პროფესიული პროგრამების მართვის და უწყვეტი განათლების ცენტრი

ცენტრის ისტორია

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს 2011 წლიდან ახორციელებს. დღეისათვის უნივერსიტეტში 9 პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 305 სტუდენტი სხვადასხვა პროფესიას ეუფლება. 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების მოქნილი და ეფექტიანი სისტემის შექმნის მიზნით, ბსუ-ში 2018 წლის 5 ოქტომბერს წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილებით შეიქმნა ,,პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრი“.  ცენტრი თავის საქმიანობას წარმართავს შემდეგი მიმართულებებით:

  • ბსუ-ს პროფესიული პროგრამების მართვა;
  • უწყვეტი განათლება.

2020 წლის გაზაფხულიდან ცენტრი ქ. ბათუმში, ლეონიძის ქ.  N 15-ში მდებარე ახალ, თანამედროვე სასწავლო აუდიტორიებითა და ლაბორატორიებით აღჭურვილ სასწავლო კორპუსში განთავსდება. 

2020 წლიდან ბსუ გეგმავს არსებული პროგრამების განახლებას და ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებას: აღმზრდელი;  ელექტროობა; საფინანსო სერვისები; ბუღალტრული აღრიცხვა; სატყეო საქმე; ინფორმაციის ტექნოლოგია; ტელეკომუნიკაცია; საექთნო საქმე; ფარმაცია; მებაღეობა;  ასევე იგეგმება დუალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით.

ცენტრი ასევე ახორციელებს მოკლევადიან პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების პროგრამებს.  


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა