ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

Bsu
რამინ ცინარიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმის დარგობრივი დეპარტამენტი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
პერსონალური ინფორმაცია
ელ-ფოსტა: ramin.tsinaridze@bsu.edu.ge
          
განათლება
 • 18.05.2012 -  ბიზნესის მართვის დოქტორი, ბიზნესის ადმინისტრირება - ფინანსები, ფულის მიმოქცევა, კრედიტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 15.07.2000 -  ეკონომისტი, ფინანსები და საბანკო საქმე, შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო
ფინანსები, საბაჟო საქმე, ინვესტიციები, მონეტარული პოლიტიკა, ფინანსური მენეჯმენტი
სამუშაო გამოცდილება
 • 16.09.2021 - დღემდე ასოცირებული პროფესორი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 15.01.2015 - დღემდე ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 04.09.2017 - 23.08.2021 ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამული მიმართულების უფროსი მასწავლებელი (მოწვეული პროფესორი), საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი
 • 16.09.2013 - 16.09.2021 ასისტენტ - პროფესორი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 01.10.2012 - 22.09.2014 ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი
 • 03.09.2012 - 16.09.2013 ფინანსების, აღრიცხვისა და აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებელი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 03.08.2012 - 22.12.2016 ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამული მიმართულების ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი
 • 27.02.2012 - 13.07.2012 გადაზიდვების და ლოჯისტიკის მიმართულების უფროსი მასწავლებელი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
 • 19.09.2011 - 16.09.2013 ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი
 • 10.09.2007 - 03.09.2012 ეკონომიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის (2009 წლიდან ფინანსების, აღრიცხვისა და აუდიტის დეპარტამენტი) მასწავლებელი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 04.09.2006 - 03.09.2007 ეკონომიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებელი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 13.09.2004 - 04.09.2006 ფინანსებისა და კრედიტების კათედრის მასწავლებელი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 01.10.2001 - 02.09.2013 ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის მეცნიერებათა დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებელი , ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი
 • 26.08.2000 - 13.09.2004 ფინანსებისა და დარგობრივი ეკონომიკის კათედრის მასწავლებელი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები
 • Electronic commerce in Georgian business: challenges and perspectives 
  Bulletin of Postgraduate education (Social and Behavioral Sciences Series. Psychological, economics, public administration), 27 (56), 2024, 75-104. (თანაავტორ(ებ)ი: Zinaida Smutchak, Ana Kobaladze)
 • საინვესტიციო გარემოს შეფასების აქტუალური საკითხები 
  ეკონომიკური პროფილი, ტ. 18, 2(26), 2023, 50-62 (თანაავტორ(ებ)ი: ლაშა ბერიძე, გიორგი აბუსელიძე)
 • „რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი და საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის ვექტორები“ 
  ჟურნალი „ბი­ზ­ნესი და კა­­ნო­­ნ­­მდებლობა“, №02, 2023, 40-53 (თანაავტორ(ებ)ი: ლაშა ბერიძე, ზინაიდა სმუტჩაკი, ნინო ჯაფარიძე, გიორგი თურმანიძე)
 • პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები COVID-19 პანდემიის პირობებში: საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობები 
  ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა, Vol 10 No 3, 2023, 48-65 (თანაავტორ(ებ)ი: გიორგი რიჟვაძე )
 • THE ROLE OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE NATIONAL ECONOMY AND CORRELATION ANALYSIS 
  ACCESS Journal: Access to Science, Business, Innovation in Digital Economy, Volume 4. Issue 1, January, 2023, 46-59 (თანაავტორ(ებ)ი: Nino Makharadze)
 • New Relationship Between National Currency Rate and Inflation 
  International Journal of Innovative Technologies in Economy, 40(4), 2022, 1-17 (თანაავტორ(ებ)ი: Ana Sarishvili)
 • იმპორტის გადასახადების ფისკალური ეფექტი და იმპორტის რეგულირება 
  ჟურნალი ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“, ტომი 9, გამოცემა №3, 2022, 91-113 (თანაავტორ(ებ)ი: ლევან ცეცხლაძე, საბა კახიძე)
 • Refinancing rate and its impact on the country's economy in the context of the COVID pandemic 
  ჟურნალი „ეკონომიკური პროფილი“, ტომი 16, №2 (22), 2021, 27-39 (თანაავტორ(ებ)ი: ლაშა ბერიძე, ლევან ცეცხლაძე)
 • Public Debt and the Covid-19 Pandemic: Reality and Interconnectedness 
  Ecoforum“, Romania, Vol 10, №3, 2021, 1-8 (თანაავტორ(ებ)ი: ლაშა ბერიძე)
 • საგადასახადო რეფორმები და სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები ,,COVID-19“ პანდემიის პირობებში 
  ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“, საგამომცემლო სახლი ,,ინოვაცია“, ივლისი-დეკემბერი, №02, 2021, 47-60 (თანაავტორ(ებ)ი: სულიკო ფუტკარაძე, მირზა ფუტკარაძე)
 • რეფინანსირების განაკვეთის როლი სავალუტო კურსის რეგულირებაში 
  „ბიზნესი და კანონმდებლობა“, საგამომცემლო სახლი ,,ინოვაცია“, ივლისი-დეკემბერი, №02, 2021, 63-70 (თანაავტორ(ებ)ი: ლაშა ბერიძე, გია ანანიძე, დავით შაინიძე)
 • MODERN PRIORITIES OF GEORGIA'S FOREIGN TRADE
  ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ», (Збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції), Uzhhorod, Ukraine, ISBN 978-617-7825-39-4, 2021, 105-111 (თანაავტორ(ებ)ი: ლევან ცეცხლაძე, ლევან ბოლქვაძე)
 • Labor conditions for employees in the field of education in the Autonomous Republic of Adjara
  ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ», (Збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції), ISBN 978-617-7825-39-4, 2021, 84-88 (თანაავტორ(ებ)ი: მარიამ ფუტკარაძე, ანა სარიშვილი)
 • Responsible lending - results and prospects  
  ჟურნალი „გლობალიზაცია და ბიზნესი“, №9, 2020, 96-103 (თანაავტორ(ებ)ი: ლაშა ბერიძე)
 • The major vectors of Georgia's customs policy in the post-coronavirus rehabilitation process 
  Journal „Ecoforum“Romania , Vol 9, №3, 2020, 1-8 (თანაავტორ(ებ)ი: ლევან ცეცხლაძე)
 • ბიზნეს-გარემოს რეგიონული ასპექტები: კონკურენტუნარიანობა და შესაძლებლობები 
  ჟურნალი ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“, ტომი 7, გამოცემა №1, 2020, 1-10 (თანაავტორ(ებ)ი: ნინო მჟავანაძე)
 • საგადასახადო სამართალდარღვევათა პასუხისმგებლობის ზოგიერთი აქტუალური საკითხისათვის 
  ჟურნალი ,,ბიზნესი და კანონმდებლობა,” საგამომცემლო სახლი ,,ინოვაცია“, დეკემბერი, №2, 2019, 32-41 (თანაავტორ(ებ)ი: ნინელი კომახიძე)
 • დაგროვებითი საპენსიო სქემის უცხოური გამოცდილება და საქართველოს რეალობა 
  კრებული მესამე საერთაშორისო კონფერენციის თემაზე: „თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები - 2019წ. , EISSN 2346-8203,, 2019, 1-17 (თანაავტორ(ებ)ი: ლევან ცეცხლაძე)
 • Accumulative pension system as part of social policy 
  SCIENTIFIC BULLETIN OF UZHGIRID UNIVERSITY” series ,,Economics”, ISSN 2409-6857 (print), ISSN 2415 – 735 X (online), 2019, 15-20 (თანაავტორ(ებ)ი: Vladimer Glonti, Levan Tsetskhladze)
მონოგრაფია
 • ECONOMIC AND FINANCIAL SECURITY OF THE STATE: INTERNATIONAL ASPECT 
  SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany,, ISBN 978-3-9819288-9-4 , 2024, 382 (თანაავტორ(ებ)ი: კოლექტიური მონოგრაფია)
სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა
 • საინვესტიციო გარემოს შეფასების აქტუალური საკითხები 
  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „ადამიანური კაპიტალი, ინსტიტუტები და ეკონომიკური ზრდა“, ქუთაისის უნივერსიტეტი, 2023, ქუთაისი, საქართველო (თანაავტორ(ებ)ი: ლაშა ბერიძე, გიორგი აბუსელიძე)
 • დაგროვებითი საპენსიო სქემა და საინვესტიციო პორტფელის ფორმირების მექანიზმი საქართველოში 
  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევები და მდგრადი განვითარება”, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2023, ბათუმი, საქართველო (თანაავტორ(ებ)ი: ფუტკარაძე მარიამ)
 • საზოგადოების როლი მზის ენერგიის ინოვაციური პოტენციალის ათვისე- ბის პროცესში აჭარის რეგიონის მაგალითზე 
  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევები და მდგრადი განვითარება”, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2023, ბათუმი, საქართველო (თანაავტორ(ებ)ი: გიორგი რიჟვაძე)
 • საქართველოს სატრანზიტო დერეფნის რეგიონული და საერთაშორისო ასპექტები 
  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევები და მდგრადი განვითარება”, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2023, ბათუმი, საქართველო (თანაავტორ(ებ)ი: ანანო კუკულაძე)
 • Investment potential of the country and regional investment attractivenes
  VII International Scientific and Ppaqtical Conference - UKRAINE, BULGARIA, EU: Modern Trends in the Development of Science, Technology and Innovation, UNIVERSITY "PROF. Dr. Asen Zlatarov" - Burgas (Bulgaria), 2023, Burgas/Bulgaria
 • Investment flows and contemporary trends in capital migration 
  მდგრადი სატრანსპორტო სისტემა და საზღვაო ლოგისტიკა - ISTSML – 2023, ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, 2023, (თანაავტორ(ებ)ი: ნინო მახარაძე)
 • ელექტრონული კომერციის განვითარების ვექტორები თანამედროვე ეტაპზე 
  მდგრადი სატრანსპორტო სისტემა და საზღვაო ლოგისტიკა - ISTSML – 2023, ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, 2023, (თანაავტორ(ებ)ი: ანა კობალაძე)
 • რეფინანსირების განაკვეთის დამოკიდებულება ლარის გაცვლით კურსსა და ინფლაციაზე
  უნივერსიტეტის დაარსების 30 წლისადმი მიძღვნილი კონფერენცია: საქართველოს მდგრადი განვითარება: გლობალური გამოწვევები და პერსპექტივები პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სამართლებრივ ჭრილში, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2022, (თანაავტორ(ებ)ი: ანა სარიშვილი)
 • Leadership approaches and role in company management
  Conference dedicated to the 30th anniversary of the university: Sustainable development of Georgia: global challenges and perspectives in political, economic and legal terms, Grigol Robakidze University, Batumi, 2022, (თანაავტორ(ებ)ი: Ana kobaladze)
 • ეროვნულ ეკონომიკაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების როლის კორელაციური ანალიზი 
  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 25 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევები და მდგრადი განვითარება, შოთა რუსთაველის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსისტეტი, 2022, (თანაავტორ(ებ)ი: ნინო მახარაძე )
 • საქართველო-ევროკავშირის საინვესტიციო ურთიერთობები Covid-19 პანდემიის პირობებში 
  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 25 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევები და მდგრადი განვითარება, შოთა რუსთაველის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსისტეტი, 2022, (თანაავტორ(ებ)ი: გიორგი რიჟვაძე)
 • Customs revenues and export-import regulation 
  მეზღვაურთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „მდგრადი სატრანსპორტო სისტემა და საზღვაო ლოგისტიკა“ ISTSML 2022, ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, კვლევების ცენტრი, 2022, (თანაავტორ(ებ)ი: ლევან ცეცხლაძე, საბა კახიძე)
 • რეფინანსირების განაკვეთი და მისი ზეგავლენა ქვეყნის ეკონომიკაზე კოვიდ-პანდემიის პირობებში 
  ქუთაისის უნივერსიტეტის დაარსებიდან 30 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო-პრაქტიკული კონფერეცია: COVID-19-ის პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები ეკონომიკაში, ბიზნესსა და მედიცინაში, ქუთაისის უნივერსიტეტი, 2021, (თანაავტორ(ებ)ი: ლაშა ბერიძე,ლევან ცეცხლაძე)
 • Labor conditions for employees in the field of education in the Autonomous Republic of Adjara
  ІІІ Міжнародна науково-практична конференція АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, Uzhhorod National University, 2021, (თანაავტორ(ებ)ი: ანა სარიშვილი, მარიამ ფუტკარაძე)
 • MODERN PRIORITIES OF GEORGIA'S FOREIGN TRADE
  ІІІ Міжнародна науково-практична конференція АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, Uzhhorod National University, 2021, (თანაავტორ(ებ)ი: ლევან ცეცხლაძე, ლევან ბოლქვაძე)
 • The importance of global financial institutions in the process of rehabilitation of the negative economic consequences of COVID-19 in Georgia 
  მე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცი, აქტუალური ეკონომიკური და სოციალური პრობლემები გლობალიზაციის თანამედროვე პირობებში, ევროპის უნივერსიტეტის გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევთი ინსტიტუტი, 2020, (თანაავტორ(ებ)ი: ლევან ცეცხლაძე)
 • პანდემიის (covid-2019) ზეგავლენა საქართველოს საინვესტიციო გარემოზე:რეალობა და შეფასებები 
  III ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია კორონომიკა: ეკონომიკური მეცნიერების და ეკონომიკური პოლიტიკის თანამედროვე გამოწვევები, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2020, (თანაავტორ(ებ)ი: ლევან ცეცხლაძე, მელანო აბაშიძე)
 • ბიზნეს-გარემოს რეგიონული ასპექტები: კონკურენტუნარიანობა და შესაძლებლობები 
  ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია ეროვნული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის პრობლემები თანამედროვე პირობებში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2019, (თანაავტორ(ებ)ი: ნინო მჟავანაძე)
 • დაგროვებითი საპენსიო სქემის უცხოური გამოცდილება და საქართველოს რეალობა 
  III საერთაშორისო კონფერენცია თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, 2019, (თანაავტორ(ებ)ი: ლევან ცეცხლაძე)
 • მთის კანონის ზეგავლენა მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე 
  II ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია ეკონომიკური პოლიტიკა: ეკონომიკისა და პოლიტიკის ურთიერთმოქმედების თანამედროვე გამოწვევები, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2019, საქართველო, ბათუმი (თანაავტორ(ებ)ი: ლევან ცეცხლაძე)
 • პასუხისმგებლიანი დაკრედიტება და მისი ზეგავლენა ეკონომიკურ ზრდაზე 
  II ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია ეკონომიკური პოლიტიკა: ეკონომიკისა და პოლიტიკის ურთიერთმოქმედების თანამედროვე გამოწვევები, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2019, საქართველო, ბათუმი (თანაავტორ(ებ)ი: ლაშა ბერიძე)
სამეცნიერო საგრანტო პროექტები
წარდგენილი
 • 02.2020 - პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მართვის ეფექტიანობის ანალიზი: ტენდენციები, შედეგები, პერსპექტივები.
  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროექტის ძირითადი შემსრულებელი
სტაჟირება, ტრენინგები, სტიპენდია/ჯილდო
სტაჟირება
 • 19.10.2023 - 22.10.2023 კვლევის მეთოდები განათლებაში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 15.06.2023 - 16.06.2023 Final Dissemination Conference of the LOVE. DIST@NCE project, co-funded by the Erazmus+ Programme of the European Union, Erasmus+, LOVE. DIST@NCE project
 • 06.07.2015 - 10.07.2015 „ეფექტური კომუნიკაცია და პრეზენტაციის უნარები“ , საქართველოს პროფესიული განვითარების ცენტრი
 • 29.08.2011 - 03.09.2011 „განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა“ განათლების მართვის პროექტი - USAID, ილიას სახელმწიფო უნივერ¬სი¬ტეტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ტრენინგები
 • 25.04.2024 - 25.04.2024 ვებინარი: საფონდო ბირჟების პირველი კვარტლის შეჯამება და ფასიანი ქაღალდების ანალიზი, გალტ & თაგარტი/საქართველო
 • 30.01.2024 - 30.01.2024 საერთაშორისო მრგვალი მაგიდა თემაზე: სახელმწიფოს ეკონომიკური და ფინანსური უსაფრთხოება: საერთაშორისო ასპექტი“, სახელმწიფო საგადასახადო უნივერსიტეტი, უკრაინა
 • 18.12.2023 - 19.12.2023 ტრენინგი თემაზე: „საგრანტო განაცხადის წერა - სტრატეგია და ტექნიკები", ინოვაციური განათლების ცენტრი
 • 11.12.2023 - 12.12.2023 ტრენინგი თემაზე: „HR სტრატეგია და იურიდიული რეგულაციები პერსონალის მართვის პროცესში“, ინოვაციური განათლების ცენტრი
 • 04.12.2023 - 05.12.2023 ტრენინგი თემაზე: „როგორ გავხადოთ ლექცია/სემინარი ინტერაქტიული (სწავლების აქტიური მეთოდები)“, ინოვაციური განათლების ცენტრი
 • 16.11.2023 - 17.11.2023 ტრენინგი თემაზე: „როგორ გავწეროთ საგანმანათლებლო პროგრამებში სასწავლო კურსებში/კომპონენტებში სწავლის შედეგები ვალიდურად, როგორ იყოს სწავლის შედეგები გაზომვადი“, ინოვაციური განათლების ცენტრი
 • 14.11.2023 - 15.11.2023 ტრენინგი თემაზე: „როგორ მოვამზადოთ საგანმანათლებლო პროგრამები აკრედიტაციისათვის მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად“, ინოვაციური განათლების ცენტრი
 • 11.05.2022 - 12.05.2022 ტრენინგი თემაზე: „გადაიაზრე მომავალი“ , ICF - ქოუჩინგის საერთაშორისო კვირეულის ფარგლებში
 • 11.02.2022 - 12.02.2022 ვებინარი თემაზე: „How to Organize Barrier-free Environment in the University“, Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (CBHE)
 • 08.02.2022 - 09.02.2022 ვებინარი თემაზე: „Teaching Students with Special Educationas Needs“, Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (CBHE)
 • 16.11.2021 - 16.11.2021 ვებინარი თემაზე: „კიბერუსაფრთხოება covid-19-ის“ დროს“, საქართველოს ეროვნული ბანკი
 • 19.02.2021 - 19.02.2021 ვებინარი თემაზე „ერთად ვებრძოლოთ პლაგიატს“ (პლაგიატის პრევენციის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით), , ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 08.02.2021 - 12.02.2021 ტრენინგ-კურსი თემაზე: „Chages in Value added tax“ („ცვლილებები დამატებული ღირებულების გადასახადში“), Business Training Center LTD
 • 21.05.2020 - 21.05.2020 ვებინარი: „პროგრამა Turintin-რუბრიკებთან დაკავშირებით, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 14.04.2020 - 14.04.2020 ვებინარი: MPR company - ბრენდინგი, კომპანია , შპს „ემპიარი“
 • 13.04.2020 - 13.04.2020 ვებინარი: MPR company - სოციალური ქსელების მართვა, კომპანია , შპს „ემპიარი“,
 • 08.04.2020 - 08.04.2020 ვებპანელი „კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული რეცესია, მისი შემაკავებელი ბარიერები და პოსტკორონავირუსული კრიზისის დაძლევა საქართველოში“,, შოთა რუსთაველის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
 • 19.12.2019 - 19.12.2019 ვორქშოპი „ეროვნული კვალიფიკაციის ჩარჩო და სწავლის სფეროების კლასიფიკატორი“, ანათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სამმართველო
 • 25.11.2019 - 25.11.2019 ვორქშოპი „როგორ შევქმნათ ინოვაციური ბიზნეს-მოდელი“, „ჯეპრა“, ლურჯი ოკეანე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 10.10.2018 - 10.10.2018 EBSCO information services, EBSCO Databases ans services training, EBSCO
 • 10.07.2002 - 12.07.2022 ვორქშოპი: Georgia’s Innovation and Technology Agency, Workshop on Industry 4, Ecosystems and Tech Entrepreneurship, , ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სტიპენდია/ჯილდო
 • 08.04.2024 ერთჯერადი ფულადი ჯილდო 2023 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სტატიებისათვის (ბსუ-ს აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის წახალისების შესახებ), ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 21.03.2023 ერთჯერადი ფულადი ჯილდო 2022 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სტატიებისათვის (ბსუ-ს აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის წახალისების შესახებ), ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 30.06.2022 - 30.06.2022 ერთჯერადი ფულადი ჯილდო 2021 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სტატიებისათვის (ბსუ-ს აკადემიური და სამეცნიერო პერსონალის წახალისების შესახებ), ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა