პროფესიული პროგრამების მართვის და უწყვეტი განათლების ცენტრი

გამოცხადდა მიღება პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე „ლაბორატორიული ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება“

სურათი

გამოცხადდა მიღება პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე ,,ლაბორატორიული ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება“. პროგრამაზე სწავლის მსურველთა რეგისტრაცია განხორციელდება 2023 წლის 24 აპრილიდან 5 მაისის ჩათვლით (შაბათ-კვირის გარდა), რისთვისაც დაინტერესებულმა პირებმა უნდა მიმართონ სსიპ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს, აჭარის დასაქმების სააგენტოს შემდეგ მისამართზე - ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის ქ. 70/72

რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტაცია:

ა) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (დედანთან ერთად);

ბ) ფოტოსურათი (3X4);

გ) პროფესიული გადამზადების პროგრამით - „ლაბორატორიული ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება“ განსაზღვრული წინარე განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ბსუ-ს კურსდამთავრებულის შემთხვევაში უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ასლი, ბსუ-ს გერბიანი ბეჭდით დამოწმებული);

დ) სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (სამხედრო აღრიცხვას დაქვემდებარებული პირებისათვის);

დაშვების წინაპირობები:

აპლიკანტთა შერჩევის ფორმა: გამოცდა (ტესტირება) და გასაუბრება (ონლაინ)

აპლიკანტი/პროგრამის გავლის მსურველი უნდა ფლობდეს:

 ჩამოთვლილი   აკადემიური   ხარისხიდან/პროფესიული   კვალიფიკაციიდან ერთ-ერთს:

ბაკალავრის აკადემიურ ხარისხი საბუნებისმეტყველო, სიცოცხლის შემსწავლელი,  გამოყენებითი ბიომეცნიერების, ბიოტექნოლოგიის, გარემოს დაცვის, აგრარული, სოფლის მეურნეობის, მედიცინის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის,  ფარმაციის, ფარმაკოლოგიის მიმართულებებით

ან/და ლაბორატორიულ საქმიანობასთან დაკავშირებულ პროფესიულ კვალიფიკაციას შემდეგი მიმართულებით: ნივთიერებებისა და მასალების ქიმიური ანალიზის ლაბორანტი; ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების ექსპერტი; ქიმიური და კვების მრეწველობის უსაფრთხოების სპეციალისტი; ქიმიური წარმოების სპეციალისტი; ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალისტი; სამედიცინო და ფარმაცევტულ მოწყობილობათა ოპერატორი; ფარმაცია და ფარმაციის თანაშემწე; ვეტერინარული მომსახურების სპეციალისტი.

რეგისტრაციასთან დაკავშირებულ საკითხზე კონსულტაციისათვის დაგვიკავშირდით:  577-49-19-39.

 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა