ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი

Bsu
გულიკო ქათამაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი
პერსონალური ინფორმაცია
ელ-ფოსტა: qatamadze.guliko@bsu.edu.ge
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები
 • SPECIFICS AND PROBLEMS OF LOGISTICS SYSTEMS MANAGEMENT IN MODERN BUSINESS  
  INNOVATIVE ECONOMICS AND MANAGEMENT, Volume 10, Issue 2, 2023, 86-97 (თანაავტორ(ებ)ი: დავით ქათამაძე)
 • PROSPECTS FOR THE FORMATION OF THE TRANSPORT AND LOGISTICS HUB OF GEORGIA  
  Access to science, business, innovation in digital economy, 4.1(6), 2023, 71-84 (თანაავტორ(ებ)ი: დავით ქათამაძე)
 • Possibilities of increasing the efficiency of modern advertising means in electronic trade.  
  International Journal of Innovative Technologies in Economy, 4(40), 2022, 1-10 (თანაავტორ(ებ)ი: --)
 • Problems caused by chronic deficit of foreign trade of Georgia and ways to solve them in the conditions of open economy.  
  Innovative Economics and Management, , Vol. 9, No.2, 2022, 68-75. (თანაავტორ(ებ)ი: დავით ქათამაძე)
 • BANK MARKETING PROBLEMS AND SOME ASPECTS OF THEIR MANAGEMENT  
  Economics and Management Volume: XV, Issue: , _2367-7600 #2, 2021, 19-32 (11) (თანაავტორ(ებ)ი: დავით ქათამაძე, გიორგი აბუსერიძე)
 • CHALLENGES AND PROSPECTS OF E-COMMERCE MANAGEMENT IN THE BANKING SECTOR
  Economics and Management. , Volume: XVIII,, 2021, 19-32 (13) (თანაავტორ(ებ)ი: George Abuselidze1, Davit Katamadze1 and Anna Slobodianyk2)
 • Problem of Agribusiness Management in Georgia. 
  International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering SGEM, , 20(5.2),, 2021, 389-400. (თანაავტორ(ებ)ი: George Abuselidze1, Davit Katamadze1)
 • EXTERNAL MARKETING STRATEGIES IN GEORGIA
  MODERN PROBLEMS OF ECONOMY , , UDC 338.242, , 2019, 104-112 (8)
 • Advertising market and its development problems at the modern stage
  MODERN PROBLEMS OF ECONOMY , UDC 338.242, 2019, 104-112 (8)
 • BANK MARKETING PROBLEMS AND SOME ASPECTS OF THEIR MANAGEMENT,  
  Economics and Management, Volume: XV, Issue: 2,, 2019, 120-130 (თანაავტორ(ებ)ი: გიორგი აბუსერიძე; დავით ქათამაძე, Anna Slobodianyk)
მონოგრაფია
 • INNOVATIVE MANAGEMENT OF BUSINESS INTEGRATION AND EDUCATION IN TRANSNATIONAL ECONOMIC SYSTEMS (PROBLEMS OF BUSINESS MANAGEMENT IN THE CONDITIONS 0F MODERN GEORGIAN OPEN ECONOMY) 
  University of Applied Sciences, Latvia, ISBN 978-9984-891-26-2, 2023, 362 (თანაავტორ(ებ)ი: დავით ქათამაძე, თამილა ქარცივაძე)
 • ღია ეკონომიკის რეგულირების პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში
  , , 2022, 305 (თანაავტორ(ებ)ი: დავით ქათამაძე)
სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა
 • მდგრადი სატრანსპორტო სისტემა და საზღვაო ლოგისტიკა
  Specifics and problems of logistics systems management in modern business, ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, 2023, საქართველო, ბათუმი (თანაავტორ(ებ)ი: დავით ქათამაძე)
 • IMPACT OF COVID-19 ON LABOR TRENDS AND DYNAMICS OF LABOR MIGRATION IN GEORGIA
  ”შრომის ბაზრის ახალი გამოწვევები: COVID-19 პანდემიის კონტექსტი” (საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენცია), აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი., 2022, საქართველო, ქუთაისი, (თანაავტორ(ებ)ი: დავით ქათამაძე)
 • Problems of the formation of marketing communications in the field of management of logistics systems 
  International Conference on Sustainable Transport System and Maritime Logistics ISTSML 2021, Batumi Navigation Teaching University, 2021, საქართველო, ბათუმი (თანაავტორ(ებ)ი: Gela Mamuladze1, Davit Katamadze2 Giorgi Mamuladze4 and Ivane Bakuradze5)
 • INTERDEPENDENCE OF COUNTRIES AND DEVELOPMENT TRENDS IN THE CONDITIONS OF MODERN GLOBALIZATION
  «MODERN PROBLEMS OF ECONOMY AND BUSINESS» MATERIALS Of The X International Scientific And Practical Conference (საერთაშორისო), National Aviation University (Kyiv, Ukraine),, 2020, უკრაინა, კიევი (თანაავტორ(ებ)ი: დავით ქათამაძე, მარიამ ქათამაძე)
 • . problems with television advertising development in georgia,
  ОБЛІК І КОНТРОЛЬ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ, МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ) Факультет обліку та фінансів, 2019,
 • ADVERTISING MARKET AND ITS DEVELOPMENT PROBLEMS AT THE MODERN STAGE
  ОБЛІК І КОНТРОЛЬ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ, Kiev (Ukraine) National Aviation University, 2019, უკრაინა, კიევი
 • EXTERNAL MARKETING STRATEGIES IN GEORGIA
  Of The IX International Scientific And Practical Conference , Kiev (Ukraine) National Aviation University, 2019, უკრაინა, კიევი
სხვა სამეცნიერო აქტივობები
 • სადოქტორო ნაშრომის რეცენზირება, 2023 
 • სხვა აქტივობა, 2021 
 • სამეცნიერო სემინარების ჩატარება, 2021 
 • სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში ჩართულობა, 2021 
 • საბაკალავრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, 2020
 • სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, 2020
 • სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზირება, 2020

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა