელი და გვარი: გულადი ფარტენაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: სასწავლო პროცესების მართვის მენეჯერი
დაბადების თარიღი: 22/06/1973
მისამართი: ქედის რაიონი, სოფელი კოლოტაური
ელ-ფოსტა: guladi.phartenadze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 597584860
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მათემატიკოსი, მათემატიკის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: მათემატიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: მათემატიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

დაპროგრამების ტექნოლოგიები

ალგორითმები

ალგებრული ამოცანების მოდელირება

სამუშაო გამოცდილება:

1. 2018 - დღემდე ბსუ-ს პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის სასწავლო პროცესის მენეჯერი

2. 2013 - 2018 - ბსუ-ს ფიზიკა-მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი

3. 2009 - დღემდე - ბსუ-ს კომპიუტერულ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი

4. 2006 - 2009 - ბსუ-ს კომპიუტერულ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი

5. 1997 - 2006 - ბსუ-ს გამოყენებითი მათემატიკისა და ინფორმატიკის კათედრის მასწავლებელი

6. 2008-2011 - ბსსა-ს გამოცდებისა და შეფასების ცენტრის ხელმძღვანელი

7. 2005-2008 - ბსსა-ს საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი

 

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Albayrak B., Givradze O., Partenadze G., Generating Sets of the Complete Semigroups of Binary Relations Defined by Semilattices of the Class Σ2 (X,4). Applied Mathematics, 2018, 9, 17-27
 2. Tsinaridze N., Makharadze Sh., Partenadze G., On the regular elements of the semigroup of binary relations. Journal of Mathematical Sciences, Vol. 218, Issue 6, 2016, pp 857-867.
 3. Zaza Davitadze, Guladi Phartenadze, Elza Djincharadze. "Graphical Visualization of Data Measurements of Programmble Microcoroller According to ARDUINO-Poject Example" IEEE East-West Design&Test Symposium (EWDTS'2016). Yerevan, Armenia, October 14-17, 2016.
 4. Tsinaridze Nino, Makharadze Shota, Fartenadze Guladi. Regular Elements of the Semigroup BX(D) Defined by Semilattices of the Class ∑2(X,8) an Their Calculation Formulas. Applied Mathematics, 2015, 6, 2257-2278. http://www.scirp.org/journal/am   http://dx.doi.org/10.4236/am.2015.614199.
 5. Tamaz Beridze, Guladi Phartenadze, Zaza Davitadze.  CONTROL OF REMOTE LAB BY MICROCONTROLLER.  the 11th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation – REV2014, held at the School of Engineering – Polytechnic of Porto, Porto – Portugal,  from the 26th to the 28th February, 2014.
 6. Lab Experiments Controlling by Microcontrollers, co-authors: Davitadze Zaza, Devadze David, II International Conference Dedicated to the 70th Anniversary of the Georgian National Academy of Sciences & the 120th Birthday of its First President Academician Nikoloz (Niko) Muskhelisxhvili,  proc. 65p. (2011)
 7. Idempotent Elements of Complete Semigroups of Binary Relations Defined by the Finite X-Semilattices of the Rooted Tree Class co-authors: Yasha Diasamidze, Shota Makharadze,  II International Conference Dedicated to the 70th Anniversary of the Georgian National Academy of Sciences & the 120th Birthday of its First President Academician Nikoloz (Niko) Muskhelisxhvili,  proc. 81- 83pp, (2011)
 8. Description of Clases ∑(X,m),   co authors:  Diasamidze, Ya.; Makharadze, Sh.;  Givradze, O., Journal of Mathematical Sciences, new York,16 pp., 2008
 9. On finite X-semilattices of unions. (English)  co authors:  Diasamidze, Ya.; Makharadze, Sh.;  Givradze, O.  , J. Math. Sci., New York, 141, No. 2, 1134-1181 (2007)
 10. О конечном  X - полурешетке обьеденений, Я. Диасамидзе, Ш. Махарадзе О. Гиврадзе, Сборник, Современная математиуа и ек приложения, Алгкбра и геометрия, том. 27, 46-94, 2005
 11. Программное обеспечение некоторих своиств полных полугрупп бинарних отношений, Международная конференция “Теоретические и прикладные аспекты построения программных систем”. Украина, Киев, 7-9 декабря, Тезисы докладов. 116-120, И. Дидманидзе И. Сурманидзе (2005)
 12. On final X-Semilattices of unions, : Ya. Diasamidze, Sh. Makharadze, O. Givradze Bull. Georg. Acad. Sci., 169,2 263-266, 2004
 13. Description Of  ∑(X,m) Class (M – Final Number), co-authors: Ya. Diasamidze, Sh. Makharadze, O. Givradze, Journal of Mathematical Sciences, new York, 2004
 14. Description Of  ∑(X,m) Class (M – Final Number), co-authors: Ya. Diasamidze, Sh. Makharadze, O. Givradze, Bull. Georg. Acad. Sci., 2004
 15. Software for some properties of complete semigroups of binary relations, Geometric and Group theory Methods in Physics and Mathematics. UNESCO Regional bureau for Science in Europe, 2003
 16. Semigroups BX(D) determined by join X-semilattices of class ∑1(X,6), (English) Proc. A. Razmadze Math. Inst.   131, 116 (2003).
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

Exchange Academic Staff – Erasmus Mundus Action 2 - EuroEast

Researcher/Developer in the project INURE -INTEGRATED UNIVERSITY MANAGEMENT SYSTEM: EU EXPERIENCE ON NIS COUNTRIES’ GROUND, (530181-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-SMGR)

Researcher/Developer in the project - iCo-op - Industrial Cooperation and Creative Engineering Education based on Remote Engineering and Virtual Instrumentation (530278-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPHES)

Responsible for E-Learning in the 158739-TEMPUS-DE-TEMPUS JPHES WeNeT project (at partner university of the project – Batumi State Maritime Academy)

Participated in the seminar “HP Storage Works P4000 G2 – storage virtualization” Organized by Company Computers &

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

Main Staff, Responsible for E-Learning -  158739-TEMPUS-DE-TEMPUS JPHES WeNeT project (at partner university of the project – Batumi State Maritime Academy)

Main Staff, Trainer-  530278-Tempus-1-2012-DE-JPHES - iCo-op : Industrial Cooperation and Creative Engineering Education based on Remote Engineering and Virtual Instrumentation.

Exchange Academic Staff – Erasmus Mundus Action 2 - EuroEast

Researcher/Developer in the project INURE -INTEGRATED UNIVERSITY MANAGEMENT SYSTEM: EU EXPERIENCE ON NIS COUNTRIES GROUND, (530181-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-SMGR)

Researcher/Developer in the project - iCo-op - Industrial Cooperation and Creative Engineering Education based on Remote Engineering and Virtual Instrumentation (530278-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPHES)

Responsible for E-Learning in the 158739-TEMPUS-DE-TEMPUS JPHES WeNeT project (at partner university of the project – Batumi State Maritime Academy)

Participated in the seminar “HP Storage Works P4000 G2 – storage virtualization” Organized by Company Computers & Peripherals

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
უცხო ენების ცოდნა:

1. ინგლისური - კარგად

2. რუსული - კარგად

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა