პროფესიული პროგრამების მართვის და უწყვეტი განათლების ცენტრი

პროფესიული განათლების მასწავლებლები

პროფესიული განათლების მასწავლებლების სამსახურში მიღება, სამუშაო დატვირთვის განსაზღვრა და შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურების გაცემა ბსუ-ში რეგულირდება ,,ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი პერსონალის  შერჩევის, სამუშაო დატვირთვის განსაზღვრისა და შრომის ანაზღაურების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“  ბსუ-ს რექტორის 2018 წლის 21 ნოემბრის N01-08/169  ბრძანებით (კოდიფიცირებული ბრძანება -     ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი პერსონალის შერჩევის, სამუშაო დატვირთვის განსაზღვრისა და შრომის ანაზღაურების გაცემის წესი)

2019 წლიდან ბსუ-ს პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან  შრომითი ხელშეკრულებები ფორმდება ,,პროფესიული განათლების მასწავლებელთან დასადები შრომითი ხელშეკრულების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს რექტორის 2019 წლის 15 თებერვლის N01-02/16 ბრძანების შესაბამისად (,,პროფესიული განათლების მასწავლებელთან დასადები შრომითი ხელშეკრულების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს რექტორის 2019 წლის 15 თებერვლის N01-02/16 ბრძანება).

პროფესიული განათლების მასწავლებლების შრომის ანაზღაურების ოდენობა (ტარიფი) განისაზღვრება  „ბსუ-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე შესასრულებელი შრომის საათობრივი ანაზღაურების ოდენობის (ტარიფის) განსაზღვრის შესახებ“ ბსუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2023 წლის 25 დეკემბრის N01-10/141 ბრძანებით (ბსუ-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე შესასრულებელი შრომის საათობრივი ანაზღაურების ოდენობის (ტარიფის) განსაზღვრის შესახებ“ ბსუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2023 წლის 25 დეკემბრის N01-10/141 ბრძანება).


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა