ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ნოდარ ფუტკარაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 23/12/1984
მისამართი: ქ. ბათუმი, ჰაიდარ აბაშიძის 57 ბინა 58-59
ელ-ფოსტა: phutkaradze.nodar@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 599002576
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მარკეტინგი-მენეჯმენტი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: სამართალმცოდნების მაგისტრი
განათლების მიმართულება, დარგი: იურიდიული
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის მართვის აკადემიური დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

მენეჯმენტისა და მარკეტინგის პრობლემატიკა, მაკროეკონომიკური პოლიტიკა

სამუშაო გამოცდილება:

საქართველო, თბილისი,  2017 დეკემბერი - დღემდე

                                     შპს "MIA ALLIANCE" 

                                     დამფუძნებელი, პარტნიორი

·                        

საქართველო, ბათუმი,  2013 სექტემბერი - დღემდე

                                     ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,

                                     ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი;

·                        ასისტენტ პროფესორი

 

საქართველო, ბათუმი,  2008 მარტი - დღემდე

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,

ბიზნესის უმაღლესი სკოლა;

·                         მარკეტინგის საფუძვლების და მენეჯმენტის საფუძვლების ტრეინერი

 

საქართველო, ბათუმი,  2016 აგვისტო - 2017 დეკემებრი

აჭარის ა.რ ონკოლოგიის ცენტრი  (MEDCENTER);

გენერალური დირექტორი

 

საქართველო, ბათუმი,  2014 იანვარი - 2016 აგვისტო

ბათუმის საერთაშორისო საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი (IUHB);

გენერალური დირექტორის მოადგილე

 

საქართველო, ბათუმი,  2013 ოქტომბერი - 2014 თებერვალი

                                     ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,

                                     სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი;

·                        დეკანის მოადგილე

 

საქართველო, ბათუმი,  2012 სექტემებრი - 2013 სექტემებრი

შპს „ჯეოფიქსი“;

·                        იმპორტისა და ლოჯისტიკის მენეჯერი

 

საქართველო, ბათუმი,  2011 სექტემბერი - 2012 სექტემბერი

                                     აჭარის ა რ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო: საქვეუწყებო

                                     დაწესებულება - სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი;

                                     დეპარტამენტის უფროსი

 

საქართველო, ბათუმი, 2010 ივნისი 2012 სექტემბერი

თვითმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს წევრი, მაჟორიტარი დეპუტატი;

 

საქართველო, ბათუმი, 2010 ივნისი 2011 სექტემბერი

                                     თვითმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს იურიდიული და საპროცედურო

                                     საკითხთა კომისია;

                                     თავმჯდომარე

 

საქართველო, ბათუმი, 2009 სექტემბერი 2010 აპრილი

                                      აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

                                      საინვესტიციო პოლიტიკის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი

 

საქართველო, ბათუმი, 2008 მარტი 2009 სექტემბერი

ქ. ბათუმის მერია;

მერიის რწმუნებული აღმაშენებლის უბანში

 

საქართველო, ბათუმი, 2007 ივნისი - 2008 მარტი

Fშ.პ.ს "ჯეოსტარი"-ს ფინანსური მენეჯერი.

 

სომხეთი, ერევანი, 2006 თებერვალი 2006 მაისი   

                                     VJM საინვესტიციო საკონსულტაციო კომპანია

                                     ჯგუფის ხელმძღვანელი რძის მწარმოებელი კომპანიებისათვის მარკეტინგისა და

                                    ბიზნეს გეგმების მომზადებაში.

 

თურქეთი, სტამბული, 2006 ივნისი 2006 სექტემბერი

                                      ანადოლუ ეფეს ლუდსახარშის ჯგუფი, ეფესისა და კოკა-კოლას

                                      მარკეტინგის დეპარტამენტი;

                                      მარკეტინგის მენეჯერის ასისტენტი

 

საქართველო, თბილისი, 2000 სექტემბერი 2002 სექტემბერი

შ.პ.ს "აკას-ჯორჯია" პირველი დონის მენეჯერი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
  • საინვესტიციო პროექტების მართვის თეორია და პრაქტიკა, გამომცემლობა „უნივერსალი“, გვ. 200, ISBN978994122122-4 - 2013წ;  
  • რეალური ინვესტიციების საინვესტიციო პროე­ქტების ეკონომიკური ანალიზი. საერთაშორისო რეფ­ერი­რებადი და რეც­ენზ­ირებადი სამე­ცნიე­რო-პრაქტიკული ჟუ­რ­ნ­ალი - „ეკონომიკა“ - 2013წ;
  • საქართველოს აგრარული სექტორის კონკ­ურენტ­უნარიანობის ამაღლების საკითხისათვის. gv. 307-311;  თბილისი სასწავლო უნ­ივერსიტეტის ჟურ­ნალი "მეცნიერება და ცხ­ოვრება", საერ­თაშ­ო­რისო  სამეცნიერო კო­­ნ­­­ფ­ერენციია - 2013წ; (ბადრი გეჩბაია; ნოდარ ფუტარაძე)
  • ცენტრალური კავკასიის ქვეყნების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების რეტროსპქტივა და პერსპექტივა. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,შრომები“,  სოციალურ, ეკონომიკურ და იურიდიულ მეცნიერებათა სერია“ტ. IV, გამომცემლობა ,,უნივერსალი“  - 2012წ; თანაავტორი; (ბადრი გეჩბაია; ნოდარ ფუტარაძე)
  • საქართველოს საინვესტიციო საქმიანობის განვითარების ტენდენციები. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,შრომები“,  სოციალურ, ეკონომიკურ და იურიდიულ მეცნიერებათა სერია“ტ. IV, გამომცემლობა ,,უნივერსალი“   - 2012 წ;
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

TEMPUS - PICASA
პროექტის ნომერი: 511035-TEMPUS-1-2010-1-DE-TEMPUS-SMGR
პროექტის სახელწოდება: "Promoting Internationalization of HEIs in Eastern Neighborhood Countries through Cultural and Structural Adaptations” PICASA

ინტერნაციონალიზაციითვის ხელშეწყობა უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში მეზობელ აღმოსავლეთის ქვეყნებში, კულტურული და სტრუქტურული ცვლილებების გზით

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

საქართველო, აჭარა, 2005 ივნისი - 2005 აგვისტო

•           აჭარის საზღვაო სავაჭრო პორტი

•           ბათუმის დასავლეთ რეგიონალური საბაჟო

•           ლუდსახარში „ბათუმური“

საქართველო, თბილისი, 2006 ივნისი - 2006 ივლისი

•           Ⴑაქართველოს ადვოკატთა კოლეგიის მთაწმინდის ადვოკატურის ბიურო

საქართველო, თბილისი, 2007 თებერვალი - 2007 მაისი

•           შ.პ.ს „გელაშვილი და პარტნიორები“

უცხო ენების ცოდნა:

ქართული - მშობლიური;

ინგლისური - კარგად;

რუსული - კარგად;

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

ინტერნეტ  და კომპიუტერული პროგრამების სრული და კარგი ცოდნა

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა