პროფესიული პროგრამების მართვის და უწყვეტი განათლების ცენტრი

სამოქმედო გეგმები

  პროფესიული განათლების მიმართულებით ბსუ-ს განვითარების გრძელვადიანი (შვიდწლიანი) გეგმა
  პროფესიული განათლების მიმართულებით ბსუ-ს განვითარების ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა
  სტრატეგიული დაგეგმვის, მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგია
  პროფესიული განათლების მიმართულებით ბსუ-ს განვითარების გრძელვადიანი (ექვსწლიანი) და ერთწლიანი სამოქმედო გეგმები
  2019 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში
  2020 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში
  პროფესიული განათლების მიმართულებით ბსუ-ს განვითარების ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა