ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი

Bsu
დავით ქათამაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი
პერსონალური ინფორმაცია
ელ-ფოსტა: qatamadze.davit@bsu.edu.ge
              
განათლება
 • 23.09.1998 -  ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი, საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები, ეკონომიკა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო
საერთაშორისო ეკონომიკა, მენეჯმენტი, მარკეტინგი
სამუშაო გამოცდილება
 • 18.09.2023 - 17.04.2024 ასოცირებული პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 17.09.2018 - 18.09.2023 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 16.09.2013 - 17.09.2018 სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 16.09.2009 - 16.09.2013 სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 01.09.2008 - 31.12.2010 ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია
 • 01.09.2008 - 30.12.2009 მოწვეული პროფესორ-მასწავლებელი, მასმედიისა და კომუნიკაციების საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბათუმის ფაკულტეტი
 • 01.09.2007 - 30.12.2009 სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ბიზნესის სკოლის მასწავლებელი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 01.09.2006 - 01.09.2009 სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 05.01.2004 - 29.12.2006 საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების კათედრის გამგის მოვალეობის შემსრულებელი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 05.01.2004 - 30.12.2005 მოწვეული მასწავლებელი, ბათუმის უმაღლესი საფინანსო სკოლა
 • 16.04.2002 - 18.09.2006 საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების კათედრის დოცენტის თანამდებობა, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 01.11.2000 - 16.04.2022 ფინანსებისა და დარგობრივი ეკონომიკის კათედრის უფროსი მასწავლებელი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 03.01.2000 - 26.12.2003 მოწვეული მასწავლებელი, თბილისის შრომისა და წარმოების ორგანიზაციის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ბათუმის ფაკულტეტი
 • 01.10.1998 - 01.11.2000 ფინანსებისა და დარგობრივი ეკონომიკის კათედრის მასწავლებელი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 03.01.1998 - 30.09.1998 აგრო-განყოფილების პრაქტიკოსი, ჩაქვის ციტრუს-მეურნეობა
 • 25.05.1989 - 20.07.1989 კოლმეურნე, ქობულეთის რაიონის სოფელი ბუკნარის კოლმეურნეობა
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები
 • SPECIFICS AND PROBLEMS OF LOGISTICS SYSTEMS MANAGEMENT IN MODERN BUSINESS 
  INNOVATIVE ECONOMICS AND MANAGEMENT, Volume 10, Issue 2, 2023, 86-97 (თანაავტორ(ებ)ი: Guliko Katamadze)
 • CHALLENGES OF HUMAN RESOURCE SELECTION IN GEORGIAN COMPANIES 
  Innovative Economics and Management, Vol 10 No1., 2023, 6-14 (თანაავტორ(ებ)ი: Indira Davitadze)
 • PROSPECTS FOR THE FORMATION OF THE TRANSPORT AND LOGISTICS HUB OF GEORGIA 
  Access to science, business, innovation in digital economy, 4.1(6), 2023, 71-84 (თანაავტორ(ებ)ი: Guliko Katamadze)
 • PROBLEMS OF FOOD SECURITY IN TE CONDITIONS OF THE OPEN ECONOMY OF MODERN GEORGIA 
  International Journal of Innovative Technologies in Economy, 4(40), 2022, 1-8
 • Problems caused by chronic deficit of foreign trade of Georgia and ways to solve them in the conditions of open economy.  
  Innovative Economics and Management,, Vol. 9, No.2 , 2022, 68-75 (თანაავტორ(ებ)ი: Guliko Katamadze)
 • CHALLENGES AND PROSPECTS OF E-COMMERCE MANAGEMENT IN THE BANKING SECTOR. 
  Economics and Management, Volume: XVIII, Issue: 1, 2021, 19-32 (თანაავტორ(ებ)ი: George Abuselidze, Guliko Katamadze and Anna Slobodianyk)
 • PROBLEM OF AGRIBUSINESS MANAGEMENT IN GEORGIA 
  International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, Vol. 20, Iss. 5.2, , 2020, 389-400 (თანაავტორ(ებ)ი: Prof. Dr. George Abuselidze Prof. Dr. Guliko Katamadze)
 • BANK MARKETING PROBLEMS AND SOME ASPECTS OF THEIR MANAGEMENT,  
  Economics and Management, Volume: XV, Issue: 2,, 2019, 120-130 (თანაავტორ(ებ)ი: გიორგი აბუსერიძე; გულიკო ქათამაძე, Anna Slobodianyk)
მონოგრაფია
 • PROBLEMS OF BUSINESS MANAGEMENT IN THE CONDITIONS 0F MODERN GEORGIAN OPEN ECONOMY  
  , , 2023, 362 (თანაავტორ(ებ)ი: გულიკო ქათამაძე, თამილა ქარცივაძე)
 • ღია ეკონომიკის რეგულირების პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში
  , , 2022, 305 (თანაავტორ(ებ)ი: გულიკო ქათამაძე)
სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა
 • Specifics and problems of logistics systems management in modern business
  მდგრადი სატრანსპორტო სისტემა და საზღვაო ლოგისტიკა, ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, 2023, (თანაავტორ(ებ)ი: გულიკო ქათამაძე)
 • სასურსათო უსაფრთხოების პრობლემები თანამედროვე საქართველოს ღია ეკონომიკის პირობებში 
  ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევები და მდგრადი განვითარება, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2022, (თანაავტორ(ებ)ი: მარიამ ქათამაძე)
 • საქართველოს ტრანსკავკასიური სატრანსპორტო-ლოგისტიკური ჰაბის ჩამოყალიბების პერსპექტივები
  VI International Conference on Sustainable Transport System and Maritime Logistics, ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, 2022, (თანაავტორ(ებ)ი: გულიკო ქათამაძე)
 • IMPACT OF COVID-19 ON LABOR TRENDS AND DYNAMICS OF LABOR MIGRATION IN GEORGIA
  შრომის ბაზრის ახალი გამოწვევები: COVID-19 პანდემიის კონტექსტი”, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2022, (თანაავტორ(ებ)ი: Katamadze Guliko, Katamadze Mariam)
 • Problems of the formation of marketing communications in the field of management of logistics systems.  
  International Conference on Sustainable Transport System and Maritime Logistics ISTSML 2021, Batumi Navigation Teaching University, 2021, საქართველო, ბათუმი (თანაავტორ(ებ)ი: Gela Mamuladze, Guliko Katamadze, Giorgi Mamuladze and Ivane Bakuradze)
 • INTERDEPENDENCE OF COUNTRIES AND DEVELOPMENT TRENDS IN THE CONDITIONS OF MODERN GLOBALIZATION
  MODERN PROBLEMS OF ECONOMY AND BUSINESS, National Aviation University (Kyiv, Ukraine), 2020, (თანაავტორ(ებ)ი: Katamadze G., Katamadze M.)
 • საქართველოს ადგილი საერთაშორისო ბიზნესში გლობალიზაციის პირობებში 
  ეროვნული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის პრობლემები თანამედროვე პირობებში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2019, საქართელო, ბათუმი
 • Problems of managing monetary and credit policy in Georgia 
  ОБЛІК І КОНТРОЛЬ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ, Центральноукраїнський національний технічний університет,, 2019,
 • Problems of Business Risk Management in Georgia 
  modern problems of ekonomy, National Aviation University, 2019,
 • MANAGEMENT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN GEORGIA 
  modern problems of ekonomy, National Aviation University, 2019,
 • საგარეო ვაჭრობის მენეჯმენტის როლი საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირებაში 
  ეკონომიკური პოლიტიკა: ეკონომიკისა და პოლიტიკის ურთიერთმოქმედების თანამედროვე გამოწვევები. , ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2019,
სხვა სამეცნიერო აქტივობები
 • სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზებაში მონაწილეობა, 2021
 • სადოქტორო ნაშრომის რეცენზირება, 2021
 • სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში ჩართულობა, 2021 
 • სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზირება, 2020
 • საბაკალავრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, 2019
 • სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, 2019
 • სამეცნიერო სემინარების ჩატარება, 2019 
სტაჟირება, ტრენინგები, სტიპენდია/ჯილდო
სტაჟირება
 • 05.09.2022 - 10.09.2022 ეკოსისტემები და ტექნოლოგიური მეწარმეობა მე-4 ინდუსტრიული რევოლუციის პირობებში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი / ბათუმი
 • 15.09.2018 - 15.09.2018 ინოვაციები მეცნიერებაში: თანამედროვეობის გამოწვევები, ვარნას თავისუფალი უნივერსიტეტი / ვარნა
ტრენინგები
 • 05.08.2019 - 09.08.2019 საერთაშორისო ვაჭრობის ძირითადი ასპექტები სოფლის მეურნეობაში, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი / თბილისი
 • 15.07.2015 - 15.07.2015 ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის ოფისის ტრენინგი - "ინოვაციების მენეჯმენტი და თანამედროვე ტექნოლოგიური ტენდენციები", ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი / თბილისი
 • 25.04.2011 - 30.04.2011 „ ფაკულტეტის განვითარების ტრენინგი “ , აგრობიზნესის კვლევის და განათლების საერთაშორისო ცენტრი
 • 30.03.2009 - 04.04.2009 საერთაშორისო სემინარი- „სამეცნიერო კვლევების მეთოდოლოგია“, შვეიცარიის ტექნიკური ფედერალური ინსტიტუტი / ციულრიხი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი / თბილისი
სტიპენდია/ჯილდო
 • 06.06.2022 - 09.06.2022 მადლობის სიგელი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი / ბათუმი

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა