ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: გიორგი აბუსელიძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი: 25.05.1979
მისამართი: ბათუმი, ნინოშვილის ქ. №35, ოთახი 424
ელ-ფოსტა: george.abuselidze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995 571090900
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი / ეკონომიკის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფინანსები, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: იურისტი
განათლების მიმართულება, დარგი: სამართალმცოდნეობა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომისტი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ეკონომიკა, ეკონომეტრიკა და ფინანსები; ფულის მიმოქცევა და კრედიტი; ბიუჯეტი და შესყიდვები

სამეცნიერო პროდუქტიულობა:

სამეცნიერო მეტრიკული ბაზები ციტირების ინდექსი h-ინდექსი
Scopus 350 12
Web of Science 55 5
Google Scholar 1240 16

 

სამუშაო გამოცდილება:

2023 წლიდან ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი;

03.10.2016 - 02.10.2023 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმის დარგობრივი დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;

05.10.2015 - 03.10.2016  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფინანსებისა და საბანკო საქმის დარგობრივი დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;

01.09.2014 - 05.10.2015 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფინანსების, აღრიცხვისა და აუდიტის დარგობრივი დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;

2006 - 2023 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;

2008 - 2012 - ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის მეცნიერებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;

2008 - 2009 - შ.პ.ს. „მაგნატი-პლუს“ დამფუძნებელი და დირექტორი;

2007 - 2012 - ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, აკადემიური საბჭოს წევრი;

2006 – 2008 - ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის ეკონომიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;

2005 – 2007 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოცენტი;

2005 – 2006 -  ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის რექტორის თანაშემწე;

2004 – 2006 -  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უფროსი მასწავლებელი;

2001 – 2004 -  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტი;

2001 - 2002 - შ.პ.ს. ლუდისა და უ/ს საწარმოო კომბინატის ეკონომისტი;

სხვა საქმიანობა:

 1. 2020 წლიდან - მკვლევარი, ევროპული თანამშრომლობა მეცნიერებასა და ტექნოლოგიებში;
 2. 2019 წლიდან - სარედაქციო საბჭოს წევრი, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ბიზნეს ინფორმი;
 3. 2019 წლიდან - სარედაქციო საბჭოს წევრი, ჟურნალი ინოვაციური ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები;
 4. 2019 წლიდან - სარედაქციო საბჭოს წევრი, საერთაშორისო ჟურნალი მსოფლიო ეკონომიკის უსაფრთხოების პრობლემები;
 5. 2018 წლიდან - სარედაქციო საბჭოს წევრი, ჟურნალი მენეჯმენტის კვლევები. ა.შ.შ.
 6. 2018 წელი - სამეცნიერო საბჭოს წევრი, საერთაშორისო კონფერენცია, სოციალური მეცნიერებები და განათლება, თურქეთი;
 7. 2018 წელი - საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, II საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია უკრაინა, ბულგარეთი, ევროკავშირი: ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ტენდენციები;
 8. 2018 წელი - საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, საერთაშორისო კონფერენციის "საწარმო - კრეატიულობა -  დიგიტალიზაცია" - ბიზნესის მასშტაბების სხვადასხვა ზომები XXI საუკუნეში, პოლონეთი;
 9. 2018 წლიდან - სარედაქციო საბჭოს წევრი, ჟურნალი ეკონომიკა და ბიზნესი. აზიის კვლევითი ინსტიტუტი, ინდონეზია;
 10. 2017 წლიდან - რეცენზენტთა საბჭოს წევრი, ჟურნალი ოეკონომია კოპერნიკანა. ეკონომიკური კვლევების ინსტიტუტი, პოლონეთი;
 11. 2017 წელი - საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, I საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია უკრაინა, ბულგარეთი, ევროკავშირი: ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ტენდენციები;
 12. 2017 წლიდან - სარედაქციო საბჭოს წევრი, საერთაშორისო ჰუმანიტარული მეცნიერებები  და სამეცნიერო კვლევები;
 13. 2017 წლიდან - სარედაქციო საბჭოს წევრი, საერთაშორისო ჟურნალის ინოვაციური კვლევები და განათლება;
 14. 2016 წლიდან - სარედაქციო საბჭოს წევრი, სამეცნიერო კვლევები ბუღალტერიასა და ფინანსებში: პრობლემები და პერსპექტივები, ლიტვა;
 15. 2015 წლიდან - სარედაქციო საბჭოს წევრი, საერთაშორისო აკადემიური ჟურნალის ორგანიზაციული ქცევის და ჰუმანური რესურსების მენეჯმენტი;
 16. 2015 წლიდან - მთავარი რედაქტორი, საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ინტელექტუალური ეკონომიკა და ბიზნესი, ა.შ.შ.;
 17. 2015 წელი - სარედაქციო კოლეგიის წევრი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "პრაქტიკა და კვლევა კერძო და სახელმწიფო სექტორში". ვილნიუსი, ლიტვა;
 18. 2013 წლიდან - სარედაქციო საბჭოს წევრი, სამეცნიერო გამომცემლობა, ა.შ.შ.;
 19. 2013 წლიდან - სარედაქციო კოლეგიის წევრი, ჟურნალი “ეკონომიკა და ფინანსები”, კანადა;
 20. 2013 წლიდან - სარედაქციო კოლეგიის წევრი, ჟურნალი “ბიზნესის თეორია და პრაქტიკა”, ინგლისი;
 21. 2013 წლიდან - სარედაქციო კოლეგიის წევრი, თურქეთის კარატეკინის უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ადმინისტრირების ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი, თურქეთი;
 22. 2013 წლიდან - სარედაქციო კოლეგიის წევრი, ჟურნალი ”მენეჯმენტი და მარკეტინგი”, პაკისტანი;
 23. 2012-2019 - სარედაქციო კოლეგიის წევრი, ჟურნალი “ეკონომიკური ანალიზი”, უკრაინა;
 24. 2012-2015 - სარედაქციო კოლეგიის წევრი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის “შრომები” (სოციალურ, ეკონომიკურ და იურიდიულ მეცნიერებათა სერია), საქართველო;
 25. 2012 წლიდან - საერთაშორისო ექსპერტი, რეცენზენტი, საერთაშორისო კვლევების ცენტრი, რუსეთი;
 26. 2012 წლიდან - რეცენზენტი, საერთაშორისო კონკურსის ”Золотой Корифей” სასწავლო-მეთოდური, სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის (ეკონომიკური მეცნიერებები), რუსეთი;
 27. 2008-2012 - აკადემიური საბჭოს წევრი, ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი;
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Development Challenges of Techno Parks in Small Open Economy States. Springer Nature, 2024;
 2. Importance of healthcare economy on sustainable development of the country. Access to science, business, innovation in digital economy, 4(1), 60-70, 2023;
 3. Modern state of innovative development of Georgia: challenges and prospects. Economic Science for Rural Development, 57, 177, 2023;
 4. Economic analysis of factors associated with education and employment. CTE Workshop Proceedings, 10, 366-379, 2023;
 5. Competitive environment problems and challenges in the pre-pandemic and post-pandemic society. Economic Themes, 61(3), 289-306, 2023;
 6. Economic Vulnerability of Small Powers. Journal of Geography, Politics and Society, 13(3), 1-12, 2023;
 7. Analysis and Forecasts of the Impact of Non-performing Loans on the Economy in Pandemic Conditions. Springer Nature, 2023;
 8. Optimization of production parameters of agricultural enterprises. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1126, 012022, 2023;
 9. Local Budget Revenue Formation Reality, Obstacles and Prospects in Georgia: An Empirical Examination and Creative Approach. Springer Nature, 2023;
 10. The use of transferable skills in education and its impact on the economy. CTE Workshop Proceedings, 10, 124-138, 2023;
 11. Marketing component of green technologies energy efficiency at traditional and renewable energy facilities. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1126, 012020, 2023;
 12. Modern technologies to overcome the challenges of globalization. Entrepreneurship, 10(2), 22-32, 2022;
 13. Socio-economic aspects of potential migrants of the mountainous region of Adjaria. Journal of Geography, Politics and Society, 12(2), 8-15, 2022;
 14. Financing Higher Education: New Challenges, Incentives and Opportunities. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1026, 012066, 2022;
 15. The Influence of Changes in Oil Prices at the Inflation Levels. Springer Nature, 2022;
 16. Theoretical and methodological aspects of attracting speculative capital on the exchange market. AIP Conference Proceedings 2656, 020005, 2022;
 17. Currency Internationalization and Reforms in the Architecture of the Monetary System: the case of Digital Yuan. Estudios de economía aplicada, 40(1), 20, 2022;
 18. Modeling the Management and Efficiency of the Speculative Capital Market. Springer Nature, 2022;
 19. Prospects for Increasing the Flight Network in the Ukrainian Aviation Market in the Context of the COVID-19 Pandemic in the Context of the Agreement on a Common Aviation Area. Proceedings of the Transport Means, 605-610, 2022;
 20. Tourism and recreational resources usage perspectives through according to mountainous Adjarias example. Economics and Management, 19(2), 27-39, 2022;
 21. Methods of Analysis of Commercial Activity and Marketing Pricing Policy at Processing Enterprises in Ukraine. Proceedings of the Current trends in the development of modern scientific thought, 196-201, 2022;
 22. Challenges and Prospects of E-Commerce Management in the Banking Sector. Economics and Management, 18(1), 19-32, 2021;
 23. COVID-19 pandemic and currency risk analysis in Georgia. Entrepreneurship, 9(2), 33-46, 2021;
 24. The impact of artificial intelligence on employment before and during pandemic: A comparative analysis. Journal of Physics: Conference Series, 1840(1), 012040, 2021;
 25. Empirical Analysis of Agricultural Development Financing and the ways to Improve Agribusiness Management. Economic Science for Rural Development, 55, 261-271, 2021;
 26. The Analysis of Hedging Instruments on the Exchange Commodity Market of Ukraine. Springer Nature, 2021;
 27. The role of the government in the university–enterprise cooperation. Journal of Geography, Politics and Society, 11(2), 1-8, 2021;
 28. Stakeholders Perceptions and Model of Engagement for Sustainable Tourism Development in Adjara Autonomous Republic. International Journal of Innovative Technologies in Economy, 2021;
 29. The intergovernmental relations and their regulation in the context of decentralization of fiscal policy. E3SWOC, 280, 02010, 2021;
 30. Value Assessment of Shares of Corporate Issuers by Applying the Methods of Fundamental Analysis in the Stock Exchange Market. Springer Nature, 2021;
 31. Methodological and Practical Issues of the Organization of the Personnel of the Enterprise and the Implementation of Changes to its Structure. Studies of Applied Economics, 39(8), 2021;
 32. Competition in the Georgian banking sector and its impact on the credit policy of commercial banks. MATEC, 342, 2021;
 33. Pandeconomic Crisis and Its Impact on Small Open Economies: A Case Study of COVID-19. Springer Nature, 2021;
 34. The Impact of the COVID-19 Outbreak on the Socio-Economic Issues of the Black Sea Region Countries. Springer Nature, 2020;
 35. Political and Social-Economic Aspects of Changes in Age and Gender Structure of Population of Georgia. Economics and Management, 17(1), 2020;
 36. Impact of Public Procurement on Stimulating Business Activities and Economic Development. Economic Profile, 20, 81-91, 2020;
 37. The Peculiarities of the Budgetary Policy of Georgia and the Directions of Improvement in Association with EU. Proceedings of the Innovative Economic Symposium 2019 – Potential of Eurasian Economic Union, 01001, 2020;
 38. Global Financial Derivatives Market Development and Trading on the Example of Ukraine. Proceedings of the 19th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 – Sustainability in the Global-Knowledge Economy, 05001, 2020;
 39. Analysis of Performance Efficiency of Legal Entities of Public Law and Non-Profit Legal Entities under the Central and Local Government Bodies: in Terms of the Transformation of Georgia with the EU. Proceedings of the International Conference on European Integration, 23-35, 2020;
 40. Economic and Ecological Issues Related to Construction of Batumi City Bypass Road of Traceca: Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia. Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific GeoConference, pp. 275-282, 2020;
 41. Tax policy for business entities under the conditions of association with the European Union: features and optimization directions. Proceedings of the International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters, 13013, 2020;
 42. Analysis and control of bankruptcy and reorganization processes: case studies using accounting data. E3SWOC, 164, 09036, 2020;
 43. Paradigms of the New Economy and Challenges of Financial Stability in Georgia. Conference Proceedings, IV International Scientific and Practical conference on the topic "Ukraine, Bulgaria, EU: Economic and Social Development Trends, 2020;
 44. Accounting of Operations on Liquidation of an Enterprise When The Enterprise is Declared Bankrupt. Proceedings of The 2th all-Ukrainian scientific and practical Internet conference "The Main Directions of improving Accounting, Audit and Taxation in the Conditions of European Integration", 2020;
 45. Social responsibility of business and government in the conditions of the COVID-19 pandemic. E3SWOC, 210, 15016, 2020;
 46. Transit Potential of Georgia and its Role in the Financial and Economic Development of the Country. Proceedings of the International Conference Innovative Manufacturing Engineering & Energy, 2020;
 47. The mechanism of integration of the Ukrainian stock market in the world stock market. E3SWOC, 157, 04034, 2020;
 48. Problem of Agribusiness Management in Georgia. Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific GeoConference, pp. 389-400, 2020;
 49. Analysis of the necessity and efficiency of the HEI diploma holder professional retraining needs in Adjara Autonomous Republic. E3SWOC, 224, 03015, 2020;
 50. საქართველოს მონეტარული პოლიტიკის რეჟიმის ზოგიერთი ასპექტი. ეკონომიკური პროფილი, 19, 27-38, 2019;
 51. Safety of Industrial Enterprises Development: Evaluation of Innovative and Investment Component. Scientific Bulletin of National Mining University, 5, 155-161, 2019;
 52. New Banking Regulations and Their Effect on Economic Activities in Georgia. Mykolo Romerio universitetas, 2019;
 53. The Role of the government in the University – Enterprise Cooperation. Proceedings of The 2nd International Conference on Teaching, Learning and Education, 2019;
 54. Peculiarities of State Funding Priority Educational Programs and Expense Efficiency. Proceedings of 5th International Conference on Lifelong Education and Leadership For All, 2019;
 55. Bank Marketing Problems and Some Aspects of their Management. Economics and Management, 16(2), 120-130, 2019;
 56. Paradigms of de-dollarization, challenges and analysis of expected results in Georgia. Economic analysis, 29(1), 2019;
 57. The Study of the Dynamics of Changes Affecting the Economic Growth Index of Georgia. Proceedings of IAC in Dresden 2019;
 58. The Problem of Inequality in Income in Georgia and the Role of Progressive Taxation in Its Elimination. Mykolo Romerio universitetas, 2019;
 59. Investment of the financial instruments and their influence on the exchange stock market development. Proceedings of the International Conference "Economic Science For Rural Development" No 52, 2019;
 60. The impact of tourism on business development in mountain regions. International Journal of Economics and Business Administration, 7(3), 2019;
 61. Анализ На Формирането И Прилагането На Бюджетни Политики, Осигуряващи Социално-Икономическото Развитие На Административнотериториалните Единици. Народностопански архив, (2), 3-16, 2019;
 62. Analysis of the results of program financing in the higher education system of Georgia and improving tendency of assesment indicators. Conference Proceedings Education and New Learning Technologies. 2019;
 63. Financing models of vocational education and its impact on the economy: Problems and perspectives. Proceedings of the International Congresses on Education, No 66, 2019;
 64. The role of fiscal policy in socio-economic development of territorial units. Proceedings of the International Scientific and Practical conference on the topic "Ukraine, Bulgaria, EU: Economic and Social Development Trends, 2019;
 65. Problems of national economy management and economic prosperity in the post-soviet period. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference Topical Issues of Economics, Accounting, Finance and Human Resources Management. 2019;
 66. Features of State Debt management and service in Georgia. Conference Proceedings Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019;
 67. Analysis of the formation and use of budgetary policies ensuring the socio-economic development of territorial units. Economic Archive, 2, 3-15, 2019;
 68. Features of functioning and regulation of the securities market in Georgia. Journal of Entrepreneurship, 7(1), 2019;
 69. Державне Регулювання Зернового Виробництва: Досвід США. Global Marketing: Analysis and Challenges of our Time, 2019;
 70. Stem Model Development Necessity in Georgian Schools. Conference Proceedings International Technology, Education and Development Conference, 2019;
 71. Modern Challenges of Monetary Policy Strategies: Inflation and Devaluation Influence on Economic Development of the Country. Academy of Strategic Management Journal, 18(4), 1-10, 2019;
 72. European Integration of Georgia and Financial-Economic Condition: Achievements and Challenges. European Journal of Sustainable Development, 8(1), 2019;
 73. About One Mathematical Model of Project Management. IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS), 2018;
 74. Fiscal policy directions of small enterprises and anti-crisis measures on modern stage: During the transformation of Georgia to the EU. Science and studies of accounting and finance: problems and perspectives, 12(1), 1-11, 2018;
 75. Overview Welfare in Georgia and Prospects of Formation of Effective Economic and Social Models. Modern Questions of Economics and Law, 8(2), 2018;
 76. Prospects for Online Trading of Financial Derivatives in Ukraine. Innovative Economics and Management, 5(3), 2018;
 77. Effective Trading Strategies: Its Implementation and Recommendations for Improving Efficiency. Innovative Economics and Management, 5(3), 2018;
 78. Problems of forming securities market in Georgia and ways to overcome it. Quaere, 8, 2018;
 79. Management of financial problems of Georgia's open economy in terms of association agreement with the european union. Economics and Management, 14(2), 2018;
 80. Optimal Fiscal Policy–Factors for the Formation of the Optimal Economic and Social Models. J. Bus. Econ. Review, 3(1), 18-27, 2018;
 81. The Role of Alternative Investments in the Development of Capital Markets in Terms of the Transformation of Georgia with the EU. Proceedings of the 4th International Conference on European Integration, 29-40, 2018;
 82. Monetary System of Georgia in XI-XII Centuries and Its Effect on Economic Activity, The American Historical Review, 123(5-2), 2018;
 83. The importance of legal forms of business subject for formation of business environment in Georgia. Business Administration Quarterly, 49(4), 2018;
 84. ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГУ ФІНАНСОВИМИ ДЕРИВАТИВАМИ В УКРАЇНІ (in Ukrainian). Conference Proceedings, Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness, 2018;
 85. ДІЄВІ ТОРГОВІ СТРАТЕГІЇ: ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ (in Ukrainian). Conference Proceedings, Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness, 2018;
 86. Georgia's Capital Market: Functioning Problems and Development Directions in Association with European Union. Journal of Applied Economic Sciences, 13(7), 2018;
 87. Equalization transfer optimization and its role in socio-economic development of the territorial units. Conference Proceedings, International Scientific and Practical Conference: Peculiarities of countries' integration into the world Economic, Politic and Law area, 2018;
 88. Problems and prospects for the development of the equity market: In the association of Georgia with the EU. Conference Proceedings, International Scientific and Practical Conference: Influence of the Bioeconomy on Spatial Development of Territories, 2018;
 89. Problems of Higher Education Financing Efficiency and Directions for Their Solution. Conference Proceedings, World Trends and Prospects of Development of the Financial System of Ukraine, 2018;
 90. Stakeholders and their role in sustainable tourism development. Biannual International Scientific Practical Conference SEU ISC, 2018;
 91. The influence of the Estonian model of income tax on small business activity on the modern stage: the stage of Georgian transformation to EU. Conference Proceedings, 4th International Scientific-Practical Conference “Modern Technologies, Socio-Economic Development Problems and Ways of Solving Them”, 2018;
 92. Peculiarities of determining the optimal taxation of income tax, Conference Proceedings, II International Scientific and Practical conference on the topic "Ukraine, Bulgaria, EU: Economic and Social Development Trends, 2018;
 93. The Impact of Stakeholders on the Sustainable Tourism Development. Conference Proceedings, 4th International Scientific-Practical Conference “Modern Technologies, Socio-Economic Development Problems and Ways of Solving Them”, 2018;
 94. დაინტერესებული მხარეები და მათი როლი ტურიზმის მდგრად განვითარებაში, სეუ და მეცნიერება, №7, 2018;
 95. The Use of Financial Instruments to Reduce Environmental Problems, Conference Proceedings, IV International scientific-practical conference "Innovation Management and Technology in the Era of Globalization", 2017;
 96. From devaluation to stagflation (modern challenges, reasons, dangers), Conference Proceedings, I International Scientific and Practical conference on the topic "Ukraine, Bulgaria, EU: Economic and Social Development Trends, 2017;
 97. The Role of Program Financing in the System of Higher Education, Institute of Economic Research, №4, 2017;
 98. Problems of Macroeconomic Stabilization in Georgia in the Conditions of an Open Economy, Ekonomichnyy analiz, 2017;
 99. საქართველოში ბიზნეს სუბიექტების საქმიანობაზე ვალუტის კურსის ცვალებადობის გავლენა და პრევენციული ღონისძიებების ანალიზი, ჟურნალი ეკონომიკა, თბ., 2017;
 100. Interbudgetary Relations And The Main Directions Of Improvement (On The Example Of Georgia), Conference Proceedings, Paradigm Shifts in 21st Century Economics, 2017;
 101. International Experience Of Ranking Of Georgian Business Environment And Its Impact On Economic Activity, Archives of Business Research, 2017;
 102. Inflation Influence on Economic Development of the Country and Main Directions of Overcoming It. Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture, 2017;
 103. The Polish Tourists’ Perceptions of the Resort Hotels in Georgia, E-Journal Economic, Legal and Social Problems of Modern Development, 2017;
 104. საბიუჯეტო ფედერალიზმი - ფინანსურ-ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის ფაქტორი, გამომცემლობა უნივერსალი, თბ., 2016;
 105. ფინანსური ინსტიტუტების დაკრედიტების პოლიტიკა საქართველოში და მისი გავლენა ეკონომიკის განვითარებაზე, ეკონომიკა და ბიზნესი, №4, 2016;
 106. Creating the Unique Destination Proposition (The Case of Poland), E-Journal of the 1st International Conference "Economic, Legal and Social Problems of Modern Development", 2015;
 107. Formation of Tax Policy in the Aspect of the Optimal Tax Burden, International Review of Management and Business Research, 2015;
 108. Некоторые направления улучшения в бюджетной политике с точки зрения посткоммунистической трансформации, Международный журнал экономики и образования, Том 1, Номер 1, 2015;
 109. Направления совершенствования налоговой политики в процессе реализации оптимального налогового бремени, журнал “European Social Science Journal”, 2015, vol. 4;
 110. Роль Муниципальных Бюджетов в Социально-Экономическом Развитии  Территорий, Актуальные проблемы и перспективы социально-экономического, политического и правового развития России на современном этапе, СПбГЭУ, 2015;
 111. Global competitiveness and economic sovereignty of some compatibility issues with modern conditions, Conference Proceedings, 2nd International Conference on Critical Issues in Business and Economics. Turkey, 2014;
 112. Optimal Tax Policy – Financial Crisis Overcoming Factor, journal Asian Economic and Financial Review, 3(11);
 113. Questions of compatibility of foreign investments and the economic sovereignty in the conditions of globalization, journal European Social Science, 6(34);
 114. Fiscal Federalism and its role in optimization of the financial system country, International Journal of Management and Sustainability, 2(4), 97-106;
 115. Undeveloped Equity Market as a Factor Preventing Foreign Investments (Georgia as an example), journal Economic Analysis, vol. 12, no. 1;
 116. Areas of Improvement of Finance Policy in the Process of Advancing of Upgrading the Territorial Economic Activity and Financial Capacity, International Business Research, 6(5), 194-200;
 117. Optimal Tax Burden and Budget System–the Factor of Macroeconomical Stabilization. Journal of Applied Finance & Banking, 2(6), 121-130;
 118. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ტენდენციები ფინანსური გლობალიზაციის პირობებში, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გვ.137-142;
 119. Regional Problems of Social Policy and its regulation Financial Mechanisms, Conference Proceedings, Shevchenkivska Vesna 2012: Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine;
 120. Problems of social policy and the prospects of its improvement in the period of transformation (the case of Georgia), journal Economics and Management, №2;
 121. Main Drections of Improving the Credit Policy of Commercial Banks in the Conditions of Global Economic Crisis, journal Problems of Economics and Management, №1;
 122. Optimal Tax Burden 38.2%: Theory and Practice, journal Economic Analysis, vol. 11, no. 1;
 123. Some Directions Improvement in Budgetary Relations from the Point of View of Post-Communist Transformation, journal Economic Analysis, vol. 10, no. 2;
 124. The Influence of Optimal Tax Burden on Economic Activity and Production Capacity, Scientific Research Journal Intellectual Economics/ Vol. 6 No 4(16);
 125. The Directions of Fiscal Legislation Improvement in the Progcess of Grading the Territorial Budgets Capacity, Munich Personal RePEc Archive/ MPRA Paper No. 42526, UTC/ ISSN (online) 2029-8501;
 126. Problems Related to the Regional Financial Markets’ Formation in the Contemporary Situation, Conference Proceedings, “Actual Problems of the Financial System”, UDK 347.7, Cherkassy, Ukraine;
 127. Problems and Prospects of Development of a Banking System in the period of post-communist transformation, Conference Proceedings, “Prospects of development of information and transportation technologies in customs business, foreign economic activity and management of organizations”, Donetsk and in Svyatogorsk, Ukraine;
 128. კომერციული ბანკების რესურსებით უზრუნველყოფა და რისკების რეგულირება გლობალური ეკონომიკური რეცესიების პირობებში, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ”გლობალიზაცია, საერთაშორისო ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები” შრომები, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გვ. 355-359;
 129. სახელმწიფო ბიუჯეტის როლი აგრარული ეკონომიკის განვითარებაში, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ”სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები” შრომები, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გვ. 11-13;
 130. The Prospects of Budget Revenue in the Aspect of Optimal Tax Burden, Economics and Management in the 21 Centuri - Solutions for Sustainability and Growth/Tsenov Academic Publishing House/Volume 6/217-223, ISBN 978-954-23-0686;
 131. The Role of Regional Budgets in the Development of the Agrarian Economy, International Scientific Jurnal "Bulletin" of State Agrarian University of Armenia/#4(36)p. 175-177, ISSN 1829-0000;
 132. The prospects of budget revenue in the aspect of optimal tax burden,  Conference Proceedings, Whither Our Economies, Vilnius, Lithuania;
 133. Georgia on the crossroads of economic development: Russia or China? Conference Proceedings, Dragon and Bear: Strategic choice of China and Russia, Helsinki, Finland;
 134. ფისკალური პოლიტიკის როლი და მნიშვნელობა საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ (სამხარეო) მოწყობაში, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ”ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე” შრომები, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გვ.72-74;
 135. ადგილობრივი ბიუჯეტები და მათი როლი ტერიტორიების სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ”პოსტკრიზისული ეკონომიკის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მექანიზმი” შრომები, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გვ. 177-181;
 136. კომერციული ბანკების როლი და ადგილი სოფლის მეურნეობის განვითარებაში, სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის "საქართველოში აგრარული პოლიტიკისა და სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე" კრებული;
 137. ფინანსური გლობალიზაცია და საქართველო, საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი “ეკონომიკა”;
 138. ფინანსური კრიზისის პირობებში საბანკო მენეჯმენტის ზოგიერთი ასპექტი, საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი “ეკონომიკა” №7;
 139. საგადასახადო დანაშაული და გადასახადის გადამხდელთა დაცვის საკითხისათვის, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი “ეკონომიკა და ბიზნესი”, №4;
 140. საგადასახადო კოდექსის ადეკვატური საბიუჯეტო კოდექსის მიღების აუცილებლობის შესახებ, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი “ეკონომიკა და ბიზნესი”, №1;
 141. ტბელ აბუსერისძის ეპოქის სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობის ზოგიერთი ასპექტი, გამომცემლობა ”საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი”;
 142. საგადასახადო სიმძიმე საქართველოში და მისი ოპტიმიზაცია-შემცირების აუცილებლობისათვის, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი “ეკონომიკა და ბიზნესი”, №4;
 143. საბანკო სისტემის ფინანსური მდგრადობის მართვის სრულყოფისათვის, საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა”, №6;
 144. აუცილებელია გარდამავალი პერიოდის ადექვატური საგადასახადო პოლიტიკის შემუშავება, საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა”, N6;
 145. ფისკალური პოლიტიკის ოპტიმიზაციისათვის, საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა”, N4;
 146. ბიუჯეტური სისტემის ფორმირების სამართლებრივი საფუძვლების ოპტიმიზაციისათვის, საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა”, N4;
 147. ბიუჯეტთაშორისო ურთიერთობათა სრულყოფისათვის, სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ”აღრიცხვა, აუდიტი, ფინანსები”, N3(63);
 148. საფინანსო-საბიუჯეტო ფედერალიზმი საქართველოს ტერიტორიულ-ადმინისტრაციულ მოწყობაში, კრებულში “საქართველოს სახელმწიფო – უნიტარული თუ ფედერაციული”, გამომცემლობა “ბათუმის უნივერსიტეტი”;
 149. ბიუჯეტის შემოსავლების პერსპექტივები ახალი საგადასახადო კოდექსის ასპექტით, საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა” N1;

 მონოგრაფია:

 1. Digital Technology and Changing Roles in Managerial and Financial Accounting: Theoretical Knowledge and Practical Application. Emerald Publishing Limited, 2024;
 2. AI and Business, and Innovation Research: Understanding the Potential and Risks of AI for Modern Enterprises. Springer Nature Switzerland AG, 2024;
 3. The Challenge of Sustainability in Agricultural Systems. Springer Nature Switzerland AG, 2021;
 4. საქართველოს ბიუჯეტური სისტემის ფორმირებისა და ფუნქციონირების თავისებურებები გარდამავალ              პერიოდში, გამომცემლობა მეცნიერება;
 5. ტბელ აბუსერისძის ეპოქის სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო (ეკონომიკური მდგომარეობა), (რეზიუმე -            ინგლისურ, გერმანულ და რუსულ ენებზე), გამომცემლობა მეცნიერება;     

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. 8th International Workshop on UI GreenMetric World University Rankings: "Collective Actions for Transforming Sustainable Universities in the Post-Pandemic Time". National Pingtung University of Science and Technology, 2022;
 2. International Scientific and Practical Conference Current trends in the development of modern scientific thought. Israel, 2022;
 3. 2nd International Scientific Conference on Environmental Sustainability in Natural Resources Management. Latvia, 2022;
 4. International Scientific Conference Global Challenges and Sustainable Development of Economics and Business. Georgia, 2022;
 5. International Scientific and Practical Conference “Sustainable Development in the Post-Pandemic Period”. Estonia, 2021;
 6. International Congress on Health Vigilance. Morocco, 2021;
 7. International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development". Latvia, 2021;
 8. 9th edition of the International Multidisciplinary Symposium: Quality and Innovation in Education, Research and Industry – the Success Triangle for a Sustainable Economic, Social and Environmental Development”. Romania, 2021;
 9. International Scientific Forum on Sustainable Development and Innovation. Greece, 2021;
 10. II International Scientific Forum on Computer and Energy Sciences. Kazakhstan, 2021;
 11. 1st virtual edition of Innovative Manufacturing and Energy International Conference. Greece, 2020;
 12. 6th International Workshop on UI GreenMetric World University Rankings: “Universities Responsibility for Sustainable Development Goals and World’s Complex Challenges”. University of Zanjan, 2020;
 13. 9th International Conference on Innovation and Modern Applied Science in Environmental Studies. Morocco, 2020;
 14. 8th International Scientific Conference on Sustainability in Energy and Environmental Science. Ukraine, 2020;
 15. IV International Scientific and Practical Conference "Ukraine, Bulgaria, EU: Economic and Social Development Trends", Prof. D-r Assen Zlatarov University. Burgas, Bulgaria, 2020;
 16. International Workshop on Open Knowledge for Socio-Economic Development. Italy, 2020;
 17. International Scientific Conference on Energy Efficiency in Transport. Ukraine, 2020;
 18. 20th International Scientific Conferences on Earth & Planetary Sciences. Albena, Bulgaria, 2020;
 19. ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції - Основні напрями удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції. Харків, 2020;
 20. 2nd International Conference on Teaching, Learning and Education. Rotterdam, Netherlands, 2019;
 21. International Academic Conferences Management, Economics and Marketing (IAC-MEM), Dresden, Germany, 2019;
 22. International Scientific Conference - Whither Our Economies, Vilnius, Lithuania, 2019;
 23. 5th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All. Baku, Azerbaijan, 2019;
 24. 11th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca. Spain, 2019;
 25. 15th Scientific and Practical International Conference International Transport Infrastructure Industrial Centers and Corporate Logistics. Ukraine, 2019;
 26. III International Scientific and Practical Conference "Ukraine, Bulgaria, EU: Economic and Social Development Trends", Prof. D-r Assen Zlatarov University. Burgas, Bulgaria, 2019;
 27. International Scientific Conference Bioeconomy and Rural Development. Latvia, 2019;
 28. International Congresses on Education. Sakarya, Turkey, 2019;
 29. International Scientific and Practical Conference "Financial and credit activity: problems of theory and practice". Ukraine, 2019;
 30. 20th Annual International Scientific Conference Economic Science for Rural Development. Jelgava, Latvia, 2019;
 31. International Scientific and Practical Conference Topical Issues of Economics, Accounting, Finance and Human Resources Management. Ukraine, 2019;
 32. 5th International Conference on Applied Theory, Macro and Empirical Finance. Greece, 2019;
 33. 13th International Technology, Education and Development Conference. Spain, 2019;
 34. 1st International Scientific and Practical Conference Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness. Georgia-Ukraine, 2018;
 35. Всеукраїнський семінар «Біржовий ринок в Україні: стан та виклики сьогодення», присвячений 80-річчю від дня народження засновника кафедри біржової діяльності М.О. Солодкого. Україна, 2018;
 36. XI International Scientific Conference: Accounting and Finance: Science, Business and Public Sector Partnership. Lithuania, 2018;
 37. V International Scientific and Practical Conference: Peculiarities of countries' integration into the world Economic, Politic and Law area. Mariupol, 2018;
 38. XV International Scientific and Practical Conference "World Trends and Prospects of Development of the Financial System of Ukraine" (WTPDFSU'2018), 25-26 September, Ukraine, 2018;
 39. International Scientific and Practical Conference: Influence of the Bioeconomy on Spatial Development of Territories, 14-15 september, Ukraine, 2018;
 40. International Conference ”Enterprise - Creativity Digitization – various dimensions of business in the XXI century”, Poland, 2018;
 41. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები, ბათუმის ნავიგაციის უნივერსიტეტი, 2018;
 42. II International Scientific and Practical Conference on the topic "Ukraine, Bulgaria, EU: Economic and Social Development Trends", Prof. D-r Assen Zlatarov University, Burgas, Bulgaria, 2018;
 43. 4th International Scientific-Practical Conference “Modern Technologies, Socio-Economic Development Problems and Ways of Solving Them”, Sheraton, 2018;
 44. International Scientific Conference ISC SEU 2018, Georgian National University, 2018;
 45. International Scientific Conference on Recent Advances in IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture, Budapest, Hungary, 2017;
 46. IV International scientific-practical conference "Innovation Management and Technology in the Era of Globalization", Dubai, United Arab Emirates, 2017;
 47. Global Conference on Business and Social Sciences on “Contemporary Issues in Business and Social Sciences Research”, Thailand, 2017;
 48. ХХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки та освіти в умовах глобалізації», Ukraine, 2017;
 49. 9 th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy: Economics, Poland, 2017;
 50. I International Scientific and Practical conference on the topic "Ukraine, Bulgaria, EU: Economic and Social Development Trends, Prof. D-r Assen Zlatarov University, Burgas, Bulgaria, 2017;
 51. Paradigm Shifts in 21st Century Economics, Taras Shevchenko national University of Kyiv, 2017;
 52. International Scientific Conference Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture. Budapest, Hungary, 2017;
 53. Second international conference Economic, Legal and Social Problems of Modern Development – 2017, Georgia, 2017;
 54. International Scientific Conference Challenges of Globalization in Economics and Business, 2016;
 55. International Conference on Social Sciences and Education Research. Antalya-TURKEY, 29-31 October, 2015;
 56. International scientific-practical conference devoted to the 92th anniversary of the National Leader of Haydar Aliyev on the theme of "Economical efficiency and the political importance of investment". Baku, Azerbaijan, 2015;
 57. First International Conference Economic, Legal and Social Problems of Modern Development – 2015, November 13-14, 2015;
 58. II Международная научно-практическая конференция, Актуальные проблемы и перспективы социально-экономического, политического и правового развития России на современном этапе, г.Кизляр, 2015;
 59. 2nd International Conference on Critical Issues in Business and Economics. Turkey, 2014.
 60. II International scientific and practical conference on the Humanities and social science: actual problems of development prospects. kiev, Ukraine. 2013.
 61. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, ქუთაისი, საქართველო, 2013
 62. 2nd International scientific conference “Whither Our Economies – 2012”, Vilnius, Lithuania, 2012.
 63. International Scientific Conference - Problems of Tax Policy, Vilnius, Lithuania, 2012.
 64. International Scientific Conference Practice and Research in Private and Public Sector, Vilnius, Lithuania, 2012.
 65. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "გლობალიზაცია, საერთაშორისო ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები", ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2012.
 66. 1st International Scientific – Practical Conference “Business Administration And Corporate Social Responsibility”, Baku, Azerbaijan. 2012.
 67. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "გლობალიზაცია და ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები", ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2012. 
 68. International Finance Congress, Istanbul, Turkey, 2012.
 69. Problems of Tax Policy, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania, 2012. 
 70. Shevchenkivska Vesna 2012: Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine, 2012.
 71. Economic and social development of Ukraine in the XXI century, Ternopol, Ukraine, 2012. 
 72. XVIII International Scientific and Practical Seminar "Problems of development of foreign economic relations and attraction of foreign investments: regional aspect". Donetsk, Svyatogorsk. Ukraine, 2012.
 73. Actual Problems of the Financial System, Cherkassy, Ukraine, 2012. 
 74. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, პოსტკრიზისული ეკონომიკის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მექანიზმები, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2011.
 75. Economics and Management in the XXI Century – Decisions for Stability and Development, Svistov, Bulgaria, 2011.
 76. Dragon and Bear: Strategic choice of China and Russia, Helsinki, Finland, 2011. 
 77. Whither Our Economies, Vilnius, Lithuania, 2011.
 78. Soil resource usage and management problems, Yerevan, Armenia, 2011.
 79. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია საქართველოში აგრარული პოლიტიკისა და სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2011. 
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ვენჩერული კაპიტალის როლი სტარტაპების განვითარებაში: საქართველოსა და ცენტრალურ-აღმოსავლეთ ევროპის კომპარატიული ანალიზი. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, საქართველო;
 2. საქართველოს საბანკო სისტემის ციფრული ტრანსფორმაცია: გამოწვევები და პერსპექტივები. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, საქართველო;
 3. ინოვაციური ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივები რეგიონში ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევების პირობებში. ბსუ-ს მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი, საქართველო;
 4. The Role of the Government in the University – Enterprise Cooperation. Ministry of Education, Culture and Sport, Georgia;
 5. Peculiarities of State Funding Priority Educational Programs and Expense Efficiency. Ministry of Education, Culture and Sport, Georgia;
 6. Financing Methods of Vocational Education and Its Impact on the Economy: Problems and Prospects. Batumi City Hall, Georgia;
 7. Investment of the financial instruments and their influence on the exchange stock market development. Batumi City Hall, Georgia;
 8. Enhancement of higher education and corporate sectors integration in accordance with new social environment - ENINEDU. The project № 574060-EPP-1-2016-1-KZ-EPPKA2-CBHE-SP, (2016-2019)
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.     Leadership and Management , European School of Business, 2018 

2.     სასწავლო პროცესში RESULT (Research and Education Systems Unified as Learning Tools) მეთოდის გამოყენების / განხორციელების თავისებურებები, 2017-2018

3.    ელექტრონული რესურსების გამოყენება საგანმანათლებლო და სამეცნიერო სფეროში, 2017

4.    Training Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education, 2016

5.    ეფექტური კომუნიკაცია და პრეზენტაციის უნარები, 2015

6.    ინოვაციების მენეჯმენტი და თანამედროვე ტექნოლოგიური ტენდენციები, 2015

7.    Full special course on – Banking Management, 2015

8.    Effective Communication between the professor and the student, 2014

9.    Has participated in the academic course "Assessment and Teaching at University", Tallinn University, 2012

10.      Faculty Development Workshop, TEXAS A&M University, 2012

11.     Batumi Summer School of Education Administration, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2011;

12.  Has successfully completed the special course at Bussiness Administration & Menagement of Small and Medium Enterprises (SME), Banking Education Center, 2009;

13. Has successfully completed the special course on financial Management & Banking Accounting (CONTENTS:* Financial Management in a Modern Corporation Structures; * Accounting Principles, Accounting Plan; * Balanse Sheet, Cash Flows Statement, Income Statement; * Accounting of Government Debt Securities, Securities for Dealing Opertions and Corporative securities; * Accounting of Loans Allowed to Clients, Accounting of Delinquent/Expired Loans; * Accounting of Periodic Depreciation & Amortization; * Accounting of Reserve Revaluation of Assets;) Banking Education Center, 2009;

14. Has successfully completed the special kourse on – Risk-Management (CONTENTS:* Risk-Managament in Comercial Bank and in Modern Corporation Structure; * Assets and Liabilities Manage strategy (ALM), “RWA” model; * Future (Fv) and Present Value (Pv), annuity; * Financial Coeficients Analysis; * Interest Risks – Capital Assets Price Model (CAPM); * Financial Statement of Banking Operations), Banking Education Center, 2009;

15. Has successfully completed the full special kourse on – Banking Management and Marketing (CONTENTS: • Company Management and Organization Struqture;• SWOT Method; • Operation Methods of Marketing and Financial Management Principles;• Produqctivity, Circulating Capital; • Balance Sheet, Circulating Capital; • Balance Sheet, Cash flow statement, Income Statement; • Budgeting of expanses, Zero profit point; • Present and Future value of Money, Taxation; • Financial indices of the company; • Strategy Planning; • Marketing essence; • System of Marketing; • Management of Marketing), Banking Education Center, 2009;

16. Has successfully completed the special kourse on – Financial Management(CONTENTS: * Financial Management in a Modern Corporation Structure:* Financial Management Principles; * Company Management and Organizational Structure;* Organizational and Human Resourse Management; * Leadership and Project Management), Banking Education Center, 2009

 

უცხო ენების ცოდნა:

ქართული (მშობლიური),

რუსული (ძალიან კარგად),

გერმანული (კარგად),

ინგლისური (კარგად) 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Word, Excel, Tools, Access, InfoPath, PowerPoint, Publisher . . .

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა