ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ნატო ჯაბნიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 30/07/1978
მისამართი: ბათუმი პუშკინის 85/91 ბ10
ელ-ფოსტა: jabnidze.nato@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577141076
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომისტ მენეჯერი
განათლების მიმართულება, დარგი: საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

მენეჯმენტი, ეკონომიკური პოლიტიკა

სამუშაო გამოცდილება:

2015  დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი

2009-2013 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკური პოლიტიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, ასისტენტ პროფესორი;

2006-2009 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, ასოცირებული პროფესორი

2002-2006 წელი  საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ბათუმის სას.სამ ინსტიტუტი-----ეკონომიკური თეორიისა და ზოგადი ეკონომიკის კათედრის გამგე

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

აუდიტი ფინანსური კონტროლის სამსახურში და ფინანსური მენეჯმენტის მნიშვნელობა ბიზნესის განვითაების საქმეში.

ჯაბნიძე ნ.

წიკლაშვილი ნ.

საკონ­ფერენციო მასალები

მეექვსე საერთაშორისო კონფერენცია „განათლების თანამედროვე გამოწვევები“ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი ISBN978-9941-0-6764-8

15-16 ნოემბერი.ქ. გორი. გვ. 301-303

2013

მიწის რესურსების გამოყენების რეკომენდაციები აგრარული დარგის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვის. 2016,  139-149 გვ.

ჯაბნიძე ნ.

 

პერიოდული სამეცნეირო ჟურნალი „ხანძთა“

პერიოდული სამეცნეირო ჟურნალი „ხანძთა“ 13(18). ISSN 15 12-3812 ქუთაისი-თბილისი, 2016,  139-149 გვ.

 2016

SUPPORT OF SMALL BUSINESS AND TAX DIFFERENTIATION IN GEORGIA

NATO JABNIDZE

LELA GURGENADZE

სამეცნეირო ჟურნალი

INOVATIVE ECONOMICS AND MANAGEMENT VOLUME 1 USSUE 1  ISSN:2449-2418 ISBN 977 244 92410 09

2016

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БИЗНЕС-СРЕДЫ В ГРУЗИИ

ДЖАБНИДЗЕ НАТО

МЕСХИДЗЕ  ИА

სამეცნეირო ჟურნალი

ЕКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В 21  В ВИЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТИА 18-19 МАЙ   ISBN978-966-304-210-7     СТ 200-204

2017

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

ЕКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В 21  В ВИЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТИА

18-19 МАЙ   2017

УМАНЬ

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БИЗНЕС-СРЕДЫ В ГРУЗИИ

ДЖАБНИДЗЕ НАТО   МЕСХИДЗЕ  ИА

 

 

Трансграничные миграции с Востока на запад в россию и на Восток в прошлом и настаяшем

21-23 ноября. 2016

Москва

некоторые аспекты трудовоймиграци на современном               этапе

ДЖАБНИДЗЕ НАТО

Асланидзе  А  

 

 

SUPPORT OF SMALL BUSINESS AND TAX DIFFERENTIATION IN GEORGIA

June 24, 2016

Batumi-Georgia

on The Problems of Socio-Economics Development at The Present Stage And Solutions

NATO JABNIDZE  LELA GURGENADZE

 

 

საერთაშოისო სამეცნეირო კონფერენცია „კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებაზე“.

2014 აკადემია. 2-3-4 ოქტომბერი,

თბილისი

წარმოების პროცესი და გარემოს დაცვის სოციალურ-ეკონომიკური სტრატეგია.

 

.

 

ნ.ჯაბნიძე

ჯ.ანანიძე

 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული სექტორის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვის

3-4 ოქტომბერი, 2013

თბილისი,

აგროტურიზმის როლი სოფლის მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების გადაწყვეტაში.

.

ნ.ჯაბნიძე

წიკლაშვილი ნ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული ენა - B2;

ინგლისური ენა - A1; 

თურქული ენა - B2.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

MS-PowerPoint, InternetWord, Excel, . . Windows 9x, NT, XP, Linux. Forge CorelDraw, PhotoShop საბუღალტრო პროგრამები:  ორისი,სუპერფინი. 1 -C

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა