იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამართლისა და საჯარო მმართველობის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ნუგზარ ფუტკარაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 18.09.1960
მისამართი: ქ. ბათუმი, ზ. გამსახურდიას ქ. №11.
ელ-ფოსტა: nugzar.putkaradze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577 72 72 45
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: აკ.წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
განათლების მიმართულება, დარგი: სამართლი, საჯარო სამართალი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: უმაღლესი კომკავშირული სკოლა (მოსკოვის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი)
განათლების მიმართულება, დარგი: ისტორიის მასწავლებელი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: რუსეთის მართვის აკადემია, იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი;
განათლების მიმართულება, დარგი: სამართლი, საჯარო სამართალი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

საარჩევნო სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი, ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები.

სამუშაო გამოცდილება:

2013 წლიდან 2019 წლამდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;

2009-2013 წლებში ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;

2008-2012 წლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი. ფრაქციის თავმჯდომარე;

2006-2009  წლებში ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;

2004-2006 წლებში ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოცენტი;

2005-2006 წლებში ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი. ხარისხის  უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;

2001-2004 წლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი. იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის  თავმჯდომარის მოადგილე;

1994-2004 წლებში ბათუმის  შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სახელმწიფოსა და სამართლის თეორიისა და ისტორიის კათედრის გამგე.

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. 1921 წლის 21 თებერვლის კონსტიტუციით გათვალისწინებული ადამიანის ძირითადი უფლებები.- ქართული კონსტიტუციონალიზმის სათავეებთან-საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციის 90 წლისთავი, ბათუმი, 2011 წელი.

2. მიწის რეფორმის სამართლებრივი რეგულირება და მისი განხორციელების თავისებურებანი აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში.-საქართველოში აგრარული პოლიტიკისა და სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე. გამომცემლობა-შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი- 2011 წელი.

3. ,,კონსტიტუციურ-სამართლებრივი პასუხისმგებლობა და მისი რეალიზაცია საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევისას“ . ჟურნალი ,,ცხოვრება და კანონი“ თბილისი 2013წ.

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. . საერთაშორისო კონფერენცია. სახელმწიფო ტერიტორიული მოწყობა. ბათუმი (ოაზისი), 2009 წელი.

2. საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს ევროპული გზა. ბათუმი (შერატონი), 15-17 ივლისი, 2010 წელი.

3. საერთაშორისო სტუდენტური ოლიმპიადა. ეროვნული და შედარებითი კონსტიტუციური სამართალი . (ჟიურის წევრი). ბათუმი (ინტურისტი),2011 წელი.

4. საერთაშორისო კონფერენცია. პარლამენტარიზმი და ევროპული დემოკრატია. რიგა,(ლატვია). 2011 წელი. 

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

საზღვარგარეთ მცხოვრებ ქართველთა დასახლებებისა და ყოფის კვლევის პროგრამა.რსუ-2013. (მოწვეული სპეციალისტი.

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

სამართლიანი არჩევნები ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. ნატოს საინფორმაციო ცენტრი. ბათუმი, 2012 წელი.

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული - კარგად; გერმანული - ლექსიკონის დახმარებით.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word 2003, Microsoft Excel 2003, Internet Explorer.   
 

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა