პროფესიული პროგრამების მართვის და უწყვეტი განათლების ცენტრი

ცენტრის ისტორია

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს 2011 წლიდან ახორციელებს. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების მოქნილი და ეფექტიანი სისტემის შექმნის მიზნით, ბსუ-ში 2018 წლის 5 ოქტომბერს, წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილებით, შეიქმნა ,,პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრი“.  ცენტრი თავის საქმიანობას წარმართავს შემდეგი მიმართულებებით:

  • ბსუ-ს პროფესიული პროგრამების მართვა;
  • უწყვეტი განათლება.

2021 წლის გაზაფხულიდან ცენტრი ქ. ბათუმში, ლეონიძის ქ.  №15-ში მდებარე ახალ, თანამედროვე სასწავლო აუდიტორიებითა და ლაბორატორიებით აღჭურვილ სასწავლო კორპუსში განთავსდა.

დღეისათვის უნივერსიტეტში 11 პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 188 პროფესიული სტუდენტი სხვადასხვა პროფესიას ეუფლება.

ეს პროგრამებია:
საფინანსო სერვისები; ბუღალტრული აღრიცხვა; სატყეო საქმე; მებაღეობა; მეფუტკრეობა; მეფუტკრე; ინფორმაციის ტექნოლოგიიის მხარდაჭერა; საბიბლიოთეეკო საქმე;  ბიბლიოთეკარი;  ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი; არქიტექტორ-ტექნიკოსი.

ცენტრი ასევე ახორციელებს მოკლევადიან პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამებს.

2022 წლიდან ბსუ გეგმავს ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებას:  აღმზრდელი;  ელექტროობა; ტელეკომუნიკაცია; საექთნო განათლება; ფარმაცია; კომპიუტერული ქსელი და სისტემები. ასევე, იგეგმება ინტეგრირებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება.


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა