ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ირინე თავაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
დაბადების თარიღი: 1977. 19. 05
მისამართი: ქ. ბათუმი, გორგასლის 1ქ. 98.
ელ-ფოსტა: irina.tavadze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 599 11 93 73
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომისტი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა და მართვა ვაჭრობასა და საზ. კვებაში დიპლომის რეკვიზიტები:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი;
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ფულად -საკრედიტო, საბანკო საქმე, ფინანსური ბაზრები

სამუშაო გამოცდილება:

1999-2007 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკური თეორიის საფუძვლების კათედრის მასწავლებელი
2000-დღემდე ბათუმის წმ. ილია მართლის სახ.საბავშვო ბაღის დირექტორი 

2002- დღემდე ბათუმის წმ.ანდრია პირველწოდებულის სახ. სკოლის ეკონომიკის მასწავლებელი
2007-2008 სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ეკონომიკის დეპარტამენტი - მოწვეული მასწავლებელი
2008-2009 სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისსა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ეკონომიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტში მასწავლებელი
2009-2013 სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი,ფინანსების, აღრიცხვისა და აუდიტის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი

2013 - 2017  ბიზნესისა და ეკონომიკის ფაკულტეტი, ფინანსებისა და საბანკო საქმის დეპარტამენტის ასისტენ პროფესორი

2017-2021 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი

2022- ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი

2023-ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

2021. latvia University of life Sciences and Technologies Faculty of Social Development. 11-14 May 2021 Jelgava, Latvia.

         250-260.

          Analysis of the Financial Market as a Driving Force of the Regional Economy in the Conditions of pre- and post- Pandemic.

          Asie Tsintsadze; Irina Vashakmadze; Irine Tavadze; Lilit Meloyan-Phutkaradze.

2020. latvia University of life Sciences and Technologies Faculty of Social Development.

          12-15 May 2020 Jelgava, Latvia.  131-140

          PERSOECTIVES AND OPPOTUNITIES OF GEORGIAN FINANCIAL MARKET INTEGRATION INTO EU.

         Asie Tsintsadze; Irina Vashakmadze; Irine Tavadze; Lilit Meloyan-Phutkaradze.

2019.   ACCENT GRAPHICS COMMUNICATIONS & PUBLISHING 807-2625 Regina st. Ottawa, Ontario, K2B 5W8, Canada

            New regulations in the development of a financial market.

            Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools.

            Asie Tsintsadze; Irina Vashakmadze; Irine Tavadze; Lilit Meloyan-Phutkaradze.

2019.   აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. საქართველო, ქუთაისი, 4600, თამარ მეფის 59.                   20-21 სექტემბერი

             ევროპის ასოცირების შეთანხმებების დირექტივების შესრულების მდგომარეობა და პრობლემები ფინანსურ        ბაზარზე.

            ცინცაძე ასიე, ირინა ვაშაყმაძე, ირინე თავაძე.

2018.    Accent Graphics Communications and Publishing .1807-150 Charlton st.East, Hamilton, Ontario, Canada

             COMMERCIAL BANKS – THE ONLY WAY OF ECONOMICAL DEVELOPMENT IN GEORGIA

             Irine Tavadze; Irina Vashakmadze

2017.    “UKRAINE-EU.MODERN TECHNOLOGY, BUSINESS ANDLAW”APRIL 3-8, 2017

              THE ROLE OF GABLING BUSINESS IN THE DEVELOPMENT OF AJARA REGION GEORGIA

              Bakhtadze E., Tavadze 

 

2016.   Public manАgement . № 3 (4) – вересень 2016

            Денежно-кредитная политика Грузии и ее роль в регуляции денежного оборота.

            Irina Tavadze.

2011. მონოგრაფია.”უნივერსალი” ”ფულის მიმოქცევის რეგულირების გაუმჯობესების გზები საქრთველოში.”

2009 წლის N7 ეკონომიკა. *სამამულო წარმოების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება ინფლაციური პროცესებისა და სავალუტო კურსების რეგულირებით* გვ. 40-45


2009 წლის 7. ეკონომიკა.* შრომითი მიგრანტების ფულადი გზავნილების სისტემის მოწესრიგებისა და დაცვის მნიშვნელობა საქართველოში* გვ. 257-262

2010.ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე. საერთაშორისო სამეცნიერო პრქტიკული კონფერენციის მსალები.(24-25 სექტემბერი). ”ფულად-საკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის პრიორიტეტული მიმართულებბი საქრთველოში.”გვ.93-96.

 2010წ. ინოვაციები ბიზნესში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები. *დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შემოღების მნიშვნელობა საქართველოში*გვ.366-371

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

2021. 22 st Annual International Scientific Conference Economic Science for Rural Development. 

Analysis of the Financial Market as a Driving Force of the Regional Economy in the Conditions of pre- and post- Pandemic.

Asie Tsintsadze; Irina Vashakmadze; Irine Tavadze; Lilit Meloyan-Phutkaradze.

2020. 21 st Annual International Scientific Conference Economic Science for Rural Development

PERSPECTIVES AND OPPORTUNITIES OF GEORGIAN FINANCIAL MARKET INTEGRATION INTO EU

Asie Tsintsadze; Irina Vashakmadze; Irine Tavadze; Lilit Meloyan-Phutkaradze

2018. INNOVATIONS IN SCIENCE: THE CHALLENGES OF OUR TIME

VARNA FREE UNIVERSITY"CHERNORIZETS HRABAR" (BULGARIA)

CHERNIHIV NATIONAL UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (UKRAINE)

SHEI "UNIVERSITY OF EDUCATIONAL MANAGEMENT" OF NAES OF UKRAINE (UKRAINE)

CENTER FOR STRATEGIC INITIATIVES AND PROGRESSIVE DEVELOPMENT 

COMMERCIAL BANKS – THE ONLY WAY OF ECONOMICAL DEVELOPMENT IN GEORGIA

2010.ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე. საერთაშორისო სამეცნიერო პრქტიკული კონფერენციის მსალები.(24-25 სექტემბერი). ”ფულად-საკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის პრიორიტეტული მიმართულებბი საქრთველოში.”გვ.93-96.

 2010წ. ინოვაციები ბიზნესში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები. *დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შემოღების მნიშვნელობა საქართველოში*გვ.366-371

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

 

 

2022

Hamburg/Germany

 

 

 

 

 

Introduction to Sistematic Review and Meta-Analysis Course

Authorized by European Academy of Sciences and Research

14(hours)

 

 

XV- 16-293849248-22

 

 

 

 

 

 

2022

Hamburg/Germany

 

 

 

 

 

Research Methods (Introduction) Course

Authorized by European Academy of Sciences and Research

8(hours)

 

 

XV- 16-293849248-22

 

 

 

 

 

 

           16.05.2019

PULA, CROATIA

 

 

For successfully participated international internship program on the topic of:

"UNIFIED EDUCATIONAL SPACE: UKRAINE-EU" Workload:

Contact 50 hours, Independent work 100 hours Awarded 5 (five) ECTS credits

for examination result: Excellent A

 

 

 

CERTIFICATE #HR 9277

 

       

15/09/2018

 

VARNA BULGARIA

The framework of the III INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL FORUM "INNOVATIONS IN SCIENCE AND EDUCATION: CHALLENGES OF OUR TIME

in which was the professional development program in 120 hours by the course Biznes administrirovanie i ekonomika

FREE UNIVERSITY "CHERNORIZETS HRABAR"

 

 

CERTIFICATE # C-9136

October, 24 - October, 30, 2017

 

Kosice

Bratislava

Prague

Dresden

Krakow

of Advanced Training in European Universities of Slovakia-Hungary-Czech Republic- Germany-Poland

MODERN TEACHING METHODS AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION:European Experience and Global Trends

 

Pan-European University in Bratislava

passed advanced training in productive methods and approaches in education Training program ~

(108 hours): 48 contact hours, workshops

40 individual work hours

20 distance work hours

CERTIFICATE # 036/5-2017

 

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული, ინგლისური
 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

word,Excel,internet

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა