ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი

Bsu
პაატა აროშიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი
პერსონალური ინფორმაცია
ელ-ფოსტა: aroshidze.paata@bsu.edu.ge
      
განათლება
 • 11.05.2006 -  ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, ეცონომიკა, აგრარული ეკონომიკის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო
სახელმწიფო რეგულირება, გეოპოლიტიკა, მენეჯმენტი
სამუშაო გამოცდილება
 • 01.09.2006 - დღემდე  ასოცირებული პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
 • 03.09.2007 - 07.09.2009 დეკანი, მასმედიისა და კომუნიკაციების ინსტიტუტი – მასკი
 • 12.09.2005 - 10.05.2006 ადმინისტრაციის უფროსი, ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია
 • 11.05.2004 - 10.09.2004 უფროსი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბათუმის საოლქო–საგადასახადო ინსპექცია
 • 10.05.1999 - 11.05.2004  მთავარი სპეციალისტი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტრო
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები
 • ტურიზმის სექტორის ცნობიერების ამაღლება თანამედროვე ენერგოეფექტურ ტექნოლოგიებზე და მისი ჩართვა ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების პროცესებში 
  „ეკონომიკის ინოვაციური განვითარება: მსოფლიო გამოცდილება და პერსპექტივები“, 1, 2023, 7 (თანაავტორ(ებ)ი: მ. შვანგირაძე, თ. აროშიძე)
 • “მართვის ფუნქციების”პარადიგმის ცვლილება COVID 19 პანდემიით გამოწვეული დისტანციური მუშაობის პირობებში 
  ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა, 2023 #2, 2023, 63-71
 • საქართველოს შრომის ბაზარი და ევროკავშირში დასაქმების პერსპექტივები
  ბიზნეს-ინჟინერინგი, 1/2, 2023, 14-18 (თანაავტორ(ებ)ი: ტ. აროშიძე)
 • COVID-19 and the food and agiculture sector: issues and policy responses (case of Georgia) 
  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ, 1, 2021, 36-40 (თანაავტორ(ებ)ი: ტ. აროშიძე)
 • სამეწარმეო აქტივობა ბათუმში „გალაკტიონ ტაბიძის ჟურნალის“ მიხედვით 
  ჟურნალი, „განათლება“ , 1, 2021, 5
 • პერსონალის დამოკიდებულება შიდა კონტროლისადმი ბათუმის სასტუმროების მაგალითზე 
  ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა, #4 , 2020, 10
 • ეროვნული წარმოების კონკურენტუნარიანობა და საექსპორტო ბაზრებზე გასვლის სტრატეგიები 
  ეკონომიკა და ბიზნესი, 2, 2020, 10 (თანაავტორ(ებ)ი: ბ.გეჩბაია, გ.მამულაძე, ნ. მახარძე, მ.სუქნიშვილი)
სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა
 • ეთიკური ბიზნესის გამოყენების არეალი კომერციული ორგანიზაციების მენეჯმენტში
  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევები და მდგრადი განვითარება”, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, 2023, ბათუმი
 • "მართვის ფუნქციების" პარადიგმის ცვლილება COVID 19 პანდემიით გამოწვეული დისტანციური მუშაობის პირობებში
  მეზღვაურთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მდგრადი სატრანსპორტო სისტემა და საზღვაო ლოგისტიკა“ ISTSML – 2023, შპს „ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი”, 2023, ბათუმი
 • POSSIBILITIES OF ORGANIZATIONAL ARRANGEMENT OF THE SCHOOL IN RELATION TO THE INTRODUCTION OF PROFESSIONAL PROGRAMS 
  ESSA II. International Eurasian Social Sciences and Arts Symposium, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler ve Sanat Sempozyumu, 2023, (თანაავტორ(ებ)ი: Maia Toidze, Tamar Mamsikashvili)
 • "მენეჯმენტის განვითარების თანამედროვე ეტაპების" ქრონოლოგიზაციის შესახებ 
  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: "ეკონომიკისა და ბზნესის გლობალური გამოწვევები და მდგრადი განვიტარება", ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2022, (თანაავტორ(ებ)ი: თ. აროშიძე)
 • Priorities to Increase Business Competitiveness in Georgia in Terms of Globalization. 
  2nd International Conference on Advanced Research in Social Sciences, Paris, 2019, Paris (თანაავტორ(ებ)ი: B. Gechbaia , G. Mamuladze)
 • ეროვნული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის კვლევა უცხოელ ვიზიტორებში.
  ეკონომისტის დღისადმი მიძღვნილი II ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია , ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2019, ბათუმი (თანაავტორ(ებ)ი: ბ. გეჩბაია, გ. მამულაძე)
სამეცნიერო საგრანტო პროექტები
მიმდინარე/დასრულებული
 • 01.2023 - 12.2023 - უმაღლესი განათლების სახელმწიფო დაფინანსების გავლენა ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე 
  ბსუ, პროექტის სხვა პერსონალი
 • 12.2019 - 12.2019 - ქართული წარმოების ზოგიერთი პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის კვლევა ადგილობრივ ბაზარზე  
  ბსუ, პროექტის ძირითადი შემსრულებელი
სხვა სამეცნიერო აქტივობები
 • სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, 2023
 • სადოქტორო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, 2022 
 • სამეცნიერო სემინარების ჩატარება, 2021 
 • სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიის წევრობა, 2020 
სტაჟირება, ტრენინგები, სტიპენდია/ჯილდო
ტრენინგები
 • 02.12.2023 - 02.12.2023 კვლევის სწორად დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასების ვალიდური მექანიზმები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ინოვაციური განათლების ცენტრი
 • 28.11.2023 - 28.11.2023 როგორ დავწეროთ სასწავლო დაწესებულებების მისია, ხედვა, ღირებულებები, ინოვაციური განათლების ცენტრი
 • 16.11.2023 - 17.11.2023 როგორ გავწეროთ სასწავლო კურსებში/კომპონენტებში სწავლის შედეგები ვალიდურად. როგორ იყოს სწავლის შედეგები გაზომვადი, ინოვაციური განათლების ცენტრი
 • 14.11.2023 - 15.11.2023 როგორ მოვამზადოთ საგანმანათლებლო პროგრამები აკრედიტაციისათვის მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად, ინოვაციური განათლების ცენტრი
სტიპენდია/ჯილდო
 • 15.10.2015 შოთა რუსთაველის სახელობის მედალი, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა