ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი

Bsu
ბადრი გეჩბაია
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი
პერსონალური ინფორმაცია
ელ-ფოსტა: gechbaia.badri@bsu.edu.ge
            
განათლება
 • 05.02.2009 -  ეკონომიკის დოქტორი, ეკონომიკა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო
მენეჯმენტის პრობლემატიკა, მაკროეკონომიკური პოლიტიკა, რეგიონული ეკონომიკა
სამუშაო გამოცდილება
 • 14.09.2023 - დღემდე პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 07.09.2015 - 04.09.2023 ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტისა და მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 04.05.2015 - 22.04.2024 დირქეტორი, ა(ა)იპ ეკონომიკური კვლევების ეროვნული ინსტიტუტი
 • 04.09.2014 - 08.09.2016 დირექტორის მოადგილე სტრატეგიული განვითარებისა და ხარისხის უზრუნველყოფის საკითხებში, ბათუმის საზოგადოებრივი აკადემია BPI
 • 02.09.2013 - 09.09.2023 ასოცირებული პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 03.09.2012 - 06.05.2015 სრული პროფესორი, ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი
 • 07.09.2009 - 02.09.2013 ასისტენტ პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 01.09.2008 - 03.08.2009 მოწვეული სპეციალისტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 05.07.2005 - 04.09.2007 დირექტორის მოადგილე, ბათუმის სახელმწიფო უმაღლესი მრავალდარგოვანი კოლეჯი
 • 01.09.2003 - 03.09.2007 ეკონომიკის კათედრის მასწავლებელი, ბათუმის სახელმწიფო უმაღლესი მრავალდარგოვანი კოლეჯი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები
 • მდგრადი სატრანსპორტო გადაზიდვების გავლენა სასურსათო ბაზრების განვითარებაზე 
  ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა, ტომი10, #2, 2023, 129-139 (თანაავტორ(ებ)ი: ეთერი ხარაიშვილი)
 • Facing the Global Competitiveness Challenge and Quality of Business Freedom in Georgia 
  European Journal of Economic Studies, 8(2), 2023, 131-135 (თანაავტორ(ებ)ი: Zurab Mushkudiani)
 • Integration Strategies in the Market System of Maritime Trade of Ukraine 
  PHILOSOPHY, ECONOMICS AND LAW REVIEW, 3, no. 1, 2023, 137-145 (თანაავტორ(ებ)ი: Liliya Filipishyna, Tetiana Metil)
 • COVID-19 AND RELATED GOVERNMENT REGULATIONS’ IMPACT ON EMPLOYMENT IN GEORGIA 
  Business Management, Issue 1, 2023, 81-100 (თანაავტორ(ებ)ი: Giga Abuseridze, Nino Paresashvili, Teona Maisuradze, Badri Gechbaia, Levan Gvarishvili, Janis Grasis)
 • OVERVIEW OF THE EURASIAN TRANSPORT CORRIDORS, INITIATIVES OF GLOBAL DEVELOPMENT STRATEGIES AND ECONOMIC ASSOCIATIONS 
  ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა, ტომი 7, №2, 2022, 95-103 (თანაავტორ(ებ)ი: Badri Gechbaia, Amiran Tsilosani)
 • GLOBAL, ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL TRENDS IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT DEVELOPMENT 
  Access to Science, Business, Innovation in Digital Economy, 1(1), 2022, 53-60 (თანაავტორ(ებ)ი: Zurab Mushkudiani, Badri Gechbaia, Iza Gigauri, Ekaterine Gulua)
 • Global instability trends: impact on human development and labour market 
  International Journal of Global Environmental Issues, vol. 21, issue 2/3/4, 2022, 161-181 (თანაავტორ(ებ)ი: Mariia Krymova, Miroslaw Wasilewski, Halyna Fyliuk, Badri Gechbaia, Lyazat Zhumankulova and Tetiana Svyrydiuk)
 • Education of the future: an analysis of definitions (literary review) 
  Futurity Education , Vol. 2 No. 1 , 2022, 4-12 (თანაავტორ(ებ)ი: Anzor Devadze, Nani Gvarishvili)
 • ORGANIZATIONAL-ECONOMIC FOUNDATIONS OF FORMATION OF VALUE ADDED IN GRAIN PRODUCTION 
  Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, Vol. 8, No. 3, 2022, 200-223 (თანაავტორ(ებ)ი: Oleksandr Svitovyi, Oleksandr Kirdan, Badri Gechbaia)
 • The models of matching financial development and human capital in national economy 
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, vol. 15, 2, 2021, 177-154 (თანაავტორ(ებ)ი: Oleksandra Laktionova, Viktor Koval, Nataliia Savina, Badri Gechbaia)
 • Ways and characteristics of employee motivation in modern conditions 
  Social and labour relations: theory and practice, 1, 2020, 25-31 (თანაავტორ(ებ)ი: Nino Tchilaia, Ketevan Goletiani. Zurab Muskudiani.)
 • STEPS, CHALLENGES AND PERSPECTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF THE FOR TCAUCASUS-ASIA TRANSPORT “EUROPE-CAUCASUS-ASIA TRANSPORT CORRIDOR” (TRACECA) CORRIDOR” (TRACEC 
  ინოვაციური ეკონომიკა დამართვა, ტომი7, №2, 2020, 104-113 (თანაავტორ(ებ)ი: BADRI­ GECHBAIA, AMIRAN­ TSILOSANI)
 • ეროვნული წარმოების კონკურენტუნარიანობა და საექსპორტო ბაზრებზე გასვლის სტრატეგიები 
  ეკონომიკა და ბიზნესი , 2, 2020, 1 (თანაავტორ(ებ)ი: გელა მამულაძე, პაატა აროშიძე, ნანული მახარაძე, მირზა სუქნიშვილი)
 • The Trends of Producing Agro- Food Products fnd Export Innovative Marketing Strategy In Georgia 
  Economics. Ecology. Socium, 3, 2019, 1-10 (თანაავტორ(ებ)ი: Eter Kharaishvili, Zurab Mushkudiani)
 • The trends of producing agro-food products and export innovative marketing strategy in Georgia 
  Economics. Ecology. Socium, Vol 3 No 3, 2019, 1-10 (თანაავტორ(ებ)ი: Badri Gechbaia, Eter Kharaishvili, Zurab Mushkudiani)
მონოგრაფია
 • ეროვნული ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის გლობალური დეტერმინანტები
  , , 2022, 198 (თანაავტორ(ებ)ი: ზურაბ მუშკუდიანი, გელა მამულაძე)
სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა
 • „მეწარმეობის გამოწვევები და განვითარების შესაძლებლობები საქართველოში“  
  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მეწარმეობისა და ინოვაციების შესახებ, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, 2024, საქართველო/თბილისი (თანაავტორ(ებ)ი: ქეთევან გოლეთიანი , გივი ბაქრაძე, ლევან გვარიშვილი)
 • საქართველოს საკონტეინერო გადაზიდვების უპირატესობები და კონკურენტული სტრატეგიები კონფრონტაციურ გარემოში
  V ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია “საქართველოს ეკონომიკის პოზიციონირება კონფრონტაციული გლობალიზაციის პირობებში”, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ეკონომიკურ მეცნიერებათა კომისია, 2023, საქართველო, თბილისი (თანაავტორ(ებ)ი: ამირან წილოსანი)
 • Challenges and barriers in transition to circular economy business models 
  International Conference on Sustainable, Circular Management and Environmental Engineering (ISCMEE 2023), Yaşar University, Izmir, Turkey, 2023, Izmir (Turkey) (თანაავტორ(ებ)ი: Teona Maisuradze, Nino Paresashvili, Ketevan Goletiani, Levan Gvarishvili)
 • THE ADVANTAGE AND TRANDS OF CLOUD TECHNOLOGIES IN CORPORATE COMMUNICATIONS 
  X International scientific online conference, GLOBAL AND REGIONAL PROBLEMS OF INFORMATIZATION IN SOCIETY AND NATURE USING 2022, NATIONAL UNIVERSITY OF LIFE AND ENVIRONMENTAL SCIENCES OF UKRAINE, 2022, Kyiv (თანაავტორ(ებ)ი: Liliya Filipishyna)
 • რეგიონული ეკონომიკური კონკურენტუნარიანობა: საქართველოს პოზიციონირება  
  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევები და მდგრადი განვითარება”, ბსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, 2022, საქართველო (თანაავტორ(ებ)ი: ვლადიმერ ღლონტი, ლევან გვარიშვილი)
 • Problems Caused by the Impact of COVID-19 on Small and Medium Enterprises Management and its Solutions 
  International Scientific and Practical Conference “Sustainable Development in the Post-Pandemic Period” (SDPPP-2021), Tallinn University, 2021, Tallinn, Estonia (თანაავტორ(ებ)ი: Amiran Tsilosani, Olha Prokopenko, Zurab Mushkudiani, Ketevan Goletiani)
 • Consideration of ecologization and standardization in the management of agricultural business operations 
  International Conference on Environmental Sustainability in Natural Resources Management , Odesaa University, 2021, Odesa, Ukraine (თანაავტორ(ებ)ი: N. Petrenko, O. Vasylenko, O. Kovalenko, O. Svitovyi, I. Sahaidak )
 • Shipping policy of agri-food products and the formation of food markets in Georgia 
  International Conference on Sustainable Transport System and Maritime Logistics (ISTSML 2021), Batumi Navigation Teaching University, 2021, Georgia, Batumi (თანაავტორ(ებ)ი: Eteri Kharaishvili, Badri Gechbaia, Gulnaz Erkomaishvili, Manana Lobzhanidzე, and Ia Natsvlishvili)
 • Conflict management impact on the employee productivity 
  The 3rd Eastern European Conference of Management and Economics (EECME 2021) – Sustainable Development in Modern Knowledge Society, Ljubljana School of Business, 2021, Slovenia, Ljubljana (თანაავტორ(ებ)ი: Nino Paresashvili, Teona Maisuradze, Badri Gechbaia, Lidija Weis and Viktor Koval)
 • Challenges of sustainable and equal development of regions in Georgia 
  Second International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2021), Kryvyi Rih National University, 2021, Kryvyi Rih,Ukraine (თანაავტორ(ებ)ი: Eteri Kharaishvili, Zurab Mushkudiani, Ketevan Goletiani and Amiran Tsilosani)
 • SIGNIFICANT ISSUES OF ORGANIZATIONAL CONFLICT MANAGEMENT 
  55th International Scientific Conference on Economic and Social Developmenტტტტ, Azerbaijan State University of Economics (UNEC), 2020, Baku, Azerbaijan (თანაავტორ(ებ)ი: Nino Paresashvili, Natiq Gurbanov, Badri Gechbaia, Ketevan Goletiani, Teona Edzgveradze)
სამეცნიერო საგრანტო პროექტები
მიმდინარე/დასრულებული
 • 06.2023 - 12.2023 - ინოვაციური ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივები რეგიონში ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევების პირობებში 
  ბსუ, პროექტის ძირითადი შემსრულებელი
 • 02.2022 - 12.2024 - „მცირე და საშუალო ბიზნეს სუბიექტების კრიზისი და მისი პრევენცია პოსტ-პანდემიურ პერიოდში საქართველოში“ 
  შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, სამაგისტრო/სადოქტორო სამეცნიერო საგრანტო პროექტის კონსულტანტი
 • 01.2021 - 01.2024 - ციფრული ეკონომიკა - საგანმანათლებლო დაწესებულებების გაციფრულების დონის შეფასება უნივერსიტეტების მაგალითზე
  სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, სამაგისტრო/სადოქტორო სამეცნიერო საგრანტო პროექტის კონსულტანტი
 • 02.2019 - 12.2019 - ქართული წარმოების ზოგიერთი პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის კვლევა ადგილობრივ ბაზარზე 
  ბსუ, პროექტის ხელმძღვანელი
სხვა სამეცნიერო აქტივობები
 • სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, 2023
 • სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში ჩართულობა, 2023 
 • სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზირება, 2023
 • სადოქტორო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, 2023 
 • სადოქტორო ნაშრომის რეცენზირება, 2023 
 • მონოგრაფიის რეცენზირება/რედაქტორობა, 2022
 • სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზებაში მონაწილეობა, 2022 
 • სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიის წევრობა, 2022 
 • სხვა აქტივობა, 2021
 • სამეცნიერო სემინარების ჩატარება, 2019 
სტაჟირება, ტრენინგები, სტიპენდია/ჯილდო
ტრენინგები
 • 17.06.2024 - 30.07.2024 სოციალური უნარების მეთოდოლოგიების განვითარება MOOCs (მასიური ღია ონლაინ კურსი), სოციალური უნარების განვითარება სოხმეთისა და საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 21-ე საუკუნის შრომის ბაზრის შესაბამისად
 • 22.01.2024 - 22.01.2024 კვლევის სწორად დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასების ვალიდური მექანიზმები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ინოვაციური განათლების ცენტრი, საქართველო
 • 17.01.2024 - 18.01.2024 როგორ გავწეროთ საგანმანათლებლო პროგრამებში სასწავლო კურსებში კომპონენტებში სწავლის შედეგები ვალიდურად როგორ იყოს სწავლის შედეგი გაზომვადი. , ინოვაციური განათლების ცენტრი, საქართველო
 • 15.01.2024 - 16.01.2024 „როგორ მოვამზადოთ საგანმანათლებლო პროგრამები აკრედიტაციისთვის მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად“., ინოვაციური განათლების ცენტრი, საქართველო
 • 11.01.2024 - 12.01.2024 როგორ გავხადოთ ლექცია /სემიარი ინტერაქტიული (სწავლების აქტიური მეთოდები), ინოვაციური განათლების ცენტრი, საქართველო
 • 11.12.2023 - 12.12.2023 HR სტრატეგია და იურიდიული რეგულაციები პერსონალი მართვის პროცესში, ინოვაციური განათლების ცენტრი, საქართველო

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა