ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი

Bsu
ნატო ჯაბნიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
პერსონალური ინფორმაცია
ელ-ფოსტა: jabnidze.nato@bsu.edu.ge
განათლება
 • 11.04.2002 -  ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, ეკონომიკა, სოფლის მეურნეობა,მენეჯმენტი, საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო
ეკონომიკა, სოფლის მეურნეობა,მენეჯმენტი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები
 • THE ROLE OF STATE PROGRAMS IN THE TRANSFORMATION OF THE AGRARIAN SECTOR IN AJARA AR“ ECONOMIC 
  SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT 2020, 54, 2021, 10 (თანაავტორ(ებ)ი: ია მესხიძე ლეილა ცეცხლაძე)
 • FOOD SECURITY PROBLEMS FOR DEVELOPING COUNTRIES I N THE CONDITIONS OF COVID-19: CASE OF GEORGIA 
  The journal «Economics. Ecology. Socium», 2, 2021, 5 (თანაავტორ(ებ)ი: Ia Meskhidze Leila Tsetskhladze,)
სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა
 • სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების საგადასახადო შეღავათები და მართვის ხელშეწყობის საკითხები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაგალითზე 
  აერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევები და მდგრადი განვითარება”, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, 2023, საქართველო (თანაავტორ(ებ)ი: ია მესხიძე)
 • ეკოპროდუქტების წარმოების პერსპექტივები აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში
  "Modern World is Facing New Challenges", Institute of Economic Research and Development (Georgia), 2023, ლარნაკა (თანაავტორ(ებ)ი: ნატო ჯაბნიძე, ნათია წიკლაშვილი, ია მესხიძე)
 • THE ROLE OF STATE PROGRAMS IN THE TRANSFORMATION OF THE AGRARIAN SECTOR IN AJARA AR“ ECONOMIC 
  SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT 2020, Latvia University of Life Sciences and Technologies Faculty of Economics and Social Development, 2020, (თანაავტორ(ებ)ი: Leila Tsetskhladze, Ia Meskhidze)
სამეცნიერო საგრანტო პროექტები
წარდგენილი
 • 07.2020 - აჭარის სოფლის მეურნეობაში სახელმწიფო და კერძო რესურსების ტრანსფორმაციისა და ოპტიმიზაციის მთავარი მიმართულებები(ბიზნესის ადმინისტრირება);
  ბსუ, პროექტის ძირითადი შემსრულებელი
სხვა სამეცნიერო აქტივობები
 • საბაკალავრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, 2023 
 • სადოქტორო ნაშრომის რეცენზირება, 2023
 • სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზებაში მონაწილეობა, 2022 
 • საერთაშორისო საგრანტო პროექტებში ჩართულობა, 2022
 • სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, 2022 
 • სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზირება, 2022 
 • სამეცნიერო სემინარების ჩატარება, 2021 
 • სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში ჩართულობა, 2021 
 • სხვა აქტივობა, 2021

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა